Miten hyödynnän vahvistetun tappion?

21.05.2015  |  Verojuristi vastaa

Minulla on vahvistettu pääomatulolajin tappio, joka vanhenee vuoden 2016 lopussa. Miten varmistan, että vahvistettu tappio ei jää käyttämättä?

Verojuristi Teemu Ylönen vastaa:

Pääomatulolajin tappio (alijäämä) syntyy, kun pääomatuloista tehtävät vähennykset ylittävät veronalaisen pääomatulon määrän.

Verovelvollisen pääomatulolajin alijäämästä tehdään ensiksi alijäämähyvitys, joka on vallitsevan pääomatuloveroprosentin (30 % v. 2015) suuruinen osuus pääomatulolajin alijäämästä. Näin saatu alijäämähyvitys vähennetään ensisijaisesti verovelvollisen ansiotulosta valtiolle suoritettavasta tuloverosta. Alijäämähyvityksen maksimi on 1 400 euroa (aviopuolisoilla tai heihin rinnastettavilla 2 800), jota kuitenkin korotetaan 400 eurolla yhtä alaikäistä lasta kohden. Useammasta lapsesta korotus on 800 euroa. 

Jos verovelvollinen, johon sovelletaan tuloverolain puolisoita koskevia säännöksiä, ei ole maksanut ansiotuloistaan valtiolle maksettavaa tuloveroa tai laissa mainittua muuta veroa, hyvitys tai siitä vähentämättä jäänyt määrä vähennetään verovelvollisen vaatiessa ennen verotuksen päättymistä hänen puolisonsa verotettavasta ansiotulosta valtiolle menevästä verosta. Hyvitys tai siitä vähentämättä jäänyt määrä voidaan vähentää puolison maksamasta verosta myös silloin, kun verovelvollisen maksamat verot eivät riitä alijäämähyvityksen vähentämiseen.

Mikäli pääomatulon alijäämää ei voida hyödyntää kokonaisuudessaan alijäämähyvityksenä esimerkiksi siksi, että verovelvollisella ei ole lainkaan verotettavaa ansiotuloa eikä alijäämähyvitystä ole siirretty puolisolle, vahvistetaan hyväksikäyttämättä jääneestä pääomatulolajin alijäämästä pääomatulolajin tappio. Pääomatulolajin tappio on vähennyskelpoinen seuraavan kymmenen vuoden aikana saatavista pääomatuloista. 

Jos sinulle on kuitenkin vahvistettu pääomatulolajin tappiota ja haluat hyödyntää pääomatulolajin tappiosi kokonaisuudessaan, tulee sinulla olla verotettavia pääomatuloja viimeistään vuonna 2016 vahvistetun pääomatulolajin tappion verran. Verotettavia pääomatuloja, joista pääomatulolajin tappio voidaan vähentää, ovat esimerkiksi veronalaiset luovutusvoitot, vuokratulo, korkotulo (ei lähdeverotettavat), osinkotulon veronalainen osuus (85 %) listatusta kotimaisesta tai EU/ETA -alueella olevasta yhtiöstä. Listaamattoman yhtiön jakamasta osingosta osa voi olla veronalaista pääomatuloa, riippuen osakkeenomistajan omistamien osakkeiden matemaattisesta arvosta.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.