Maksavatko eläkeläiset edelleen raippaveroa?

27.02.2014  |  Verojuristi vastaa

Eläketulon lisävero tuli voimaan vuoden 2013 alussa. Jatkuuko eläkeläisen raippavero myös 2014?

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

(27.2.2014) Kyllä jatkuu.

Valtiolle maksettava eläketulon lisävero on 6 prosenttia siltä osin kuin eläketulo vähennettynä eläketulovähennyksen määrällä ylittää 45 000 euroa.

Helsingin HAO 10.10.2013 13/0976/6 ratkaisi kysymyksen siitä, johtaako eläketulon lisäveroa koskevan tuloverolain 124 §:n 4 momentin säännöksen soveltaminen A:n ennakkoperinnässä ilmeiseen ristiriitaan Suomen perustuslain ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan ikään perustuvan syrjinnän kiellon kanssa ja tulisiko säännös sen vuoksi jättää soveltamatta Suomen perustuslain 106 §:n nojalla.  

Hallinto-oikeus katsoi, että eläketulon lisäveroa koskevan säännöksen soveltaminen nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole perustuslain 106 §:ssä tarkoitetussa ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Euroopan unionin oikeus ei tullut sovellettavaksi kysymyksessä olevassa asiassa, joten asiassa ei sovellettu Euroopan unionin perusoikeuskirjaa. Eläketulon lisäveroa koskevaa säännöstä ei näin ollen voitu jättää soveltamatta.

Hallinto-oikeuden päätökseen on haettu muutosta.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.