Kone- ja laitehankinnoista tuplapoistot vuosina 2020–2023

08.01.2020  |  Uutiset

Elinkeinotoiminnan tai maatalouden harjoittaja voi tehdä uuden, korotettuja poistoja koskevan lain mukaisen koneen tai laitteen hankintamenosta 25 prosentin sijaan enintään 50 prosentin poiston verovuosina 2020–2023.

Korotetun poiston voivat tehdä esimerkiksi liikkeen- ja ammatinharjoittajat, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja yhteisöt. Laissa ei ole toimialakohtaisia rajoituksia.

Kone tai laite tulee hankkia verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käyttöön.

Koneen tai laitteen pitää kuulua elinkeinotoiminnan irtaimeen käyttöomaisuuteen (EVL 30 § tai 31 §) tai maatalouden käyttöomaisuuteen (MVL 8 §).

Vain uusista koneista tai laitteista saa korotetun poiston, eli käytetyistä poistoa ei saa. Hankinnan tulee olla otettu käyttöön aikaisintaan 1.1.2020.

Korotetun poiston vähentäminen elinkeinotoiminnassa edellyttää lisäksi, että poisto on vähennetty kuluna myös kirjanpidossa.

Verohallinto julkaisee korotetuista poistoista syventävän vero-ohjeen alkuvuonna 2020. Koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annettu laki tuli voimaan 1.1.2020.

Satu Alavalkama

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.