Veronmaksajien koulutukset kevät 2020

Tutustu tulossa olevien koulutusten tarkempiin ohjelmiin koulutusten omilla sivuilla.  

Arvonlisäverotus

Kansainvälisen arvonlisäverotuksen tehopäivä
Helsinki 16.4.
Päivän aikana käydään läpi EU:n sisäisen ja EU:n ulkopuolisen tavara- ja palvelukaupan arvonlisäverokysymyksiä niin myyjän kuin ostajan kannalta. 

Kiinteistöjen arvonlisäveropäivä
Helsinki 24.3.
Koulutuksessa saat kattavan tietopaketin siitä, miten kiinteistöjen sääntely on arvonlisäverotuksessa toteutettu ja mitä tulee huomioida esimerkiksi myytäessä tai vuokrattaessa kiinteää omaisuutta.  

Ostojen arvonlisäveropäivä kirjanpitäjille
Helsinki 19.5.
Saat koulutuksessa kattavasti tietoa arvonlisäveron vähentämisestä erilaisissa käytännön tilanteissa.   

Palkkahallinto ja kirjanpito

Erityisalojen matkakulut verotuksessa
Webinaari 13.2.
Rakennus-, maanrakennus- ja metsäalalla työskentelyyn liittyy verotuksessa erityiskysymyksiä, joiden ymmärtäminen on tärkeää veroriskien minimoimiseksi. Webinaarissa käsitellään verotuksen näkökulmasta työmatkakustannusten korvauksiin liittyviä ongelmakohtia esimerkkien, oikeuskäytännön ja verohallinnon ohjeistuksen avulla.

Henkilökuntaedut verotuksessa
Webinaari 27.5.
Webinaarissa kuulet, millaisia etuja työnantajan on verotuksen näkökulmasta järkevää tarjota henkilökunnalle. 

Päivärahat ja kilometrikorvaukset verotuksessa
Webinaari 6.2.
Webinaarissa käsitellään verovapaiden matkakustannusten korvausten maksamista ja korvauksiin liittyviä ongelmakohtia esimerkkien avulla sekä uusinta verohallinnon ohjeistusta ja oikeuskäytäntöä.  

Vuosilomapalkkalaskennan erityistilanteet
Webinaari 17.3.
Vuosiloma-asiat ovat jo lähtökohtaisesti haastavia. Niihin liittyy paljon pikkutarkkaa sääntelyä ja varsinkin muutostilanteet ovat monesti hyvin mutkikkaita palkanlaskennan näkökulmasta. 

Yritysverotus

Edustusmenot verotuksessa
Webinaari 21.4.
Tiiviissä puolentoista tunnin webinaarissa pohditaan käytännön ratkaisuja oikeuskäytännön ja Verohallinnon ohjeiden valossa.  

Osingonjaon verosuunnittelu
Webinaari 7.5.
Koulutuksessa käydään läpi osinkoverotuksen perusteet sekä vertaillaan eri vaihtoehtoja nostaa varoja omasta yhtiöstä. 

Verosuunnittelua vai veronkiertoa?
Helsinki 25.5.
Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat pystyisivät hahmottamaan käytännön toimissaan, milloin taloudellisen ratkaisun verokohtelu on epävarma ja toisaalta, miten vastataan verottajan väitteeseen veronkierrosta. 

Tulolähdejako muuttui osakeyhtiössä
Webinaari 28.5.
Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen verotus muuttui verovuodesta 2020 alkaen. Osakeyhtiöillä ja muilla yhteisöillä ei tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta ole tuloverolain mukaan verotettavaa TVL-tulolähdettä verovuodesta 2020 alkaen. 

Yrittäjän veropäivä
Helsinki 31.3.
Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti pienen osakeyhtiön omistajan veroasioita. 

Omistus- ja yritysjärjestelyt osakeyhtiössä
Helsinki 1.4.
Koulutuksessa opit hyödyntämään yritysjärjestelyitä eri tilanteissa ja valitsemaan itsesi kannalta verotehokkaat toimintamallit. Koulutuksessa käsitellään myös riskialttiita järjestelyjä, joita pitää oikeuskäytännön valossa välttää.   

Yritysverotuksen intensiivikurssi
Helsinki 28.1.
Osakeyhtiön tulolähdejaon poistamisella voi olla yllättäviä vaikutuksia verotukseen. Voiko niihin varautua ennakolta? Verosuunnittelun mahdollisuuksia ja toisaalta veromiinoja sisältyy niin vähennysten tekemiseen kuin voiton jakamiseen. 

Muu

Kuolinpesän verosuunnittelu
Helsinki 10.3.
Kuolinpesän verosuunnittelussa on keskeistä tietää, milloin kuolinpesän jako kannattaa ja milloin sitä ei kannata tehdä. Oikeilla ratkaisuilla voi alentaa veroja.

Yhdistyksen verotus ja kirjanpito
Helsinki 24.4.
Koulutuksessa saat käytännönläheistä tietoa yhdistyksen verotuksesta ja verotuksen suunnittelusta sekä palkkojen ja palkkioiden maksamisesta ja maksettujen korvausten ilmoittamisesta tulorekisteriin.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

 

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.