Ovatko kuolinpesän pienet osakekaupat verovapaita?

25.06.2020  |  Verojuristi vastaa

Isäni kuolinpesään kuuluu pörssiosakkeita. Voiko niitä myydä verovapaasti jakamattoman kuolinpesän lukuun siten, että myyntivoitosta ei tule veroseuraamuksia? Osakkeita myytäisiin vuosittain alle 1 000 euron erissä.

Verojuristi Harri Rajala vastaa:

Pienet osakekaupat ovat verovapaita myös kuolinpesän verotuksessa.

Luovutusvoittoa laskettaessa perintönä saadun omaisuuden hankintamenoksi katsotaan perintöverotuksessa käytetty verotusarvo.

Jos pörssiosakkeiden arvot nousevat perintöverotusarvoja korkeammiksi, myynneistä syntyy luovutusvoittoa.

Luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovuonna myydyn omaisuuden yhteenlasketut myyntihinnat ovat enintään 1 000 euroa.

Säännöstä sovellettaessa ei huomioida verovapaaksi säädettyjä luovutusvoittoja kuten oman asunnon myyntiä eikä tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia.

Jos pörssikurssit laskevat perintöverotusarvon alapuolelle, on hyvä muistaa, että pienet tappiot eivät ole vähennyskelpoisia.

Perintöosakkeiden hankintameno on niiden perintöverotusarvo.

Jos verovuoden aikana myydyn omaisuuden hankintamenot ovat olleet yhteensä enintään 1 000 euroa ja myyntihinnat myös yhteensä enintään 1 000 euroa ja myynneistä tulee tappiota, tappiota ei voi vähentää.

Tässäkään ei huomioida verovapaaksi säädettyjä luovutusvoittoja kuten oman asunnon myyntiä eikä tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.