Tuloverot vähenivät vuonna 2017 – veronpalautuksia tulossa joulukuussa ennätysmäärä

30.10.2018  |  Uutiset

Henkilöasiakkaat maksoivat tuloveroa yhteensä 30,1 miljardia euroa verovuodelta 2017, mikä on 1,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yli 1 000 euron veronpalautuksen saajia on 984 000.

Tuloveroja maksoi 4,5 miljoonaa henkilöasiakasta (-3,6 %). Tuloverokertymän pieneneminen selittyy veronkevennyksillä, joista sovittiin kilpailukykysopimuksessa. Lisäksi yrittäjävähennyksen käyttöönotto ja kotitalousvähennyksen korvausasteen korotus kevensivät verotusta. Asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaaminen 45 prosenttiin puolestaan kiristi verotusta hieman.

Merkittävimmät tuloveroerät ja verotettujen lukumäärät

Tuloverot Summa Verotettujen lukumäärä
Verot ja veronluonteiset maksut yhteensä 30 070 148 659 4 475 079
Tuloverot valtionverotuksessa 8 463 348 299 2 450 388
Tulovero ansiotulosta 5 520 195 885 1 413 184
Tulovero pääomatulosta 2 943 152 413 1 675 343
Kunnallisvero 18 544 559 913 3 874 234

Lähde: Verohallinnon tilastoja, Henkilöasiakkaiden tulot, vähennykset ja verot verovuonna 2017

Eniten laskivat verot ansiotuloista valtionverotuksessa (-5,3 %) ja niitä määrättiin reilulle 1,4 miljoonalle asiakkaalle. Tulovero pääomatulosta kasvoi 16,9 prosenttia ja se oli reilun 2,9 miljardia euroa. Erityisesti pääomatulot luovutusvoitoista kasvoivat merkittävästi. Kunnallisveroa määrättiin maksettavaksi 18,5 miljardia euroa (-1,4 %).

Keskimääräinen maksuunpannut verot maakunnittain

Veronpalautuksia ennätysmäärä

Veronpalautuksia maksetaan 2,9 miljardia (+12,5 %) lähes 3,6 miljoonalle asiakkaalle (-2,1 %). Yli 1 000 euron palautuksen saajia on 984 000.

Jäännösveroja määrättiin 1,1 miljardin euroa 608 000 asiakkaalle. Jäännösverot kasvoivat 5,4 prosenttia mutta maksajien lukumäärä laski 7,3 prosenttia. Yli 1 000 euron jäännösverot maksaa 173 000 asiakasta.

Luovutusvoitot ja Listaamattomien yritysten osingot kasvattivat pääomatuloja

Veronalaisia pääomatuloja kertyi 10,5 miljardia (+14,0 %) vuonna 2017. Veronalaisia pääomatuloja kartutti luovutusvoittojen (+33,0 %) ja listaamattomien yritysten osinkojen kasvu (+13,7 %).

Luovutusvoittoja kasvatti sekä bruttoluovutusvoittojen kasvu (+25,0 %) että vähennysten lasku (-7,9 %). Sen sijaan osingot listatuista yhtiöistä laski hieman (-0,6 %). Vuonna 2016 veronalaiset pääomatulot laskivat 3,8 prosenttia.

Ansiotulojen ja veronalaisten pääomatulojen jakaantuminen ikäluokittain, %.

Vuoden 2017 verotuksessa otettiin käyttöön yrittäjätulosta tehtävä viiden prosentin suuruinen yrittäjävähennys. Vähennyksen saavat esimerkiksi liikkeen- ja ammatinharjoittajat ja maatalouden harjoittajat.

Vuoden 2017 verotuksessa yrittäjävähennys myönnettiin 344 000 asiakkaalle.  Vähennys oli yhteensä 290 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tulot ja verot verovuonna 2017

Minna Petäinen

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.