Miten hyödynnän vuokraustoiminnan tappion verotuksessani?

11.04.2019  |  Verojuristi vastaa

Minulla on vuodelta 2018 noin 8 000 euroa vuokraustoiminnasta aiheutuvaa tappiota. Muita pääomatuloja, korkomenoja tai muita pääomatuloista vähennettäviä menoja minulla ei ole. Maksan palkkatuloistani runsaasti veroja. Saanko hyödynnettyä vuokraustoiminnan tappion jollakin tavalla verotuksessani?

Verojuristi Juha Salmikivi vastaa:

Saat verotuksessasi ansiotulojen veroista vähennettävän alijäämähyvityksen. Negatiivisesta vuokratulosta muodostuu 8 000 euron pääomatulolajin alijäämä, koska sinulla ei ole pääomatuloja, joista vähennys voitaisiin tehdä.

Tästä alijäämästä sinulle lasketaan 30 prosentin suuruinen alijäämähyvitys, jonka maksimimäärä on verovelvollista kohti 1 400 euroa (4 666 euroa x 30 %).

Puolisoiden verotuksessa alijäämähyvityksen enimmäismäärä lapsikorotuksineen on yhteinen. 

Jos sinulla on huollettavanasi alaikäisiä lapsia, korotetaan alijäämähyvitystäsi 400 eurolla/lapsi. Korotuksen saa enintään kahdesta lapsesta. Lapsikorotus myönnetään ensisijaisesti sille puolisolle, joka maksaa ansiotuloistaan enemmän valtion tuloveroa. Lapsikorotus voidaan kuitenkin siirtää toiselle puolisolle, jos puolisot sitä vaativat. 

Jos sinulla on puoliso ja hänellä on verovuonna käyttämätöntä alijäämähyvitystä, eli hänellä ei ole pääomatulon alijäämää tai se on vähemmän kuin hänen alijäämähyvityksensä enimmäismäärä, siirretään puolisosi käyttämätön alijäämähyvitys sinun verotuksessasi vähennettäväksi. 

Koko vuokraustoiminnan tappiosta aiheutuva pääomatulon 8 000 euron alijäämä vähennetään verotuksessasi, jos sinulla on lapsikorotusta tai puolisosi käyttämätöntä alijäämähyvitystä vähintään 1 000 euroa oman 1 400 euron alijäämähyvityksen lisäksi.

Sinun tapauksessasi 8 000 euron alijäämä tarkoittaa parhaimmillaan siis 2 400 euron alijäämähyvitystä (8 000 x 0,3) ja saman suuruista vähennystä palkkatulojesi veroista vuonna 2018.

Jos alijäämää on enemmän kuin alijäämähyvityksen enimmäismäärä, et menetä ylimenevää osaa lopullisesti. Se vahvistetaan pääomatulolajin tappioksi ja voidaan vähentää seuraavan 10 vuoden aikana pääomatulostasi sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.