Sijoittajan verokirja - e-kirja

E-kirja on verkosta ladattava sähköinen kirja, jota voit lukea kätevimmin tietokoneella, tabletilla tai sähköisellä lukulaitteella.

Lue nämä ohjeet huolellisesti, jos tilaat e-kirjan ensimmäistä kertaa

Tiivistelmä

Sijoittajan verokirja on käytännönläheinen ja ajantasainen
apuväline veropulmien ratkaisemiseen. Kirjassa
käsitellään seikkaperäisesti muun muassa osinkojen,
korkojen, vuokrien ja luovutusvoittojen verotus. Myös
eri sijoitusmuotojen, kuten osakesäästötilin, sijoitusrahaston,
säästöhenkivakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen
verokohtelu on selvitetty niin tuloverotuksessa
kuin perintöverotuksessa.

Konkreettiset esimerkit valaisevat monimutkaisia verosäännöksiä ja
helpottavat omien sijoitusten verokohtelun ennakointia.
Mukana on neuvoja splittausten, sulautumisten, jakautumisten,
osakeantien ja pääoman palautusten huomioon
ottamisesta luovutusvoiton veroa laskettaessa.
Kirjassa käsitellään yleisimmin omistettujen suomalaisten
pörssiyhtiöiden sulautumisten, jakautumisten ja
muiden järjestelyjen veroseuraamuksia.

Kirjan on kirjoittanut Veronmaksajain Keskusliiton
lakiasiain johtaja, varatuomari Vesa Korpela.

Toimitus

Kun olet tehnyt tilauksen, voit lukea kirjaa välittömästi linkin kautta.

HUOM! Muistathan ennen kirjan tilaamista tarkistaa, että olet asentanut lukuohjelman.

Sijoittajan verokirja

Hinta:
40,00 €
Jäsenhinta:
35,00 €
Toimituskulu:
0,00 €
ISBN/ISNN:
978-952-7137-72-7
Tekijä:
Vesa Korpela
Kustantaja:
Verotieto Oy
Painos:
7. uudistettu painos 2020

kpl

Tuote on siirretty ostoskoriin

Sisällysluettelo

Lukijalle

1. Sijoitustoiminta ja verotus

2 Vuokratulo

2.1 Vuokratulon määrä ja verotusajankohta 
2.2 Vuokratulosta vähennettävät tulonhankkimismenot 
2.2.1 Vähennettävä yhtiövastike 
2.2.2 Yhtiölaina verosuunnittelun kannalta 
2.2.3 Vuokratun huoneiston peruskorjaus ja vuosikorjaus 
2.2.4 Vuokraukseen kohdistuva korkomeno 
2.2.5 Rakennuksen ja kiinteistön vuokraaminen 
2.2.6 Kalustettuna vuokrattu huoneisto tai kiinteistö 
2.2.7 Muut vuokratulosta vähennettävät menot 
2.2.8 Osittain omassa käytössä olevan vapaa-ajan asunnon vuokraus 
2.2.9 Vuokraus elinkeinotoimintana 
2.3 Vuokratulon tulolaji ja tulolähde 
2.4 Vuokratulo veroilmoituksella

3 Luovutusvoitto

3.1 Verotettavan luovutusvoiton laskeminen 
3.1.1 Luovutusvoiton hankkimisesta johtuneet menot 
3.2 Vaihto 
3.2.1 Yritysmuodon muutos 
3.2.2 Yritysjärjestelyt 
3.3 Luovutusvoiton verovuosi 
3.3.1 Esisopimus 
3.3.2 Kaupan peruuntuminen 
3.4 Luovutus- eli myyntihinta 
3.4.1 Metsämaan myynti 
3.4.2 Lisäkauppahinta 
3.5 Verovapaat luovutukset 
3.5.1 Tavanomaisen koti-irtaimiston luovutusvoitto 
3.5.2 Kiinteän omaisuuden luovutus luonnonsuojelualueeksi 
3.5.3 Vähäisten luovutusten verovapaus 
3.5.4 Sukupolvenvaihdos 
3.5.5 Osittain verovapaat luovutukset 
3.6 Hankintameno 
3.6.1 Todellinen hankintameno 
3.6.2 Hankintameno-olettama 
3.6.2.1 Omistusajan laskeminen 
3.6.3 Lahjaksi saadun omaisuuden hankintameno 
3.6.3.1 Myynti vuoden kuluessa lahjoituksesta 
3.6.4 Osittain vastikkeellinen luovutus 
3.6.5 Perityn omaisuuden myynti 
3.6.5.1 Verotus kuolinvuonna 
3.6.5.2 Oikea verovelvollinen 
3.6.6 Osituksessa saadun omaisuuden luovutus 
3.6.7 Avioehdon vaikutus verotukseen 
3.7 Hankinta-aika 
3.7.1 Arvo-osuuksien luovutusjärjestys (Fifo)
3.7.2 Vastikkeetta saatu omaisuus 
3.8 Ulkomailla sijaitsevan omaisuuden luovutusvoitto 
3.8.1 Valuuttakurssi 
3.8.2 Ulkomaille muuttaneen Suomesta saama luovutusvoitto

