Sulautuminen ja liiketoimintasiirto: Uudet ohjeet veronkiertopykälän soveltamisesta

11.08.2017  |  Uutiset

Verohallinto on julkaissut uudet yritysjärjestelyohjeet sulautumisesta (dnro: A161/200/2017) ja liiketoimintasiirrosta (dnro: A163/200/2017). Uusissa ohjeissa on aikaisempaa laajemmin kuvattu sitä, missä tilanteissa veronkiertopykälää voidaan soveltaa sekä sitä, milloin sitä ei voida soveltaa.

Veron kiertämistarkoitukseen voivat viitata esimerkiksi erilaisten keinotekoisten apuyhtiö- ja sivuliikerakenteiden käyttäminen, useat perättäiset yritysjärjestelytoimenpiteet tai liiketoimintasiirron tai osakkeiden vaihdon jälkeen tapahtuva siirrossa saatujen varojen tai osakkeiden nopea edelleenmyynti.

Esimerkkejä säännösten soveltamisesta

Vastaanottavan yhtiön purkaminen jakautumisen jälkeen voi tietyissä olosuhteissa aiheuttaa sen, että jakautumisen yksinomaisena tai yhtenä pääasiallisista tarkoituksista katsotaan olevan veron kiertäminen (esim. KHO 1999:63).

Tilanteessa, jossa jakautuminen oli tehty aidosti liiketaloudellisin syin eikä jakautumista seuraavaa purkautumista ollut suunniteltu etukäteen, purkautumiseen ei voitu soveltaa veron kiertämistä tai peiteltyä osinkoa koskevia säännöksiä (KHO 2016:115).

Satu Alavalkama

Tulosta