Miten perinnöstä luovutaan?

13.07.2017  |  Verojuristi vastaa

Lapseton enoni kuoli hiljattain ja jätti perinnöksi ison omaisuuden. Hänellä ei ollut puolisoa.

Perinnön saavat hänen kaksi iäkästä sisarustaan. Voivatko sisarukset luopua perinnöistään lastensa hyväksi ja lapset suoraan lapsenlapsille enon jälkeen?

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Perintöä ei ole pakko ottaa vastaan perinnönjättäjän kuoleman jälkeen. 

Perinnönjättäjän kuoleman jälkeen tämän omaisuus voidaan siirtää yhden tai useammankin sukupolven yli ilman tuplaveroseuraamusta tehokkaasti luopumalla eli luopumalla perinnöstä oikeaoppisesti. 

Vain lopullinen saaja on silloin perintöverovelvollinen. Luopujasta ei tule tällöin pesän osakasta. 

Jotta tuplaverotukselta vältytään, luopuja ei saa ryhtyä perintöön, vaan koko perinnöstä on luovuttava ehdoitta. Ryhtymisessä on kysymys pelkistetysti omistajan oikeuksien käyttämisestä perintöön esimerkiksi määräämällä perinnön jakaantumisesta. 

Luopujan tulee olla oikeustoimikelpoinen. Esimerkiksi alaikäinen ei voi luopua omasta perinnöstään kuten ei muistisairas vanhuskaan. Luopuminen tehdään asianmukaisesti kirjallisesti. 

Virheellinen luopuminen, jonka seurauksena on tuplaverotus, tarkoittaa verotuksessa ensisaajan eli luopujan perintöverotusta ja saajan (kenen hyväksi luovutaan) lahjaverotusta. Kyse on tehottomasta luopumisesta ja itse asiassa perintöosuuden luovutuksesta.

Koska tehokkaassa luopumisessa ei voi asettaa ehtoja, esimerkiksi alaikäinen saa siinä tapauksessa täyteen määräysvaltaansa luopumisjärjestelyjen perusteella saamansa perinnön täyttäessään 18-vuotta. Tämä edellyttää, ettei hän ole muuten vajaavaltainen.                                                         

Tulosta