Suomi.fi-valtuudet käyttöön Omaverossa marraskuussa – liikkeen- tai ammatinharjoittaja, anna kirjanpitäjälle suomi.fi-valtuutus

28.05.2018  |  Uutiset

Verohallinto ottaa marraskuussa 2018 käyttöön Suomi.fi-valtuudetveroasioinnissa. Omaverossa otetaan käyttöön vain yksi valtuus: veroasioiden hoito.

Kun ottaa käyttöön veroasioiden hoito -valtuuden, yritys tai yksityishenkilö voi valtuuttaa toisen yrityksen tai henkilön hoitamaan veroasioita puolestaan.

Valtuutuksia voi tehdä jo nyt Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa, mutta uudet valtuudet toimivat Omaverossa vasta marraskuusta alkaen, Verohallinto muistuttaa tiedotteessaan.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajien tai maa- tai metsätaloudenharjoittajien asianhoitajat eivät voi asioida Omaverossa Katso-tunnuksilla lokakuun jälkeen. Jotta yrittäjän veroasioiden hoitaminen sujuu keskeytyksittä, liikkeen- tai ammatinharjoittajan sekä maa- tai metsätaloudenharjoittajan täytyy antaa kirjanpitäjälleen tai tilitoimistolleen Suomi.fi-valtuus ennen marraskuuta. Kirjanpitäjä tai tilitoimisto voi myös pyytää valtuutta yrittäjältä Valtuudet-palvelussa.

Jos liikkeen- ja ammatinharjoittaja tai maa- tai metsätaloudenharjoittaja hoitaa itse veroasiansa Omaverossa, hänen ei tarvitse hakea Suomi.fi-valtuutta ja hän voi jatkossakin kirjautua palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden ja avointen yhtiöiden asianhoitajat voivat jatkaa asiointia Omaverossa Katso-tunnisteella. Verohallinto kuitenkin suosittelee siirtymään mahdollisimman pian Suomi.fi-valtuuttamiseen, koska Katso-valtuuttaminen poistuu käytöstä vuoden 2019 lopussa.

Veroasioiden hoitoa toisen puolesta

Yksityishenkilöt voivat valtuuttaa Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa toisen yrityksen tai henkilön hoitamaan veroasioita puolestaan. Kun valtuutetulle on myönnetty veroasioiden hoito -valtuus, hän voi täydentää Omaverossa toisen henkilön puolesta esimerkiksi veroilmoituksen tietoja.

Valtuutetulla on käytössään kaikki valtuuttajan verotiedot. Hän voi nähdä, korjata tai ilmoittaa valtuuttajan tietoja ja hänellä on oikeus vastaanottaa esimerkiksi valtuuttajan verotusta koskevia kirjeitä ja päätöksiä.

Alaikäisen lapsen puolesta asiointi

Alaikäisen lapsen veroasioita voi hoitaa Omaverossa marraskuusta 2018 lähtien. Valtuudet-palvelu tarkistaa automaattisesti väestötietojärjestelmästä, onko palveluun kirjautuneella henkilöllä huoltajan oikeus asioida alaikäisen lapsen puolesta.

Voit valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen asioimaan puolestasi valitsemissasi asioissa. Voit myös pyytää valtuutta asioida toisen henkilön tai yrityksen puolesta ja hallinnoida valtuuksia keskitetysti. Suomi.fi-valtuuksien testipalvelussa voit kokeilla, miten Suomi.fi-valtuudet toimii. Pääset kokeilemaan palvelun perustoiminnallisuuksia, kuten toisen henkilön valtuuttamista. Testipalvelu ei käsittele oikeita henkilötietoja, eikä siellä voi luoda oikeita voimassa olevia valtuuksia. Tietoa Suomi.fi-valtuuksista.

Minna Petäinen

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.