Asunnon verot

Asunnon ostamiseen, käyttöön ja myymiseen liittyy useita eri veroja, joiden tunteminen helpottaa arkielämää ja oman talouden suunnittelua. Asunnon verot -opas on räätälöity apuvälineeksi kaikille suomalaisille, jotka asuvat tai suunnittelevat asuvansa omistusasunnossa.

Oma asunto ostetaan valmiina tai rakennetaan itse. Kirjassa käydään aluksi läpi asuntokauppaan liittyvä varainsiirtovero sekä kotitalouden rooli rakentajana ja rakennuttajana. Koska moni rahoittaa asuntonsa velalla, oppaassa perehdytään myös asuntolainaan ja sen korkoihin.

Suomalaiset hyödyntävät kotitalousvähennystä ahkerasti, ja sille on varattu kirjassa oma lukunsa. Lukija saa tietoa vähennykseen liittyvistä yksityiskohdista sekä mm. kunnossapitotyöhön ja uudisrakentamiseen liittyvästä rajanvedosta. Lisäksi oppaassa käsitellään kiinteistöveroa ja asuntoa tulonhankinnan välineenä. Lopuksi esitellään asunnon myyntiä koskevia verokysymyksiä.

Oppaan on kirjoittanut Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari.


Hinta:
32,00 €
Jäsenhinta:
27,00 €
Toimituskulu:
5,00 €
ISBN/ISNN:
978-952-7137-75-8
Tekijä:
Merja-Liisa Huolman-Lakari
Kustantaja:
Verotieto
Painos:
4. painos 2020

kpl

Tuote on siirretty ostoskoriin

Sisällysluettelo

Johdanto

1 Oman asunnon hankinta

1.1 Asunnon ostoon liittyvä varainsiirtovero
1.1.1 Verovelvollinen
1.1.2 Verovuosi
1.1.3 Varainsiirtovero asunto-osakkeen kaupassa
1.1.3.1 Verokanta ja viivästyskorko
1.1.3.2 Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppahinta ja muu suoritus
1.1.3.3 Käytetyn asunnon ja valmistuneen uudiskohteen kauppa
1.1.3.4 Uudiskohteen kauppa rakentamisaikana tai sitä ennen
1.1.3.5 Valinnainen vuokratontti
1.1.3.6 Milloin varainsiirtovero on maksettava?
1.1.3.7 Vastuu varainsiirtoverosta
1.1.3.8 Lunastuslauseke
1.1.3.9 Isännöitsijäntodistus
1.1.3.10 Huoneistotietojärjestelmä
1.1.4 Varainsiirtovero kiinteistön kaupassa
1.1.4.1 Verokanta
1.1.4.2 Kiinteistön kauppahinta
1.1.4.3 Milloin varainsiirtovero on maksettava?
1.1.4.4 Vastuu varainsiirtoverosta
1.1.4.5 Lainhuudon hakeminen
1.1.4.6 Viivästyskorko ja veronkorotus
1.1.5 Kauppahinta vai urakkasopimus?
1.1.6 Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus
1.1.6.1 Hankkii vähintään puolet
1.1.6.2 Käyttää tai ryhtyy käyttämään vähintään puolta 
1.1.6.3 Ei ole aikaisemmin omistanut vähintään puolta
1.1.6.4 Vähintään 18 mutta ei 40 vuotta
1.1.7 Ensiasunnosta suoritetun varainsiirtoveron palauttaminen
1.1.8 Vaihto
1.1.9 Perinnöt ja lahjat
1.1.10 Perinnönjako
1.1.11 Avioero ja ositus
1.1.12 Tilusvaihto
1.1.13 Kiinteistön hankkiminen perustettavan yhtiön lukuun
1.1.14 Omakotitalosta asunto-osakeyhtiö
1.1.15 Varainsiirtoveron maksaminen ja varainsiirtoveroilmoitus
1.1.16 Viivästysseuraamukset
1.1.17 Varainsiirtoveron määrääminen
1.1.18 Aiheettomasti suoritettu vero
1.1.19 Kaupan purku tai kauppahinnan alennus
1.1.20 Varainsiirtoveron kiertäminen
1.2 Kotitalous rakentajana ja rakennuttajana
1.2.1 Kotitalous maksaa yrittäjälle tai yritykselle 
1.2.2 Kotitalous ostaa palvelun ulkomaiselta yrittäjältä
1.2.2.1 Ilmoitus tulorekisteriin
1.2.2.2 Menettely veron maksamisessa
1.2.3 Kotitalous työnantajana
1.2.3.1 Palkan määritelmä
1.2.3.2 Ennakonpidätyksen toimittaminen
1.2.3.3 Palkan sivukulut
1.2.3.3.1 Työnantajan sairausvakuutusmaksu
1.2.3.3.2 Työeläkemaksu
1.2.3.3.3 Tapaturmavakuutusmaksu
1.2.3.3.4 Työttömyysvakuutusmaksu
1.2.3.3.5 Ryhmähenkivakuutusmaksu
1.2.3.4 Ilmoitusmenettely 
1.2.3.4.1 Työntekijälle annettava tosite
1.2.3.4.2 Ilmoitukset tulorekisteriin
1.2.3.5 Maksujen tilittäminen
1.2.3.6 Pientyönantajien maksupalvelu
1.2.3.7 Kotitalouksien työnantajarinki
1.2.4 Työntekijä ulkomailta
1.2.4.1 Enintään 6 kuukaudeksi
1.2.4.2 Yli 6 kuukaudeksi
1.2.4.3 Sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut
1.2.4.4 Tosite työntekijälle
1.2.4.5 Muistiinpanovelvollisuus 
1.2.4.6 Ilmoitukset verotoimistolle
1.2.4.7 Lähdeveron maksaminen 
1.2.4.8 Au pair
1.2.5 Talkootyö, naapuriapu ja vaihtotyö
1.2.6 Kotitalousrakennuttajan rakentamisilmoitukset
1.2.6.1 Kuka on tiedonantovelvollinen?
1.2.6.2 Mitä tietoja annetaan
1.2.6.3 Milloin tiedot annetaan
1.2.6.4 Talotehdas tai rakennusliike yksityishenkilön rakennustyömaalla

