Asunnon verot

Asunnon ostamiseen, käyttöön ja myymiseen liittyy useita eri veroja, joiden tunteminen helpottaa arkielämää ja oman talouden suunnittelua. Asunnon verot -opas on räätälöity apuvälineeksi kaikille suomalaisille, jotka asuvat tai suunnittelevat asuvansa omistusasunnossa.

Oma asunto ostetaan valmiina tai rakennetaan itse. Kirjassa käydään aluksi läpi asuntokauppaan liittyvä varainsiirtovero sekä kotitalouden rooli rakentajana ja rakennuttajana. Koska moni rahoittaa asuntonsa velalla, oppaassa perehdytään myös asuntolainaan ja sen korkoihin.

Suomalaiset hyödyntävät kotitalousvähennystä ahkerasti, ja sille on varattu kirjassa oma lukunsa. Lukija saa tietoa vähennykseen liittyvistä yksityiskohdista sekä mm. kunnossapitotyöhön ja uudisrakentamiseen liittyvästä rajanvedosta. Lisäksi oppaassa käsitellään kiinteistöveroa ja asuntoa tulonhankinnan välineenä. Lopuksi esitellään asunnon myyntiä koskevia verokysymyksiä.

Oppaan on kirjoittanut Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari.


Hinta:
32,00 €
Jäsenhinta:
27,00 €
Toimituskulu:
5,00 €
ISBN/ISNN:
978-952-7137-24-6
Tekijä:
Merja-Liisa Huolman-Lakari
Kustantaja:
Verotieto
Painos:
3. painos 2016

kpl

Tuote on siirretty ostoskoriin

Sisällysluettelo

Johdanto

1. Oman asunnon hankinta

1.1 Asunnon ostoon liittyvä varainsiirtovero
1.2 Kotitalous rakentajana ja rakennuttajana

2. Asuntovelka

2.1 Vakituinen asunto
2.2 Kenen velka ja kuka vähentää koron?
2.3 Velan kohdistuminen muuhun kuin omaan asuntoon
2.4 Koron vähentämisvuosi
2.5 Vakituisen asunnon peruskorjaus
2.6 Yhtiön teettämät korjaukset
2.7 Korkojen vähentäminen
2.8 Vähennys ansiotuloista menevistä veroista
2.9 Pääomatulolajin tappio
2.10 Ensiasunto
2.11 Korkovähennyksen vaatiminen verotuksessa ja ennakonpidätyksessä

3. Kiinteistövero

3.1 Veron kohde
3.2 Verovelvollisuus ja vastuu verosta
3.3 Veron määrä
3.4 Kiinteistön arvostaminen
3.5 Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus
3.6 Kiinteistöveron maksaminen

4. Kotitalousvähennys oman kodin kunnostuksesta ja kotitaloustyöstä

4.1 Kotitalousvähennys
4.2 Kuka voi saada vähennyksen?
4.3 Vähennyksen määrä ja vähentämisvuosi
4.4 Vähennyksen perusteena olevat kustannukset
4.5 Vähennyksen oikeuttava työn osuus
4.6 Ennakkoperintärekisteröinti vähennyksen edellytyksenä
4.7 Työntekemispaikka 
4.8 Mistä työstä? 
4.9 Asunto-osakeyhtiön teettämät remontit
4.10 Tukien vaikutus vähennykseen
4.11 Kotitalousvähennys puolisoilla
4.12 Kansainväliset tilanteet
4.13 Kotitalousvähennys ennakonpidätyksessä
4.14 Kotitalousvähennyksen vaatiminen esitäytetyllä veroilmoituksella

5. Koti tulonhankinnassa

5.1 Oman kodin vuokraaminen
5.2 Kotona työskentely
5.3 Omaisuuden siirtäminen yksityistaloudesta elinkeinotoimintaan tai päinvastoin
5.4 Tulonhankkimiskäytössä olleen asunnon luovutus
5.5 Verojen maksu
5.6 Tulonhankkimistoimintaan liittyvien vähennysten vaatiminen verotuksessa

6. Asunnon myynti

6.1 Oman asunnon verovapaa myynti
6.2 Perintönä saadun asunnon myynti
6.3 Niin sanotut kirvesmiestapaukset
6.4 Huoneisto-osakkeilla käyty kauppa
6.5 Grynderitoiminta
6.6 Yhtiömuotoisen omakotitalon myynti
6.7 Vakituisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon verollinen myynti
6.8 Luovutustappio
6.9 Ositussaanto
6.10 Koti-irtaimiston myynti
6.11 Ennakon täydennysmaksu ja jäännösveron korko
6.12 Luovutusvoittojen ilmoittaminen verotuksessa

