Valtioiden rajat ylittävälle verosuunnittelulle ilmoitusvelvollisuus

22.06.2020  |  Uutiset

Heinäkuun alussa tulee voimaan uusi kansainvälistä verosuunnittelua koskeva ilmoitusvelvollisuus, joka koskee sekä yritysten että yksityishenkilöiden toteuttamia järjestelyitä. Käytännössä ilmoitukset antaa usein verokonsultti tai muu palvelun tarjoaja.

Vuoden alussa tuli voimaan lakimuutoksia, joilla säädetään rajat ylittävien verojärjestelyiden ilmoittamisesta. Ilmoitusvelvollisuus alkaa heinäkuun alussa. Elokuun loppuun mennessä on kuitenkin annettava ilmoitukset 25.6.2018 jälkeen tehdyistä järjestelyistä.

Velvollisuus ilmoittaa rajat ylittävät verosuunnittelujärjestelyt Verohallinnolle on ensisijaisesti palvelun tarjoajilla, jotka osallistuvat järjestelyjen suunnitteluun, markkinointiin tai toteuttamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi verokonsultit, asianajajat, finanssialan toimijat ja konsernien emoyhtiöt.

Rajat ylittävä verosuunnittelu on ilmoitettava, kun järjestely koskee useampaa kuin yhtä valtiota ja kun järjestelyssä esiintyy veron välttämiseen viittaava, laissa määritelty tunnusmerkki.

Ilmoitus annettava takautuvasti siirtymäajalta

Ilmoitusvelvollisuus koskee Euroopan unionissa 25.6.2018 jälkeen toteutettuja järjestelyjä. Siirtymäkaudella 25.6.2018– 30.6.2020 toteutetut järjestelyt on ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään 31.8 2020. 

1.7.2020 alkaen ilmoitus on annettava 30 päivän kuluessa laissa säädetyn raportointikynnyksen ylittymisestä.

Tavoitteena veropaon ehkäiseminen ja verotuksen läpinäkyvyys

Laki raportoitavista rajat ylittävistä järjestelyistä perustuu Euroopan unionin 25.6.2018 voimaantulleeseen DAC6-direktiiviin.  Lakien tavoitteena on lisätä verotuksen läpinäkyvyyttä ja ehkäistä aggressiivista verosuunnittelua.

Outi Airaksinen

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.