Perinnöksi pörssiosakkeita – miten osakkeista saatua myyntivoittoa verotetaan?

11.10.2018  |  Verojuristi vastaa

Vaimoni sai vastikään perintönä pörssiosakkeita. Kuinka paljon osakkeista menee veroa, jos hän nyt myy osakkeet ja ostaa samalla summalla tilalle muita osakkeita?

Verojuristi Kati Malinen vastaa:

Perintönä saadun omaisuuden hankintamenoksi verotuksessa katsotaan omaisuudelle perintöverotuksessa vahvistettu arvo. Perunkirjoitusta varten saadaan yleensä pankilta todistus osakkeiden pörssikurssiin perustuvasta arvosta kuolinpäivänä. Myyntivoittoa ja verotettavaa tuloa syntyy näin ollen yleensä vain, jos osakkeiden arvo on perinnönjättäjän kuoleman jälkeen noussut. 

Jos vaimosi nyt myy perintöosakkeensa, verrataan hänen saamaansa myyntihintaa osakkeiden perintöverotusarvoon. Jos perintöverotusarvo ja osakkeiden myyntikulut ovat yhteensä suuremmat kuin myyntihinta, syntyy luovutustappiota.

Jos myyntihinta puolestaan on suurempi kuin osakkeiden perintöverotusarvon ja myyntikulujen yhteismäärä, syntyy luovutusvoittoa. Merkitystä ei ole sillä, ostetaanko tilalle muita osakkeita vai ei.

Osakkeiden myynnistä saatu luovutusvoitto on pääomatuloa, jonka verokanta on 30 000 euroon asti 30. Ylimenevästä osasta menee veroa 34 prosenttia. Jos myynnistä syntyy luovutustappiota, on se vähennyskelpoinen vaimosi luovutusvoitoista ja muista pääomatuloista myyntivuoden ja viisi seuraavaa vuotta.

Jos vaimosi on myynyt verovuonna omaisuutta enintään tuhannella eurolla, luovutusvoitto ei ole verotettavaa tuloa. Tällaisen omaisuuden luovutustappiota ei saa liioin vähentää, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlaskettu hankintameno on enintään 1 000 euroa.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.