Ennakonpidätys 2019

Mikä on ennakonpidätyksenalaista palkkatuloa? Miten luontoisedut huomioidaan ennakonpidätyksessä? Milloin työntekijälle voidaan maksaa työmatkoista verovapaasti päivärahaa ja kilometrikorvauksia?

Työnantajan on tiedettävä vastaus moneen kysymykseen. Ennakonpidätys 2019 on jokapäiväiseen käyttöön räätälöity opas yrittäjille ja yrityksille. Siinä käydään konkreettisten esimerkkien avulla lävitse ennakonpidätyksen toimittaminen sekä palkasta että toiselle yrittäjälle maksetusta työsuorituksesta.

Kirjassa on mukana uusin ohjaus- ja oikeuskäytäntö. Mukana ovat myös työmatkojen verottomien korvausten periaatteet, luontoisetujen arvostamissäännöt sekä henkilökuntaedut.

Oppaan on kirjoittanut Veronmaksajain Keskusliiton johtava verojuristi Päivi Kaari


Hinta:
40,00 €
Jäsenhinta:
35,00 €
Toimituskulu:
5,00 €
ISBN/ISNN:
978-952-7137-51-2
Tekijä:
Päivi Kaari
Kustantaja:
Verotieto Oy
Painos:
25. uudistettu painos 2019

kpl

Tuote on siirretty ostoskoriin

Sisällysluettelo

Johdanto

1. Palkan käsite verotuksessa

1.1. Ennakkoperintälain 13 §
Tavarakauppa

1.2. Palkka vai työkorvaus?
Arvioinnissa huomioon otettavat asiat
Työvoiman vuokraus
Oikeuskäytäntöä

1.3. Palkkana pidettävät henkilökohtaiset palkkiot 
Kokouspalkkiot ja luottamustoimesta saadut korvaukset 
Henkilökohtainen luento- ja esitelmäpalkkio 
Hallintoelimen jäsenyydestä saatu palkkio 
Toimitusjohtajan palkkio 
Isännöitsijät
Kiinteistöosakeyhtiön toimitusjohtajan palkkio
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen palkka

2. Ennakonpidätys palkasta

2.1. Yleistä
2.2. Ennakonpidätyksen laskeminen 
Verokortit 
Tulorajat
Kausilaskenta 
Kumulatiivinen laskenta
Satunnaiset suoritukset
Virheellisen ennakonpidätyksen oikaisu 
Uusien verokorttien käyttöönotto
Palkansaajan tosite
2.3. Ennakonpidätys ulkomaantulosta 
Yleinen verovelvollisuus 
Palkkatulo ulkomailta, kuuden kuukauden sääntö 
Mekaanikkosääntö 
Ilmoitus verotoimistoon 
2.4. Ulkomailta Suomeen tulevat työntekijät

3. Luontoisedut

3.1. Yleistä 
3.2. Asuntoetu ja sähkön käyttöoikeus 
Autotallietu 
3.3. Ravintoetu 
Maksukortit ja muut kohdennetut maksuvälineet
Täysihoitoetu 
3.4. Autoetu 
3.5. Puhelinetu 
3.6. Työsuhdematkalippu 
3.7. Etu, jonka arvoa ei ole vahvistettu

4. Henkilökuntaedut

4.1.Tuloverolain 69 § 
4.2. Työterveyshuolto 
Edun järjestäminen
Tavanomainen ja kohtuullinen
Sairauskuluvakuutus
Yrittäjän työterveyshuolto
Oikeustapauksia
4.3. Henkilökunta-alennus 
4.4. Lahjat 
4.5. Työnantajan järjestämä virkistys- ja harrastustoiminta 
Työntekijän omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta 
Vain työntekijöiden käytössä
Yrittäjät
Kollektiivinen virkistys- ja harrastustoiminta 
Vapaa-ajanasunto 
Työmatka vai veronalainen virkistysmatka?
Puolison osallistuminen työmatkalle 
4.6. Muita etuja
Työnantajan järjestämä sairaan lapsen hoito 
Tietoliikenneyhteyden järjestäminen 
Kahvit 
Yhteiskuljetus ja liikenteenharjoittajan vapaaliput 
Korkoetu 
Osakkeiden merkintä 
Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut 
Riskihenkilövakuutukset 
4.7. Työnantajan maksama koulutus 
Vuodesta 2018 alkaen
Ennen vuotta 2018 tapahtunut koulutus
4.8. Työvaatteet

