JÄSENALUEELLE KIRJAUTUMINEN UUDISTUI   Katso ohjeet »

Veronmaksajien koulutukset kevät 2022

Tutustu tulossa olevien koulutusten tarkempiin ohjelmiin koulutusten omilla sivuilla.  

Arvonlisäverotus

Edustusmenot arvonlisäverotuksessa
Webinaari 28.4.
Koulutuksessa tarkastellaan edustusmenoja arvonlisäverotuksen näkökulmasta.

Kansainvälinen arvonlisäverotus
Webinaari 16.2.
Webinaari tarjoaa tiiviin katsauksen EU-kaupan tavaroiden ja palveluiden arvonlisäverotuksesta. 

Kiinteistöjen arvonlisäverotus
Webinaari 15.3.
Koulutuksessa saat kattavan tietopaketin siitä, miten kiinteistöjen sääntely on arvonlisäverotuksessa toteutettu ja mitä tulee huomioida esimerkiksi myytäessä tai vuokrattaessa kiinteää omaisuutta.

Ostojen arvonlisäverotus 
Webinaari 24.5.
Saat koulutuksessa kattavasti tietoa arvonlisäveron vähentämisestä erilaisissa käytännön tilanteissa.   

Palkkahallinto ja kirjanpito

Erityisalojen matkakulut verotuksessa
Webinaari 15.2.
Webinaarissa käsitellään verotuksen näkökulmasta työmatkakustannusten korvauksiin liittyviä ongelmakohtia ns. erityisaloilla ja liikkuvassa työssä esimerkkien, oikeuskäytännön ja verohallinnon ohjeistuksen avulla. Työoikeudellisia asioita ei käsitellä.

Henkilökuntaedut verotuksessa
Webinaari 18.5.
Webinaarissa käsitellään verovapaiden henkilökuntaetujen edellytyksiä ja ongelmakohtia sekä uusinta verohallinnon ohjeistusta ja oikeuskäytäntöä. Työoikeudellisia asioita ei käsitellä.

Vuosilomapalkkalaskennan erityistilanteet
Webinaari 31.3.
Koulutuksessa käsitellään lomapalkkoja erityisesti erilaisissa muutostilanteissa ja loman ansaintaa poissaolojen ajalta.  

Yritysverotus

Irtautumisvaiheen varojenjaon verosuunnittelu
Webinaari 1.3.
Koulutuksessa opit näkemään osakeyhtiöstä irtautumisen vaiheittaisena tapahtumaketjuna ja saat hyviä neuvoja siitä, mitä yhtiöstä on järkevää ottaa ulos ja miten eri vaiheissa. Näin saat mahdollisimman verotehokkaan lopputuloksen niin itsellesi kuin yhtiöllesi.

Omistus- ja yritysjärjestelyt osakeyhtiössä
Webinaari 26.4.
Koulutuksessa opit hyödyntämään yritysjärjestelyitä eri tilanteissa ja valitsemaan itsesi kannalta verotehokkaat toimintamallit. Koulutuksessa käsitellään myös riskialttiita järjestelyjä, joita pitää oikeuskäytännön valossa välttää.  

Osakeyhtiön purkaminen – menettely ja verosuunnittelu
Webinaari 6.4.
Webinaarissa käydään läpi yhtiön purkamisen yhtiöoikeudellinen menettely sekä siihen liittyvät veroseuraamukset niin yhtiön kuin osakkaidenkin näkökulmasta.

Pääomapalautukset verotuksessa
Webinaari 17.5.
Webinaarissa käydään läpi pääomapalautusta ja sen verotusta. 

Osingonjaon verosuunnittelun erityistilanteet
Webinaari 31.5.
Webinaarissa käydään läpi osinkoverotuksen tulkintatilanteita sekä sitä, miten osingonjakopäätöksen ajoittaminen ja sen sisältö vaikuttavat verotukseen. 

Yrittäjän veropäivä
Webinaari 5.5.
Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti pienen osakeyhtiön omistajan veroasioita. 

Yritysverotusta kirjanpitäjille
Webinaari 27.1.
Webinaarissa käsitellään yritysverotuksen ajankohtaisia asioita sekä toistuvasti eteen tulevia tuloverotuksen pulmakohtia. 

Muu

Kuolinpesän verosuunnittelu
Webinaari 29.3.
Ennen kuin perittyä omaisuutta lähtee myymään, kannattaa selvittää veroseuraamukset. Kuolinpesän verosuunnittelussa on keskeistä tietää, milloin kuolinpesän jako kannattaa ja milloin sitä ei kannata tehdä. Oikeilla ratkaisuilla voi alentaa veroja.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

 

Tulosta