2 Asuntovelka

2.1 Vakituinen asunto
2.1.1 Pelkkä tontti
2.1.2 Vain yksi asunto
2.1.3 Verovelvollisen tai hänen perheensä käyttämä asunto
2.2 Kenen velka ja kuka vähentää koron?
2.2.1 Kuka on puoliso
2.2.2 Korot ja avioero
2.3 Velan kohdistuminen muuhun kuin omaan asuntoon
2.4 Koron vähentämisvuosi
2.4.1 Mikä on korkoa?
2.4.1.1 Korkokattosopimukset
2.5 Vakituisen asunnon peruskorjaus
2.6 Yhtiön teettämät korjaukset
2.7 Korkojen vähentäminen
2.8 Vähennys ansiotuloista menevistä veroista
2.8.1 Alijäämä
2.8.2 Alijäämähyvitys
2.8.2.1 Lapsikorotus
2.8.2.2 Alaikäinen lapsi
2.8.3 Puoliso ja alijäämähyvitys
2.9 Pääomatulolajin tappio
2.10 Ensiasunto
2.11 Korkovähennyksen vaatiminen verotuksessa ja ennakonpidätyksessä

3. Kiinteistövero

3.1 Veron kohde
3.2 Verovelvollisuus ja vastuu verosta
3.2.1 Omistajan verovelvollisuus
3.2.2 Omistajanvaihdostilanteet
3.2.3 Omistajan veroinen haltija
3.3 Veron määrä
3.2.1 Yleinen kiinteistöveroprosentti
3.3.2 Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
3.3.3 Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti
3.3.4 Muiden asuinrakennusten veroprosentti (vapaa-ajan asunto)
3.4 Kiinteistön arvostaminen
3.4.1 Kiinteistön verotusarvo
3.4.2 Kiinteistön verotusarvon enimmäismäärä
3.4.3 Kiinteistön maapohjan verotusarvo
3.4.3.1 Verotusarvojen taso
3.4.4 Rakennuksen ja rakennelman verotusarvo
3.4.4.1 Rakennuksen jälleenhankinta-arvo
3.4.4.2 Asuinrakennusten jälleenhankinta-arvo
3.5 Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus
3.6 Kiinteistöveron maksaminen
3.7 Veronkorotus ja myöhästymismaksu kiinteistöverotuksessa