5. Kustannusten korvaukset työmatkoilta

5.1. Kaksi tapaa korvata kustannukset
5.2. Työmatkan käsite
Viikonloppumatkat 
5.3. Varsinaisen työpaikan määritelmä 
5.4. Liikkuvaa työtä tekevät
5.5. Erityisalat
5.6. Komennusmiehet: TVL 72 §:n tarkoittama työmatka
Työnantajan toimipaikka
Yöpyminen tilapäisissä majoitustiloissa
Työskentelyn tilapäisyys 
5.7 Vuokratyöntekijät
5.8. Kotona työskentelevät
5.9. Tilapäisen työskentelyn aikarajat 
Kolmen vuoden aikaraja 
Työskentelyn pitkittyminen 
Uusi määräaika 
Tilapäisyyden aikaraja ennen vuotta 2018
5.10.Useita varsinaisia työpaikkoja
5.11. Matkakustannusten korvaukset 
Verovapaa päiväraha
Päivärahan määrä 
Ulkomaanpäivärahan laskeminen 
Kilometrikorvaus
Yhdistysten vapaaehtoistyöntekijät
Kustannusten korvaukset yrittäjälle
   Osakas ja yhtiömies
   Liikkeen- ja ammatinharjoittaja 

6. Työnantajamaksut 

6.1. Työnantajan sairausvakutuusmaksu 
Maksun perusteena oleva palkka
Ikäraja 
Maksuprosentti 
6.2. Eläkevakuutusmaksu 
Maksuprosentti
6.3. Tapaturmavakuutusmaksu 
6.4. Työttömyysvakuutusmaksu 
6.5 Työntekijän sairausvakuutusmaksu 
Sairaanhoitomaksu 
Päivärahamaksu 
6.6. Työnantajamaksut ulkomaantyötulosta 
6.7. Ulkomailta tulevat työntekijät

7. Työkorvaus ja ennakkoperintärekisteri

7.1. Ennakonpidätys työkorvauksesta 
7.2. Rekisteröityminen
7.3. Rekisterimerkintä ja rekisteröinnin tarkistaminen
7.4 Rekisteröinnin esteet - rekisteristä poistaminen 
Ennakkoperintärekisteristä poistetun ennakot 
7.5. Ennakonpidätys työkorvauksesta

8. Työnantajasuoritusten maksaminen ja ilmoittaminen

8.1. Yleistä
8.2. Työnantajasuoritusten maksaminen 
OmaVero
Eräpäivät
Viivästysseuraamukset
Hyvityskorko ja palautusraja 
8.3. Veroilmoitus työnantajasuorituksista
Säännöllisesti ja satunnaisesti palkkaa maksava työnantaja
Määräpäivä ja ilmoittaminen
Virheiden korjaaminen
Veroilmoituksen myöhästyminen
Pidennetyt verokaudet
   Jos liikevaihto enintään 100 000 euroa
   Jos liikevaihto enintään 30 000 euroa
Alkutuottajat ja kuvataiteilijat
Verokauden muuttaminen
8.4. Vuosi-ilmoitus palkoista ja muista suorituksista 
Palkan-/suorituksensaajakohtaiset tiedot 
Määräpäivä

9. Kotitalouksia koskevat erivapaudet 

10. Ennakkoratkaisu

Liitteet
Verohallinnon päätös vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2018
Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista
Vuosi-ilmoitus

Johdanto

Työnantaja vastaa työntekijöiden verojen maksamisesta ennakkoon eli ennakonpidätyksen toimittamisesta. Työnantajan on tiedettävä, mikä on ennakonpidätyksenalaista palkkatuloa; miten luontoisetu arvostetaan ja mitä korvauksia työmatkoilta voidaan maksaa ilman ennakonpidätystä. Myös henkilökuntaetujen verotus täytyy hallita.

Koska palkkaan liittyy aina ennakonpidätyksen toimittaminen ja yleensä myös työnantajan sosiaaliturvamaksun maksaminen, palkan erottaminen muusta työsuorituksen perusteella maksetusta korvauksesta on maksajan kannalta keskeistä.

Palkkana pidetään verotuksessa korvausta, joka on saatu työ- tai virkasuhteessa. Lisäksi palkkaa ovat myös eräät muut palkkiot henkilökohtaisista työsuorituksista kuten esimerkiksi hallituksen jäsenen palkkio.

Työnantajan tulee ilmoittaa ja tilittää ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksut Verohallinnolle.

Tämän oppaan on kirjoittanut Veronmaksajain Keskusliiton johtava verojuristi Päivi Kaari. Tässä painoksessa on huomioitu vuoden 2018 alusta voimaan tulleet lainmuutokset. Tämä kirja on julkaistu aikaisemmin nimellä Ennakonpidätys & ennakkoperintärekisteri ja vuodesta 2008 nimellä Ennakonpidätys (2008). Kirjan aiempia painoksia on päivittänyt myös verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari.

Tulosta

Ostoskori

 
Ostoskorissasi:
0 tuotetta

Toimitusaika


Toimitusaika riippuu kirjojen saatavuudesta. Kirjojen toimitusaika on yleensä 5 - 14 arkipäivää tilauksesta/kirjan ilmestymisestä.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.