Sijoittajan verokirja

Sijoittajan verokirja on käytännönläheinen ja ajantasainen apuväline veropulmien ratkaisemiseen. Kirjassa käsitellään seikkaperäisesti muun muassa osinkojen, korkojen, vuokrien ja luovutusvoittojen verotus. Suoran osakesijoittamisen, rahastosijoittamisen ja vakuutussäästämisen verosäännöt ja niiden erot selvitetään, jotta sijoittajan olisi helpompi löytää itselleen sopivin tapa sijoittaa. Konkreettiset esimerkit valaisevat monimutkaisia verosäännöksiä ja helpottavat omien sijoitusten verokohtelun ennakointia.

Oppaasta on säästäjälle hyötyä myös veroilmoitusta täytettäessä. Mukana on neuvoja splittausten, sulautumisten, jakautumisten, osakeantien ja pääoman palautusten huomioon ottamisesta luovutusvoiton veroa laskettaessa. Kirjassa käsitellään yleisimmin omistettujen suomalaisten pörssiyhtiöiden osakehistoriaa, pörssiyhtiöiden pääoman palautukset vuoden 2006 jälkeen ja muita osakesäästäjän tarvitsemia tietoja yritysjärjestelyistä. 

Kirjan on kirjoittanut Veronmaksajain Keskusliiton lakiasiain johtaja, varatuomari Vesa Korpela.


Hinta:
40,00 €
Jäsenhinta:
35,00 €
Toimituskulu:
5,00 €
ISBN/ISNN:
978-952-7137-38-3
Tekijä:
Vesa Korpela
Kustantaja:
Verotieto Oy
Painos:
6. uudistettu painos 2017

kpl

Tuote on siirretty ostoskoriin

Sisällysluettelo

Lukijalle

1. Sijoitustoiminta ja verotus

2. Vuokratulo

2.1. Vuokratulon määrä ja verotusajankohta
2.2. Vuokratulosta vähennettävät tulonhankkimismenot 
2.3. Vuokratulon tulolaji ja tulolähde
2.4. Vuokratulo veroilmoituksella

3. Luovutusvoitto

3.1. Verotettavan luovutusvoiton laskeminen
3.2. Vaihto
3.3. Luovutusvoiton verovuosi
3.4. Luovutus- eli myyntihinta
3.5. Verovapaat luovutukset
3.6. Hankintameno
3.7. Hankinta-aika
3.8. Ulkomailla sijaitsevan omaisuuden luovutusvoitto

4. Vähennykset pääomatuloista

4.1. Tulonhankkimiskulut
4.2. Korkokulut

5. Tappiot sijoittajan verotuksessa

5.1. Pääomatulolajin tappio
5.2. Luovutustappio

6. Tulolähteet ja tulolajit

6.1. Tulolajit
6.2. Elinkeinotulon verotus
6.3. Yksityishenkilön arvopaperikauppa
6.4. Elinkeinonharjoittajan arvopaperikauppa
6.5. Kiinteistöliiketoiminnan oikea tulolähde
6.6. Tulolähdejako veroilmoituksella

7. Rahastosäästämisen verotus

7.1. Kulut rahastosäästämisestä
7.2  Sijoitusrahaston verotus
7.3. Sijoitusrahaston osakkaan verotus

8. Määrämuotoiset pitkäaikaissäästöt

8.1. Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotus  
8.2. Sidottu pitkäaikaissäästäminen

9. Vakuutussäästäminen

          9.1. Henkivakuutus
          9.2. Kapitalisaatiosopimus

10. Osakesijoittamisen verotus

10.1. Osakkeen ja muun arvopaperin myynti
10.2. Eräiden pörssiyhtiöiden osakkeiden luovutusvoiton laskeminen
10.3. Osinkotulo

11. Korkotulo

         11.1. Tuloverolain mukaan verotettavat korkotulot
         11.2. Korkotulojen lähdeverotus
         11.3. Joukkovelkakirjalaina

