Veronmaksajien koulutukset keväällä 2019

Tutustu tulossa olevien koulutusten tarkempiin ohjelmiin koulutusten omilla sivuilla.  

Edustusmenot verotuksessa

 • Edustusmenojen arvonlisävero on vähennyskelvoton ja tuloverotuksessa edustusmenoista saa vähentää vain puolet. Markkinoinnin ja edustamisen, neuvotteluiden ja edustamisen oikea rajanveto säästää yritykselle rahaa, kun vähentämättä jätetään vain todelliset edustusmenot. Verotus- ja oikeuskäytännön tuntemus on myös halpa vakuutus jälkiveroja vastaan. 
 • Tiiviissä puolentoista tunnin webinaarissa pohditaan käytännön ratkaisuja oikeuskäytännön ja Verohallinnon ohjeiden valossa. 
 • Webinaari 14.2.

Henkilökuntaedut verotuksessa

 • Webinaarissa kuulet, millaisia etuja työnantajan on verotuksen näkökulmasta järkevää tarjota henkilökunnalle.
 • Koulutuksessa käsitellään verovapaiden henkilökuntaetujen edellytyksiä ja ongelmakohtia sekä uusinta verohallinnon ohjeistusta ja oikeuskäytäntöä. Työoikeudellisia asioita ei käsitellä.
 • Webinaari 9.4.

Kansainvälisen arvonlisäverotuksen tehopäivä

 • Helsinki 26.3.

Kiinteistöjen arvonlisäveropäivä

 • Koulutuksessa saat kattavan tietopaketin siitä, miten kiinteistöjen sääntely on arvonlisäverotuksessa toteutettu ja mitä tulee huomioida esimerkiksi myytäessä tai vuokrattaessa kiinteää omaisuutta. 
 • Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka työssään käsittelevät erityisesti kiinteistöjen arvonlisäverotukseen liittyviä asioita, kuten kirjanpitäjät, tilintarkastajat, talouspäälliköt, yrityskonsultit ja muut taloushallinnon ammattilaiset. Koulutus sopii hyvin myös esimerkiksi kiinteistöjen manageroinnista vastaaville henkilöille, joiden on hyvä olla tietoisia kiinteistöjen arvonlisäverotuksen käytännöistä. 
 • Helsinki 19.3.

Kuolinpesän verosuunnittelu

 • Kuolinpesän verosuunnittelussa on keskeistä tietää, milloin kuolinpesän jako kannattaa ja milloin sitä ei kannata tehdä. Oikeilla ratkaisuilla voi alentaa veroja.
 • Kurssilla käsitellään luovutusvoittojen lisäksi pesän saamien muiden pääomatulojen verotusta. Mukana on uusin ohjeistus ja oikeuskäytäntö.
 • Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka työssään tarvitsevat tietoa kuolinpesän verotuksesta.
 • Helsinki 11.4.

Osingonjaon verosuunnittelu

 • Koulutuksessa käydään läpi osinkoverotuksen perusteet sekä vertaillaan eri vaihtoehtoja nostaa varoja omasta yhtiöstä.
 • Webinaari 5.3.

Ostojen arvonlisäveropäivä kirjanpitäjille

 • Saat koulutuksessa kattavasti tietoa arvonlisäveron vähentämisestä erilaisissa käytännön tilanteissa. 
 • Helsinki 23.5.

Päivärahat ja kilometrikorvaukset verotuksessa

 • Webinaarissa käsitellään verovapaiden matkakustannusten korvausten maksamista ja korvauksiin liittyviä ongelmakohtia esimerkkien avulla sekä uusinta verohallinnon ohjeistusta ja oikeuskäytäntöä. Työoikeudellisia asioita ei käsitellä.
 • Koulutus on tarkoitettu kaikille matkalaskujen käsittelijöille, palkanlaskijoille ja matkustussääntöjen laatijoille. 
 • Webinaari 6.2.

