Veronmaksajien koulutukset keväällä 2019

Tutustu tulossa olevien koulutusten tarkempiin ohjelmiin koulutusten omilla sivuilla.  

Arvonlisäverotus

Kansainvälisen arvonlisäverotuksen tehopäivä
Helsinki 26.3.
Päivän aikana käydään läpi EU:n sisäisen ja EU:n ulkopuolisen tavara- ja palvelukaupan arvonlisäverokysymyksiä niin myyjän kuin ostajan kannalta.

Kiinteistöjen arvonlisäveropäivä
Helsinki 19.3.
Koulutuksessa saat kattavan tietopaketin siitä, miten kiinteistöjen sääntely on arvonlisäverotuksessa toteutettu ja mitä tulee huomioida esimerkiksi myytäessä tai vuokrattaessa kiinteää omaisuutta.  

Ostojen arvonlisäveropäivä 
Helsinki 23.5.
Saat koulutuksessa kattavasti tietoa arvonlisäveron vähentämisestä erilaisissa käytännön tilanteissa.  

Palkkahallinto ja kirjanpito

Henkilökuntaedut verotuksessa
Webinaari 9.4.
Webinaarissa kuulet, millaisia etuja työnantajan on verotuksen näkökulmasta järkevää tarjota henkilökunnalle. 

Päivärahat ja kilometrikorvaukset verotuksessa
Webinaari 6.2.
Webinaarissa käsitellään verovapaiden matkakustannusten korvausten maksamista ja korvauksiin liittyviä ongelmakohtia esimerkkien avulla sekä uusinta verohallinnon ohjeistusta ja oikeuskäytäntöä.  

Vuosilomapalkkalaskennan erityistilanteet
Webinaari 3.4.
Vuosiloma-asiat ovat jo lähtökohtaisesti haastavia. Niihin liittyy paljon pikkutarkkaa sääntelyä ja varsinkin muutostilanteet ovat monesti hyvin mutkikkaita palkanlaskennan näkökulmasta. 

Yritysverotus

Edustusmenot verotuksessa
Webinaari 14.2.
Tiiviissä puolentoista tunnin webinaarissa pohditaan käytännön ratkaisuja oikeuskäytännön ja Verohallinnon ohjeiden valossa.  

Osingonjaon verosuunnittelu
Webinaari 5.3.
Koulutuksessa käydään läpi osinkoverotuksen perusteet sekä vertaillaan eri vaihtoehtoja nostaa varoja omasta yhtiöstä. 

Verosuunnittelua vai veronkiertoa?
Helsinki 28.3.
Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat pystyisivät hahmottamaan käytännön toimissaan, milloin taloudellisen ratkaisun verokohtelu on epävarma ja toisaalta, miten vastataan verottajan väitteeseen veronkierrosta. 

Tulolähdejako muuttuu osakeyhtiössä
Webinaari 21.5.
Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen verotus muuttuu verovuodesta 2020 alkaen. Osakeyhtiöillä ja muilla yhteisöillä ei tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta ole tuloverolain mukaan verotettavaa TVL-tulolähdettä verovuodesta 2020 alkaen. 

Yrittäjän veropäivä
Helsinki 9.5. 
Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti pienen osakeyhtiön omistajan veroasioita. 

Yritys- ja omistusjärjestelyt osakeyhtiössä
Helsinki 2.4. 
Koulutuksessa opit hyödyntämään yritysjärjestelyitä eri tilanteissa ja valitsemaan itsesi kannalta verotehokkaat toimintamallit. Koulutuksessa käsitellään myös riskialttiita järjestelyjä, joita pitää oikeuskäytännön valossa välttää.   

Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus 2019
Webinaari 31.1.  
Koulutus tarjoaa tiiviin ja kattavan katsauksen yritysten toimintaan ja yrittäjien verosuunnitteluun vaikuttavista muutoksista verotuksessa. 

Yritysverotuksen intensiivikurssi
Helsinki 14.5., Tampere 16.5.
Osakeyhtiön tulolähdejaon poistamisella voi olla yllättäviä vaikutuksia verotukseen. Voiko niihin varautua ennakolta? Verosuunnittelun mahdollisuuksia ja toisaalta veromiinoja sisältyy niin vähennysten tekemiseen kuin voiton jakamiseen. 

Muu

Kuolinpesän verosuunnittelu

Helsinki 11.4.
Kuolinpesän verosuunnittelussa on keskeistä tietää, milloin kuolinpesän jako kannattaa ja milloin sitä ei kannata tehdä. Oikeilla ratkaisuilla voi alentaa veroja.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

 

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.