12. Johdannaiset

12.1. Optiot
12.2. Termiinit, futuurit ja swapit
12.3. Warrantit
12.4. Vakioimattomat johdannaiset

13. Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

13.1. Työsuhteeseen perustuva osakeanti
13.2. Työsuhdeoptio

14. Varainsiirtovero

15. Metsä sijoituksena

15.1. Puun myyntitulon verotus

16. Perhevarallisuuden suunnittelu

16.1. Perintö
16.2. Suora omistus vai yhtiö
16.3. Lahja vai kauppa
16.4. Hallintaoikeuden vaikutus verotuksessa

17. Veroilmoitus ja veron maksaminen

17.1. Tulojen ilmoittaminen
17.2. Verojen maksu

Asiahakemisto
Käytetyt lyhenteet
Lähdeluettelo

Johdanto

Esipuhe ensimmäiseen painokseen

Tämä kirja on tarkoitettu tavalliselle sijoittajalle ja säästäjälle. Kirjoittaessani olen pitänyt mielessäni niitä tuhansia Veronmaksajien jäseniä, jotka soittavat jäsenneuvontaan kysyäkseen neuvoa käytännön veropulmiinsa. Käytännön neuvojen lomaan olen asetellut teoriaa, jotta lukija voisi löytää ratkaisun myös niihin lukemattomiin kysymyksiin, joita kukaan ei ole koskaan aikaisemmin osannut kysyä tai joita en muutoin ole ymmärtänyt selvittää tässä kirjassa.

Veronmaksajat julkaisi ensimmäisen Sijoittajan verokirjan vuonna 2000. Sen kirjoitti silloin Veronmaksajissa lakimiehenä työskennellyt Elina Fasoúlas. Tämä kirja on kokonaan eri teos, mutta tämänkin kirjan tarkoituksena on auttaa tavallista veronmaksajaa.

Verosäännökset ja verotuskäytäntö muuttuvat kaiken aikaa. Valitettavasti verotuskäytäntö on yksityiskohdissaan hajanaista ja siten joissakin asioissa varman vastauksen antaminen on vaikeata. Kuulen mielelläni lukijoiden kokemuksia sijoittamisen verotuksesta. Niitä voi kertoa helpoiten sähköpostilla osoitteeseeni vesa.korpela@veronmaksajat.fi.

Samaan osoitteeseen voi lähettää terveisiä ja toiveita niin tämän, kuin muidenkin Veronmaksajain julkaisemien kirjojen sisällöstä.

Helsingissä 4.6.2007
Vesa Korpela

Esipuhe 6. painokseen

Vaikka lainsäädännössä ei ole juurikaan tapahtunut muutoksia, joilla olisi vaikutusta sijoittajan verotukseen, on uuden painoksen tekeminen ollut tarpeellista. Suomessa toteutettu eläkeuudistus on vaikuttanut myös tässä kirjassa käsiteltyjen vapaaehtoisten eläkevakuutusten ehtoihin.

Parhaillaan vireillä olevat lainsäädäntöhankkeet tulevat vaikuttamaan myös sijoittajan elämään. Verotusmenettelyn täydellinen uudelleen järjestely alkaa näkyä vuonna 2018 myös tavallisen sijoittajan ja säästäjän elämässä muuttuvina veroilmoituksina. Parhaillaan pohditaan osakeyhtiöiden tulolähdejaon poistamista ja eri sijoitusmuotojen verokohteluiden yhdenmukaistamista. Ruotsissa ja Norjassa on toteutettu mielenkiintoisia uudistuksia, jotka mahdollistavat jokaiselle sijoittajalle oman henkilökohtaisen säästötilin. Säästötilin sisällä luovutuksista ei tarvitse maksaa luovutusvoiton veroa vaan verotus lykkäytyy siihen hetkeen, jolloin sijoittaja nostaa varat yksityiseen kulutukseen. Tulevatko ne myös Suomeen ja missä muodossa, on
varmasti lähivuosina keskustelun kohteena.

Helsingissä 12.10.2017
Vesa Korpela

Tulosta

Ostoskori

 
Ostoskorissasi:
0 tuotetta

Toimitusaika


Toimitusaika riippuu kirjojen saatavuudesta. Kirjojen toimitusaika on yleensä 5 - 14 arkipäivää tilauksesta/kirjan ilmestymisestä.