4 Kotitalousvähennys oman kodin kunnostuksesta ja kotitaloustyöstä

4.1 Kotitalousvähennys
4.2 Kuka voi saada vähennyksen?
Laskutuspalveluyritys
Työnantajarinki
4.3 Vähennyksen määrä ja vähentämisvuosi
4.3.1 Vähennyksen määrä aiempina vuosina
4.4 Vähennyksen perusteena olevat kustannukset
4.5 Vähennyksen oikeuttava työn osuus
4.5.1 Välitetty työ
4.6 Ennakkoperintärekisteröinti vähennyksen edellytyksenä
4.7 Työntekemispaikka 
4.8 Mistä työstä?
4.8.1 Asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö
4.8.1.1 Piha-alueen kunnostus
4.8.1.2 Nuohous ja eräät huoltotyöt
4.8.1.3 Lämmitysjärjestelmät
4.8.1.4 Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennustyö
4.8.1.5 Uudisrakentaminen
4.8.1.5.1 Milloin rakennus lakkaa olemasta uudisrakennus
4.8.1.6 Liittymismaksut
4.8.2 Tieto- ja viestintälaitteiden asennus- ja kunnossapitotyö
4.8.3 Kotitaloustyö
4.8.4 Hoiva- ja hoitotyö
4.9 Asunto-osakeyhtiön teettämät remontit
4.10 Tukien vaikutus vähennykseen
4.11 Kotitalousvähennys puolisoilla
4.12 Kansainväliset tilanteet
4.13 Kotitalousvähennys ennakonpidätyksessä
4.14 Kotitalousvähennyksen vaatiminen esitäytetyllä veroilmoituksella

5 Koti tulonhankinnassa

5.1 Oman kodin vuokraaminen
5.1.1 Työnantaja vuokralaisena
5.1.2 Oma yritys vuokralaisena
5.1.3 Vuokratulojen verotus
5.1.4 Vähennykset pääomatuloista
5.1.5 Vähennykset vuokratulosta
5.1.5.1 Vastikkeet
5.1.5.2 Remontit
5.1.5.2.1 Perusparannusmenot
5.1.5.2.2 Vuosikorjaukset
5.1.5.2.3 Perusparannus vai vuosikorjaus                      
5.1.5.2.4 Remontin ajankohta
5.1.5.3 Poistot
5.1.5.3.1 Poisto rakennuksista
5.1.5.3.2 Poisto kalustettuna vuokrattaessa
5.2 Kotona työskentely
5.2.1 Palkansaajan vähennykset
5.2.2 Henkilöyhtiön yhtiömiehen ja osakeyhtiön osakkaan vähennykset
5.2.3 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan vähennykset
5.3 Omaisuuden siirtäminen yksityistaloudesta elinkeinotoimintaan tai päinvastoin
5.3.1 Liikkeen- tai ammatinharjoittajan yksityisotot ja -sijoitukset
5.3.2 Yksityissijoitukset ja yksityisotot henkilöyhtiössä                  
5.3.3 Omaisuuden siirto osakkaalta osakeyhtiöön tai yhtiöltä osakkaalle
5.3.3.1 Osakas tai yhtiömies asuu yhtiön omistamassa asunnossa
5.3.3.2 Peitelty osinko
5.3.4 Varainsiirtovero
5.4 Tulonhankkimiskäytössä olleen asunnon luovutus
5.5 Verojen maksu
5.6 Tulonhankkimistoimintaan liittyvien vähennysten vaatiminen verotuksessa

6 Asunnon myynti

6.1 Oman asunnon verovapaa myynti
6.1.1 Mitä tarkoitetaan omalla asunnolla?
6.1.2 Omistusaika
6.1.3 Omistus- ja asumisaika
6.1.4 Käyttänyt asuntoa yhtäjaksoisesti
Näyttö asumisesta
6.1.5 Omana tai perheen asuntona
6.1.6 Kaksi vakituista asuntoa
6.1.7 Pelkän tontin luovutus
6.1.7.1 Tontin tai kiinteistön myynti osissa
6.1.7.2 Pelkän hallintaoikeuden luovutus
6.1.8 Yhteisomistajat
6.1.9 Asumisoikeusasunnot ja osaomistusasunnot
6.1.10 Asunnon käyttö muuhun kuin asumiseen
6.1.11 Oma vakituinen asunto ulkomailla
6.2 Ositussääntö
6.3 Perintönä saadun asunnon myynti
6.3.1 Jakamaton kuolinpesä
6.3.2 Ositus ja jako toimitettu
6.3.3 Leski myyjänä
6.3.4 Myynti leskenkin kuoltua
6.4 Niin sanotut kirvesmiestapaukset
6.5 Huoneisto-osakkeilla käyty kauppa
6.6 Grynderitoiminta
6.7 Yhtiömuotoisen omakotitalon myynti
6.8 Vakituisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon verollinen myynti
6.8.1 Todellinen hankintahinta
6.8.1.1 Vastikkeet ja rahastosuoritukset 
6.8.1.2 Yhtiölainaosuuden kertasuoritus ja tuloutettu rahoitusvastike
6.8.1.3 Remonttikulut
6.8.2 Hankintameno-olettama
6.9 Luovutustappio
6.10 Koti-irtaimiston myynti
6.11 Ennakkovero ja huojennettu viivästyskorko
6.12 Luovutusvoittojen ilmoittaminen verotuksessa

