Suomen ja Espanjan verosopimus tulee voimaan 2019 alussa – eläkkeiden verotus muuttuu viimeistään siirtymäajan jälkeen

03.10.2018  |  Uutiset

Vanhan verosopimuksen mukaan Suomi sai verottaa vain julkisesta palveluksesta saatua eläkettä, jos eläke maksetaan Espanjassa asuvalle henkilölle. Uusi verosopimus laajentaa Suomen verottamisoikeutta. Suomi saa verottaa myös kaikkia muita Suomesta Espanjaan maksettavia eläkkeitä.

Tällaisia yksityissektorin eläkkeitä koskee kuitenkin kolmen vuoden siirtymäaika, jolloin sovelletaan vanhan sopimuksen eläkeartiklaa. Tämä edellyttää, että asuinvaltio verottaa eläkettä. Jos asuinvaltio ei verota eläkettä, uutta sopimusta sovelletaan ilman kolmen vuoden siirtymäaikaa.

Yksityissektorin eläkkeen kaksinkertaisen verotuksen poistaa jatkossa poikkeuksellisesti lähdevaltio eli maa, josta tulo on peräisin. Jos Espanjassa asuva henkilö saa Suomesta eläkettä ja maksaa siitä veroa Suomeen, Suomessa vähennetään tästä verosta eläkkeestä Espanjassa maksettu vero. 

Suomessa verotetaan nykyisinkin Suomessa asuvan Espanjasta saamia eläkkeitä, joten tältä osin uusi verosopimus ei muuta Suomen verotusta. Uuden sopimuksen mukaan Espanjassa voidaan verottaa kuitenkin joitakin sieltä maksettavia eläkkeitä. Tällöin Espanja poistaa näiden eläkkeiden kaksinkertainen verotuksen niin sanotulla käänteisellä hyvityksellä.

Sopimus muuttaa myös Suomessa sijaitsevan osakehuoneiston vuokrauksesta ja myynnistä saatavan tulon verotusta. Jatkossa Suomi verottaa sekä vuokratuloa että luovutusvoittoa, joita Espanjassa asuvat henkilöt saavat Suomessa sijaitsevista osakehuoneistoistaan.

Suomen ja Espanjan välinen verosopimus tuli voimaan 30.7.2018. Sopimusta sovellettaa 1.1.2019 alkaen.

Suomen ja Portugalin välinen verosopimus on irtisanottu

Tämän hetkisen tiedon mukaan Suomella ei ole vuoden 2019 alusta voimassaolevaa verosopimusta Portugalin kanssa. Tällaisessa tilanteessa verosopimus ei rajoita Suomen verotusoikeutta, kun Suomesta maksetaan tuloja Portugalissa asuvalle. Suomesta maksettavia tuloja verotetaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Käytännössä Suomessa verotetaan siis esimerkiksi Suomesta maksettavia eläkkeitä.

Suomessa asuvaa verotetaan Suomessa myös Portugalista saaduista tuloista. Myös Portugalissa voidaan periä veroa Portugalista maksettavista tuloista. Suomessa kuitenkin poistetaan tulojen mahdollinen kaksinkertainen verotus Suomen lain mukaan. Tällöin Suomessa voidaan hyvittää vain Portugalin valtiolle maksettuja veroja.

Portugalilla on mahdollisuus hyväksyä uusi jo neuvoteltu verosopimus marraskuun 2018 loppuun mennessä. Tällöin uusi sopimus tulisi voimaan vuoden 2019 alusta.

Minna Petäinen 

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.