Verohallinto oikaisee Fiskarsin osakeosingon verotusta

22.12.2020  |  Uutiset

Verohallinto oikaisee Fiskarsilta osakeosinkoa saaneiden henkilöiden vuoden 2019 tuloverotusta. Verotusta oikaistaan niin, että Fiskarsin osingonsaajan puolesta maksama varainsiirtovero verotetaan osinkotulona, ei kokonaan veronalaisena pääomatulona. Osinkotulosta on veronalaista 85 prosenttia.

Korkein hallinto-oikeus antoi marraskuussa päätöksen (KHO 2020:127), joka muutti osakeosingosta maksetun varainsiirtoveron verokohtelua. Päätöksessä todetaan, että Fiskarsin osakeosingon saajan puolesta maksama varainsiirtovero on saajan tuloverotuksessa osinkotuloa.

Verotus oikaistaan ja Verohallinto maksaa palautuksen automaattisesti, jos palautus on vähintään 10 euroa, eikä sitä käytetä muiden verojen suoritukseksi. Oikaisujen tekeminen alkaa tammikuussa 2021.

Palautus maksetaan Verohallinnon tiedossa olevalle tilille. Palautettavalle verolle maksetaan hyvityskorkoa palautusajankohtaan saakka.

Jos palautettava määrä on alle 10 euroa, voi osingonsaaja tehdä oikaisuvaatimuksen ja saada palautuksen, jos hänelle on tulossa myös muuta veronpalautusta ja palautukset yhdessä ovat vähintään 10 euroa.

Fiskars Oyj Abp jakoi vuonna 2019 osakkeenomistajilleen Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeita osinkona. Fiskars maksoi osakeosingosta maksettavan varainsiirtoveron osakkeenomistajien puolesta ja huolehti varainsiirtoveron maksun ilmoittamisesta Verohallinnolle. Maksettu varainsiirtovero on käsitelty kokonaan veronalaisena pääomatulona osinkoa saaneiden henkilöiden vuoden 2019 verotuksessa.  

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös voi vaikuttaa myös joidenkin vuonna 2019 Fiskars Oyj Abp:lta osakeosinkoa saaneiden yhteisöjen verotukseen. Verohallinto oikaisee myös osakkeita omistavien yhteisöjen vuoden 2019 tuloverotusta, jos yhteisön veronalaisen tulon määrä muuttuisi KHO:n päätöksen vuoksi.

Esimerkkejä palautuksista

Verohallinnon esimerkkilaskelmia palatuksesta, kun osingonsaaja on luonnollinen henkilö ja palautettava vero on vähintään 10 euroa.

Esimerkki 1: Jos Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajana olevan luonnollisen henkilön veronalaiset pääomatulot verovuonna 2019 olivat 30 000 euroa tai alle, Verohallinto maksaa oma-aloitteisesti veronpalautusta, jos osakkeenomistaja sai osinkona vähintään 1 047 kappaletta Wärtsilä Oyj:n osakkeita.

Laskelma:

Osakeosingon arvo: 1047 kpl x 13,27 euroa = 13 893,69 euroa.
Tästä varainsiirtovero (1,6 %): 222,30 euroa.
Verovapaaksi oikaistava osa (15 %): 33,34 euroa.
Veronpalautus (30 %): 10,00 euroa.

Esimerkki 2: Jos Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajana olevan luonnollisen henkilön veronalaiset pääomatulot verovuonna 2019 olivat yli 30 000 euroa, Verohallinto maksaa oma-aloitteisesti veronpalautusta, jos osakkeenomistaja sai osinkona vähintään 924 kappaletta Wärtsilä Oyj:n osakkeita.

Laskelma:

Osakeosingon arvo: 924 kpl x 13,27 euroa = 12 261,48 euroa.
Tästä varainsiirtovero (1,6 %): 196,18 euroa.
Verovapaaksi oikaistava osa (15 %): 29,43 euroa.
Veronpalautus (34 %): 10,01 euroa.

Lisätietoa Fiskars Oyj Abp:ltä saadun osingon verotuksen oikaisusta Verohallinnon verkkosivuilla.

Minna Petäinen

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.