Osakas haluaa ostaa kuolinpesän asunnon – miten kauppa kannattaa tehdä?

25.11.2021  |  Verojuristi vastaa

Kuolinpesällä on asunto-osake, jonka yksi pesän osakas haluaa ostaa. Kauppa tehdään perintöverotuksessa vahvistetulla arvolla. Oman osuutensa yli menevän osan hän maksaa rahana kuolinpesälle tai muille perillisille. Kannattaako kauppa tehdä näin? Muutoin haluamme jättää kuolinpesän vielä jakamatta.

Pesän osakkaita ovat lapsettomana ja naimattomana kuolleen sisaren muut sisarukset. Perinnönjättäjä kuoli hiljattain. 

Asunto-osakkeeseen ei kohdistu yhtiölainaa, eikä se ei ole asunnon ostavan pesän osakkaan ensiasunto.

Verojuristi Juha Salmikivi vastaa: 

Voitte esimerkiksi tehdä sovussa osittaisen perinnönjaon, ja samalla asunnon saava osakas lunastaa muiden osuudet asunnosta. Tällöin osittaisessa perinnönjaossa asunnon saava osakas saa oman osuutensa perintönä ja maksaa kuolinpesän ulkopuolisilla varoilla muille osakkaille heidän laskennallisen osuutensa asunnosta. Hänen ei siis tarvitse ostaa omaa osuuttaan asunnosta.

Sovussa voi tehdä myös sellaisen jaon, jossa muut osakkaat eivät saa nyt mitään, mutta asuntoa haluava osakas saa asunnosta mahdollisimman paljon. Myöhemmässä jaossa asunnon saanut ei saa enää mitään muuta omaisuutta. Tämä on kuitenkin riskialttiimpi jako kuin vastauksen alussa vaihtoehto, vaikka kuolinpesän ulkopuolisten varojen määrä olisikin tässä vaihtoehdossa pienempi ja varainsiirtoveroa siten säästyisi. 

Asunnon saavan osakkaan on maksettava varainsiirtoveroa 2 prosenttia siitä osuudesta, jonka hän on maksanut pesän ulkopuolisilla varoilla. Varainsiirtoveroilmoitus on tehtävä ja maksu on maksettava kahden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen allekirjoittamisesta. 

Ilmoitus tehdään joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Perinnönjakotilanteessa ilmoitukseen tulee liittää kopio perinnönjakokirjasta.

Verojuristivastaus on julkaistu Taloustaidossa 8.11.2021.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.