Suomi verottaa Espanjassa asuvan työeläkettä ensi vuoden alusta lähtien

02.11.2021  |  Uutiset

Espanjassa asuva, joka saa Suomesta eläkettä, maksaa veroa myös Suomessa yksityissektorin työeläkkeestä 1.1.2022 alkaen. Eläkkeet, jotka perustuvat liikennevakuutukseen tai vastaavaan muuhun riskivakuutukseen, verotetaan kuitenkin vain Espanjassa.

Suomen ja Espanjan välillä on solmittu uusi verosopimus, jota on sovellettu vuodesta 2019 alkaen. Sopimuksen mukaan Suomi verottaa eläkkeestä, jota saadaan Suomesta, vaikka eläkkeensaaja asuu Espanjassa.

Yksityissektorin eläkkeitä on kuitenkin koskenut kolmen vuoden siirtymäaika vuosina 2019–2021, jolloin niistä ei ole tarvinnut maksaa veroa Suomeen.

Espanjan verosopimuksen mukaan eläkkeiden kaksinkertainen verotus poistetaan poikkeuksellisesti siinä valtiossa, josta eläke maksetaan (ns. käänteinen hyvitys).

Jos Espanjassa asuva saa Suomesta eläkettä, josta on maksettava veroa Suomeen, Suomen verotuksessa vähennetään tästä eläkkeestä Espanjaan maksettu vero. 

Julkisesta palveluksesta ansaitun eläkkeen kaksinkertainen verotus poistetaan kuitenkin normaalisti asuinvaltiossa eli Espanjassa.

Verohallinto pyrkii ottamaan vuoden 2022 verokortilla huomioon, että eläkkeestä maksetaan veroa Suomeen. Verokortti tulee voimaan vasta 1.2.2022.

Tammikuun 2022 eläkkeenmaksussa eläkkeenmaksajat käyttävät vielä edellisen vuoden verokortteja. Tällöin tammikuun eläkkeestä peritään verovuoden 2021 mukaisesti vain sairaanhoitomaksu, jolloin veroa kertyy liian vähän.  

Jos eläkkeestä maksetaan veroa myös Espanjaan, voidaan Espanjaan maksettavat verot ottaa huomioon Suomen veroprosentilla. Hyvitystä voi vaatia Suomen verotuksessa hakemalla muutosta verokorttiin. 

Minna Petäinen

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.