Voiko testamentin tehdä aviopuolison hyväksi?

15.06.2017  |  Verojuristi vastaa

Voiko avioliitossa oleva pariskunta, jolla on yhteisiä lapsia, tehdä keskinäisen testamentin, jonka mukaan aviopuolison kuoltua leskelle jää täydellinen omistusoikeus kuolleen aviopuolisonsa kaikkeen omaisuuteen? Vai estääkö lasten perintöoikeus tämän? Meillä on avio-oikeus toistemme omaisuuteen.

Verojuristi Tero Hämeenaho vastaa:

Testamentin voi tehdä kokonaan aviopuolisonsa hyväksi, vaikka testamentin tekijällä olisi lapsia. 

Tosin lapsilla on kuolleen vanhempansa perintöön niin sanottu rintaperillisen lakiosaoikeus, joka voi rajoittaa lesken hyväksi tehdyn testamentin täydellistä toteuttamista. Lakiosan suuruus on puolet sen perintöosan arvosta, jonka rintaperillinen saisi, jos perinnönjättäjä ei olisi tehnyt testamenttia. 

Rintaperillisen pitää kuitenkin vaatia lakiosaansa, jos hän haluaa saada sen. 

Mikäli kaikki lapsenne vaativat lakiosansa ensiksi kuolleen vanhempansa jälkeen, leski voi saada testamentilla vain puolet kuolleen puolisonsa jäämistöstä. 

Avioliiton purkautuessa kuoleman johdosta, vainajan jäämistö määräytyy aviovarallisuussäännösten perusteella. 

Jäämistön määrittämiseksi on tapauksessanne toimitettava ensin jäämistöositus.

Jos kukaan lapsistanne ei vaadi lakiosaansa, leski saa testamentin tarkoittamalla tavalla koko kuolleen puolisonsa jäämistön. 

On syytä huomata, että jos leski saa testamentilla aviopuolisonsa omaisuutta omistukseensa, hänen pitää maksaa kyseisestä omaisuudesta perintöveroa, jos sen arvo on vähintään 110 000 euroa.

Tulosta