Veronmaksajien koulutukset syksy 2020

Tutustu tulossa olevien koulutusten tarkempiin ohjelmiin koulutusten omilla sivuilla.  

Arvonlisäverotus

Kansainvälinen arvonlisäverotus
Webinaari 30.9.
Webinaari tarjoaa tiiviin katsauksen EU-kaupan tavaroiden ja palveluiden arvonlisäverotuksesta. 

Ostojen arvonlisäveropäivä 
Webinaari 18.11.
Saat koulutuksessa kattavasti tietoa arvonlisäveron vähentämisestä erilaisissa käytännön tilanteissa.   

Palkkahallinto ja kirjanpito

Erityisalojen matkakulut verotuksessa
Webinaari 12.11.
Rakennus-, maanrakennus- ja metsäalalla työskentelyyn liittyy verotuksessa erityiskysymyksiä, joiden ymmärtäminen on tärkeää veroriskien minimoimiseksi. Webinaarissa käsitellään verotuksen näkökulmasta työmatkakustannusten korvauksiin liittyviä ongelmakohtia esimerkkien, oikeuskäytännön ja verohallinnon ohjeistuksen avulla.

Henkilökuntaedut verotuksessa
Webinaari 19.11.
Kuulet koulutuksessa, millaisia etuja työnantajan on verotuksen näkökulmasta järkevää tarjota henkilökunnalle. 

Palkat ja palkkiot yhdistyksessä
Webinaari 24.9.
Saat koulutuksessa vastauksia käytännön kysymyksiin! Mitä korvauksia yhdistys voi maksaa verovapaasti? Mitkä korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin? Onko talkootarjoilu verovapaata?

Päivärahat ja kilometrikorvaukset verotuksessa
Webinaari 27.10.
Koulutuksessa käsitellään verovapaiden matkakustannusten korvausten maksamista ja korvauksiin liittyviä ongelmakohtia esimerkkien avulla sekä uusinta verohallinnon ohjeistusta ja oikeuskäytäntöä.  

Yritysverotus

Omistus- ja yritysjärjestelyt osakeyhtiössä
Helsinki 8.12.
Koulutuksessa opit hyödyntämään yritysjärjestelyitä eri tilanteissa ja valitsemaan itsesi kannalta verotehokkaat toimintamallit. Koulutuksessa käsitellään myös riskialttiita järjestelyjä, joita pitää oikeuskäytännön valossa välttää.  

Osakeyhtiön uudistunut tulolähdejako
Webinaari 28.10.
Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen verotus muuttui verovuodesta 2020 alkaen. Osakeyhtiöillä ja muilla yhteisöillä ei tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta ole tuloverolain mukaan verotettavaa TVL-tulolähdettä verovuodesta 2020 alkaen. 

Osingonjaon verosuunnittelu
Webinaari 5.11.
Koulutuksessa käydään läpi osinkoverotuksen perusteet sekä vertaillaan eri vaihtoehtoja nostaa varoja omasta yhtiöstä.  

Yrittäjän veropäivä
Webinaari 29.9.
Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti pienen osakeyhtiön omistajan veroasioita. 

Yritysverotusta kirjanpitäjille
Helsinki 15.12.
Osakeyhtiön tulolähdejaon poistamisella voi olla yllättäviä vaikutuksia verotukseen. Voiko niihin varautua ennakolta? Verosuunnittelun mahdollisuuksia ja toisaalta veromiinoja sisältyy niin vähennysten tekemiseen kuin voiton jakamiseen. 

Muu

Ajankohtaista työlainsäädännössä
Webinaari 21.10.
Päivitä työlainsäädännön viimeiset muutokset ja työsuhteisiin liittyvät uusimmat ratkaisut tehokkaasti omalla työpisteelläsi.

Konkurssin verokysymykset
Webinaari 10.9.
Konkurssipesien verotukseen liittyy useita asioita, jotka pesänhoitajan ja velkojien tulisi huomioida. Useimmiten parhaaseen lopputulokseen päästäisiin, jos verotus otettaisiin huomioon jo ennen konkurssiin asettamista.

Kuolinpesän verosuunnittelu
Webinaari 6.10.
Kuolinpesän verosuunnittelussa on keskeistä tietää, milloin kuolinpesän jako kannattaa ja milloin sitä ei kannata tehdä. Oikeilla ratkaisuilla voi alentaa veroja.

Yleishyödyllisen yhdistyksen verotus 
Webinaari 22.9.
Saat koulutuksesta rautaisannoksen tietoa yhdistyksen yleishyödyllisyyden tulkinnasta sekä yhdistyksen verotuskäytännöistä ja mahdollisuuksista suunnitella yhteisön verotusta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

 

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.