Veronmaksajien koulutukset kevät 2021

Tutustu tulossa olevien koulutusten tarkempiin ohjelmiin koulutusten omilla sivuilla.  

Arvonlisäverotus

Edustusmenot arvonlisäverotuksessa
Webinaari 14.4.
Webinaarissa tarkastellaan edustusmenoja arvonlisäverotuksen näkökulmasta.

Kansainvälinen arvonlisäverotus
Webinaari 18.2.
Webinaari tarjoaa tiiviin katsauksen EU-kaupan tavaroiden ja palveluiden arvonlisäverotuksesta. 

Ostojen arvonlisäverotus 
Webinaari 25.5.
Saat koulutuksessa kattavasti tietoa arvonlisäveron vähentämisestä erilaisissa käytännön tilanteissa.   

Palkkahallinto ja kirjanpito

Erityisalojen matkakulut verotuksessa
Webinaari 17.2.
Rakennus-, maanrakennus- ja metsäalalla työskentelyyn liittyy verotuksessa erityiskysymyksiä, joiden ymmärtäminen on tärkeää veroriskien minimoimiseksi. Webinaarissa käsitellään verotuksen näkökulmasta työmatkakustannusten korvauksiin liittyviä ongelmakohtia esimerkkien, oikeuskäytännön ja verohallinnon ohjeistuksen avulla.

Henkilökuntaedut verotuksessa
Webinaari 18.5.
Webinaarissa käsitellään verovapaiden henkilökuntaetujen edellytyksiä ja ongelmakohtia sekä uusinta verohallinnon ohjeistusta ja oikeuskäytäntöä. Saat tietoja siitä, millaisia etuja työnantajan on verotuksen näkökulmasta järkevää tarjota henkilökunnalle. 

Päivärahat ja kilometrikorvaukset verotuksessa
Webinaari 9.2.
Koulutuksessa käsitellään verovapaiden matkakustannusten korvausten maksamista ja korvauksiin liittyviä ongelmakohtia esimerkkien avulla sekä uusinta verohallinnon ohjeistusta ja oikeuskäytäntöä.  

Vuosilomapalkkalaskennan erityistilanteet
Webinaari 23.3.
Tunnetko vuosilomapalkan ja -korvauksen laskentaperiaatteet? Webinaarissa käsitellään lomapalkkoja erityisesti erilaisissa muutostilanteissa ja loman ansaintaa poissaolojen ajalta.

Yritysverotus

Omistus- ja yritysjärjestelyt osakeyhtiössä
Webinaari 19.5.
Koulutuksessa opit hyödyntämään yritysjärjestelyitä eri tilanteissa ja valitsemaan itsesi kannalta verotehokkaat toimintamallit. Koulutuksessa käsitellään myös riskialttiita järjestelyjä, joita pitää oikeuskäytännön valossa välttää.  

Osakeyhtiön uudistunut tulolähdejako
Webinaari 28.1.
Osakeyhtiön tulolähdejako muuttui verovuodesta 2020 alkaen. Viimeistään nyt kannattaa ottaa muutokset haltuun.

Osingonjaon verosuunnittelun erityistilanteet
Webinaari 27.5.
Koulutuksessa käydään läpi osinkoverotuksen erityistilanteita. 

Yrittäjän veropäivä
Helsinki 20.4.
Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti pienen osakeyhtiön omistajan veroasioita. 

Yritysverotusta kirjanpitäjille
Helsinki 20.5.
Koulutuksessa käsitellään yritysverotuksen ajankohtaisia asioita sekä toistuvasti eteen tulevia tuloverotuksen pulmakohtia. 

Muu

Kuolinpesän verosuunnittelu

Webinaari 25.3.
Ennen kuin perittyä omaisuutta lähtee myymään, kannattaa selvittää veroseuraamukset. Kuolinpesän verosuunnittelussa on keskeistä tietää, milloin kuolinpesän jako kannattaa ja milloin sitä ei kannata tehdä. Oikeilla ratkaisuilla voi alentaa veroja.

Yhdistyksen verotus, palkkiot ja korvaukset
Webinaari 28.4.
Saat webinaarista rautaisannoksen tieto yhdistyksen yleishyödyllisyyden tulkinnasta ja sen vaikutuksesta yhdistyksen verotukseen. Yhdistyksen maksamien palkkioiden ja kustannusten korvausten maksuun liittyy lukuisia kysymyksiä; milloin maksettava korvaus on verovapaata ja milloin ei.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

 

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.