Tulolähdejako muuttuu osakeyhtiössä

 • Hallitus antoi 29.11.2018 lakimuutoksia koskevan esityksen. Sen mukaan osakeyhtiöillä ja muilla yhteisöillä ei tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta ole tuloverolain mukaan verotettavaa TVL-tulolähdettä verovuodesta 2020 alkaen.
 • Webinaari 21.5.

Verosuunnittelua vai veronkiertoa?

 • Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat pystyisivät hahmottamaan käytännön toimissaan, milloin taloudellisen ratkaisun verokohtelu on epävarma ja toisaalta, miten vastataan verottajan väitteeseen veronkierrosta.
 • Koulutus sopii niin kirjanpitäjille, tilintarkastajille kuin yrityksen toimivalle johdolle. Yritysverotuksen periaatteet on syytä tuntea ennakolta.
 • Helsinki 28.3.

Vuosilomapalkkalaskennan erityistilanteet

 • Vuosiloma-asiat ovat jo lähtökohtaisesti haastavia. Niihin liittyy paljon pikkutarkkaa sääntelyä ja varsinkin muutostilanteet ovat monesti hyvin mutkikkaita palkanlaskennan näkökulmasta.
 • 1.4.2019 voimaan tuleva lakimuutos vuosilomaa täydentävistä lisävapaapäivistä käydään koulutuksessa läpi seikkaperäisesti. 
 • Webinaari 3.4.

Yhdistyksen verotus ja kirjanpito

 • Yhdistys voi olla kokonaan tai osittain verovapaa. Miten verotettavan toiminnan raja määritellään tänään? 
 • Mitä korvauksia yhdistyksessä voi maksaa verovapaasti? Miten yhdistyksen maksamat korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin? Onko talkootarjoilu verovapaata? 
 • Helsinki 12.2.

Yrittäjän veropäivä

 • Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti pienen osakeyhtiön omistajan veroasioita. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa voitonjaon verosuunnittelu, yhtiön ja osakkaan välisten sopimusten veroriskit sekä mitä eroa on sijoittaa osakeyhtiön kautta verrattuna suoraan sijoitukseen. 
 • Koulutus on suunnattu erityisesti yrityksen omistajalle itselleen. Se on hyödyllinen myös tilitoimistoille, jotka huolehtivat asiakasyritystensä omistajien veroasioista. 
 • Helsinki 9.5. 

Yritys- ja omistusjärjestelyt osakeyhtiössä

 • Koulutuksessa opit hyödyntämään yritysjärjestelyitä eri tilanteissa ja valitsemaan itsesi kannalta verotehokkaat toimintamallit. Koulutuksessa käsitellään myös riskialttiita järjestelyjä, joita pitää oikeuskäytännön valossa välttää. 
 • Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti yhtiöiden omistajille ja heitä avustaville kirjanpitäjille, tilintarkastajille ja konsulteille. 
 • Helsinki 2.4.    

Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus 2019

 • Koulutus tarjoaa tiiviin ja kattavan katsauksen yritysten toimintaan ja yrittäjien verosuunnitteluun vaikuttavista muutoksista verotuksessa.
 • Ohjelmaa päivitetään uusien verotuksen muutosten ja muutossuunnitelmien ilmaantuessa.
 • Webinaari 31.1.  

Yritysverotuksen intensiivikurssi

 • Tähän koulutukseen on kerätty käytännössä esiintyviä yritysten tuloverotuksen pulmakohtia.
 • Osakeyhtiön tulolähdejaon poistamisella voi olla yllättäviä vaikutuksia verotukseen. Voiko niihin varautua ennakolta? Verosuunnittelun mahdollisuuksia ja toisaalta veromiinoja sisältyy niin vähennysten tekemiseen kuin voiton jakamiseen.
 • Koulutus on tarkoitettu taloushallinnon ammattilaisille ja veroasiantuntijoille.
 • Helsinki 14.5., Tampere 16.5.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

 

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.