7. Muutoksenhaku verotuspäätökseen

7.1 Oikaisuvaatimus verovuodesta 2017 alkaen 
7.2 Oikaisuvaatimus verovuodelta 2016 tai sitä aikaisemmilta vuosilta
7.3 Valitus hallinto-oikeuteen
7.4 Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen
7.5 Muutoksenhaku varainsiirtoveroon

8. Ennakkoratkaisu

8.1 Ennakkoratkaisuhakemuksen tekeminen ja käsittely
8.2 Hakemus
8.3 Tuloveroa koskeva ennakkoratkaisu
8.4 Varainsiirtoveroa koskeva ennakkoratkaisu
8.5 Kiinteistöveroa koskeva ennakkoratkaisu
8.6 Ennakkoperintää koskeva ennakkoratkaisu 
8.7 Päätöksestä perittävä maksu
8.8 Päätöksen sitovuus
8.9 Muutoksenhaku ja valitusosoitus

 

Johdanto

Asunto on Suomessa paitsi välttämätön kulutushyödyke myös keskeinen varallisuuden sijoitusmuoto. Asuntomarkkinoiden erityispiirre on, että suurin osa suomalaisista asuu omistusasunnossa. Tässä kirjassa käsitellään oman asunnon hankkimiseen, käyttöön ja myymiseen liittyviä veroseuraamuksia.

Oma asunto hankitaan joko ostamalla, rakentamalla tai rakennuttamalla. Kirjassa lähdetään liikkeelle asuntokauppaa koskevasta varainsiirtoverosta. Oman asunnon rakentamiseen liittyvinä verotuksellisina kysymyksinä käsitellään työn teettämistä ulkopuolisella yrityksellä tai palkatulla työntekijällä. Koska asunnon hankinta rahoitetaan usein asuntovelalla, kirjassa käydään läpi asuntolainaa ja sen korkovähennysoikeutta verotuksessa.

Kiinteistöstä, eli esimerkiksi omakotitalosta ja tontista, maksetaan kiinteistöveroa sijaintikunnalle. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä verovelvollinen on taloyhtiö, ja kiinteistöveron suuruus vaikuttaa osakkaiden maksamien vastikkeiden määriin. Kirjan kolmannessa luvussa käsitellään mm. kiinteistöveron kohdetta ja määrää, kiinteistön arvostamista sekä veron maksamista.

Omassa kodissa tai vapaa-ajanasunnossa teetetystä kotitaloustyöstä ja kunnostustyöstä voi saada verotuksessa kotitalousvähennyksen, jos työn teettää ulkopuolisella. Kirjan neljäs luku sisältää vähennyksen saamisperiaatteet sekä siihen liittyvät rajaukset.

Omaa asuntoa voi käyttää myös tulonhankinnassa. Siihen liittyy erilaisia verokysymyksiä, kuten alivuokrauksesta saatujen tulojen verotus, oman asunnon käyttäminen työskentelyssä tai oman yrityksen toimitiloihin liittyvät vähennysoikeudet. Kirjan lopussa käsitellään oman asunnon myyntiä ja sitä koskevan verovapauden edellytyksiä.

Asumisen verotus on pysynyt lähes muuttumattomana 1990-luvun alun verouudistuksen jälkeen. Vuoden 2012 alusta lukien aloitettiin asuntolainan korkovähennyksen supistaminen, joka on jatkunut vuosi vuodelta ja jota edelleen supistetaan siten, että korkovähennysoikeus poistuu kokonaan vuonna 2023. Kotitalousvähennyksen määrä on vaihdellut olemassaolonsa aikana suuntaan ja toiseen ja on jälleen pienentynyt 2 250 euroon vuodesta 2020 alkaen. 

Varainsiirtoverolain arvopapereiden luovutuksia koskevia säännöksiä muutettiin 1.1.2013 voimaan tulleella lailla. Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden luovutuksen verokanta nostettiin 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin. Veropohjaa laajennettiin koskemaan yhtiölainaosuutta kiinteistöyhtiöissä. 

Varainsiirtoverotuksen ja kiinteistöverotuksen ilmoitusmenettelyä on muutettu ja tulorekisterin voimaan saattaminen on muuttanut myös kotitalouden ilmoittamisvelvoitteita palkanmaksajana. Muutoksenhakua koskevat säännökset ovat muuttuneet ja valitusajat lyhentyneet.

Kirjassa on huomioitu lainsäädännössä tapahtuneet muutokset 31.7.2020 saakka.


Helsingissä 3.8.2020

Merja-Liisa Huolman-Lakari

Tulosta

Ostoskori

 
Ostoskorissasi:
0 tuotetta

Toimitusaika


Toimitusaika riippuu kirjojen saatavuudesta. Kirjojen toimitusaika on yleensä 5 - 14 arkipäivää tilauksesta/kirjan ilmestymisestä.

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.