7. Muutoksenhaku verotuspäätökseen

7.1 Valitus hallinto-oikeuteen
7.2 Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen
7.3 Muutoksenhaku varainsiirtoveroon
7.4. Ennakkopäätösvalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

8. Ennakkoratkaisu

8.1 Ennakkoratkaisuhakemuksen tekeminen ja käsittely
8.2 Hakemus
8.3 Tuloveroa koskeva ennakkoratkaisu
8.4 Varainsiirtoveroa koskeva ennakkoratkaisu
8.5 Kiinteistöveroa koskeva ennakkoratkaisu
8.6 Hakemuksen tekemisen määräaika
8.7 Hakemuksen käsittelyaika
8.8 Päätöksestä perittävä maksu
8.9 Päätöksen sitovuus
8.10 Muutoksenhaku ja valitusosoitus

Asiasanahakemisto
Käytetyt lyhenteet
Lähdeluettelo

Johdanto

Asunto on Suomessa paitsi välttämätön kulutushyödyke myös keskeinen varallisuuden sijoitusmuoto. Asuntomarkkinoiden erityispiirre on, että suurin osa suomalaisista asuu omistusasunnossa. Tässä kirjassa käsitellään oman asunnon hankkimiseen, käyttöön ja myymiseen liittyviä veroseuraamuksia.

Oma asunto hankitaan joko ostamalla, rakentamalla tai rakennuttamalla. Kirjassa lähdetään liikkeelle asuntokauppaa koskevasta varainsiirtoverosta. Oman asunnon rakentamiseen liittyvinä verotuksellisina kysymyksinä käsitellään työn teettämistä ulkopuolisella yrityksellä tai palkatulla työntekijällä. Koska asunnon hankinta rahoitetaan usein asuntovelalla, kirjassa käydään kattavasti läpi asuntolainaa ja sen korkovähennysoikeutta verotuksessa. Muuttuvasta verolainsäädännöstä johtuen korkovähennysoikeuden merkitys tulee lähivuosina vähenemään aiemmasta.

Kiinteistöstä, eli esimerkiksi omakotitalosta ja tontista, maksetaan kiinteistöveroa sijaintikunnalle. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä verovelvollinen on taloyhtiö, ja kiinteistöveron suuruus vaikuttaa osakkaiden maksamien vastikkeiden määriin. Kirjan kolmannessa luvussa käsitellään mm. kiinteistöveron kohdetta ja määrää, kiinteistön
arvostamista sekä veron maksamista.

Omassa kodissa tai vapaa-ajanasunnossa teetetystä kotitaloustyöstä ja kunnostustyöstä voi saada verotuksessa kotitalousvähennyksen, jos työn teettää ulkopuolisella. Kirjan neljäs luku sisältää vähennyksen saamisperiaatteet sekä siihen liittyvät rajaukset.

Omaa asuntoa voi käyttää myös tulonhankinnassa. Siihen liittyy erilaisia
verokysymyksiä, kuten alivuokrauksesta saatujen tulojen verotus, oman asunnon käyttäminen työskentelyssä tai oman yrityksen toimitiloihin liittyvät vähennysoikeudet. Kirjan lopussa käsitellään oman asunnon myyntiä ja sitä koskevan verovapauden edellytyksiä.

Asumisen verotus on pysynyt lähes muuttumattomana 1990-luvun alun verouudistuksen jälkeen. Vuoden 2012 alusta lukien aloitettiin asuntolainan korkovähennyksen supistaminen, joka on jatkunut vuosi vuodelta ja jota edelleen esitetään supistettavaksi. Kotitalousvähennyksen määrää on jälleen korotettu 2 400 euroon vuodesta 2014 alkaen. Pääomatulojen veroprosenttia on korotettu ja pääomatuloverotusta on muutettu lievästi progressiiviseksi.

Varainsiirtoverolain arvopapereiden luovutuksia koskevia säännöksiä muutettiin 1.1.2013 voimaan tulleella lailla. Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden luovutuksen verokanta nostettiin 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin. Veropohjaa laajennettiin koskemaan yhtiölainaosuutta kiinteistöyhtiöissä.

Kirjassa on huomioitu lainsäädännössä tapahtuneet muutokset 30.4.2016 saakka.

Helsingissä 9.5.2016
Merja-Liisa Huolman-Lakari

Tulosta

Ostoskori

 
Ostoskorissasi:
0 tuotetta

Toimitusaika


Toimitusaika riippuu kirjojen saatavuudesta. Kirjojen toimitusaika on yleensä 5 - 14 arkipäivää tilauksesta/kirjan ilmestymisestä.

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.