Kiinteistöverotukseen tulossa uusi maapohjan arvostamisjärjestelmä

08.05.2017  |  Uutiset

Kiinteistöverotusta varten kehitetään uusi maapohjan arvostamisjärjestelmä, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020.

Valtiovarainministeriön teettämien asiantuntijaselvitysten mukaan maapohjien kiinteistöverotuksen arvostamisjärjestelmä on uudistettava, koska rakennusten ja maapohjien verotusarvot ovat yleisesti jääneet jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Maapohjien kauppahinnat vaihtelevat eri alueilla, mikä tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon verotusarvostuksessa.

”Uusi arvostamisjärjestelmä parantaa kiinteistöverotuksen oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Päämääränä ei ole korottaa tai keventää verotusta, vaikkakin verotusarvot voivat joillain alueilla nousta ja joillain laskea”, finanssineuvos Elina Pylkkänen valtiovarainministeriöstä sanoo ministeriön tiedotteessa.

Koko maahan määritellään uudet hinta-alueet, joihin kiinteistöjen maapohjien verotusarvot perustuvat. Maapohjien hinta-alueiden muodostamisessa hyödynnetään kauppahinta-, kiinteistö-, maasto- sekä rakennus- ja huoneistorekisteritietoja.

Samalla luodaan palvelu, jossa kansalaiset voivat itse tarkastella maanhinta-alueita. Myös hinta-alueiden määräytymisperusteiden yksityiskohtainen kuvaus tulee avoimesti kaikkien nähtäville ja todennettavaksi.

Uusi arvostamisjärjestelmä valmistuu vuoden 2019 aikana, ja sitä sovelletaan ensimmäistä kertaa vuoden 2020 kiinteistöverotuksessa.

Rakennusten arvostamisjärjestelmä uudistetaan myöhemmin.

Uuden maapohjan arvostamisjärjestelmän tuottaa Maanmittauslaitos. Verohallinto soveltaa jatkossa uutta arvostamisjärjestelmää kiinteistöverotuksessa. Hankkeen on asettanut valtiovarainministeriö. Lisäksi hankkeeseen osallistuu Kuntaliitto.

Vuonna 2017 yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,93–1,80, vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,41–0,90 ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 0,93–1,80. Lue lisää kiinteistöverosta

Minna Petäinen

Tulosta