4 Vähennykset pääomatuloista

4.1 Tulonhankkimiskulut 
4.2 Korkokulut 
4.2.1 Velan käyttötarkoitus 
4.2.2 Koron käsite 
4.2.3 Kurssitappio ja -voitto 
4.2.4 Kuka vähentää koron? 
4.2.5 Takausvelan korko

5 Tappiot sijoittajan verotuksessa

5.1 Pääomatulolajin tappio 
5.1.1 Alijäämähyvitys 
5.2 Luovutustappio 
5.2.1 Luovutustappiot ennen vuotta 2016 
5.2.2 Luovutustappiot vuodesta 2016 lähtien 
5.2.3 Luovutustappioon rinnastettavat menetykset 
5.2.4 Kurssitappio 
5.2.5 Vähennysjärjestys 
5.2.6 Vähennyskelvottomat tappiot 
5.2.7 Luovutustappio ja veronkierto 
5.2.8 Luovutustappio verosuunnittelussa

6 Tulolähteet ja tulolajit

6.1 Tulolajit 
6.1.2 Ansiotulot 
6.2 Elinkeinotulon verotus 
6.3 Yksityishenkilön arvopaperikauppa 
6.4 Elinkeinonharjoittajan arvopaperikauppa 
6.5 Kiinteistöliiketoiminta 
6.5.1 Kiinteistön luovutukseen sovellettava verolaki 
6.5.2 Rakennusalan ammattilaiset 
6.5.3 Kirvesmiesrakentaja 
6.6 Tulolähdejako veroilmoituksella

7 Rahastosäästämisen verotus

7.1 Kulut rahastosäästämisessä 
7.2 Sijoitusrahaston verotus 
7.3 Sijoitusrahaston osakkaan verotus 
7.3.1 Ennakonpidätys ja veroilmoitus

8 Määrämuotoiset pitkäaikaissäästöt

8.1 Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotus 
8.1.1 Vähennysoikeuden edellytykset 
8.1.2 Eläkevakuutukseen liitetty kuolemanvaravakuutus 
8.2 Siirtymäsäännöksiä 
8.2.1 Ennen vuotta 2013 otetut vakuutukset 
8.2.2 Ennen 18.9.2009 otetut vakuutukset 
8.2.3 Ennen 6.5.2004 otetut vakuutukset 
8.2.4 Eläkkeen alaikärajan muutokset 
8.2.5 Vanhojen vakuutusten kuolemantapauskorvaus 
8.3 Työnantajan ottama yksilöllinen lisäeläke 
8.4 Työnantajan ottama kollektiivinen lisäeläke 
8.5 Sidottu pitkäaikaissäästäminen 
8.5.1 Pitkäaikaissäästösopimus 
8.5.2 PS-tilin käyttäminen 
8.5.3 Verovähennys säästöistä 
8.5.4 Verotus säästöjä nostettaessa 
8.6 Elinikäinen eläkevakuutus

9 Muu vakuutussäästäminen

9.1 Henkivakuutus 
9.1.1 Säästösumman verotus 
9.1.2 Henkivakuutuksen kuolemantapauskorvauksen verotus 
9.2 Kapitalisaatiosopimus 
9.3 Vakuutusten erityinen verotusmenettely

10 Osakesijoittamisen verotus

10.1 Osakkeen ja muun arvopaperin myynti 
10.1.1 Luovutusjärjestys 
10.1.2 Osakeannissa saatu osake 
10.1.3 Rahastoanti vuonna 2004 
10.1.4 Osakkeen splittaus
10.1.5 Jakautuminen ja sulautuminen 
10.1.6 Osakevaihto 
10.1.7 Bonusosake 
10.1.8 Osake osinkona 
10.1.9 Varainsiirtovero osinkona saadusta osakkeesta 
10.1.10 Sijoitetun vapaan oman pääoman palautus
10.1.10.1 Pääomanpalautus ennen vuotta 2014 
10.1.10.2 Pääoman palautus vuodesta 2014 
10.2 Eräiden pörssiyhtiöiden osakkeiden luovutusvoiton laskeminen 
10.2.1 Orion Oyj 
10.2.2 Oriola Oyj, entinen Oriola-KD Oyj 
10.2.3 UPM Kymmene Oyj 
10.2.4 Nordea Oyj 
10.2.5 Telia AB (publ) 
10.2.5.1 Osakkeiden takaisinosto 2011 
10.2.5.2 Osakkeiden takaisinosto 2005 
10.2.6 Fortum Oyj 
10.2.7 SSAB AB (publ) ent. Rautaruukki Oyj 
10.2.8 Munksjö Oyj 
10.2.9 Osakevaihto Alma Media Oyj ja Talentum Oyj 
10.3 Osinkotulo 
10.3.1 Osinko listatusta yhtiöstä 
10.3.2 Osinko listaamattomasta yhtiöstä 
10.3.3 Osinko ulkomailta 
10.3.4 Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen osinkotulosta 
10.4 Osakesäästötili 
10.4.1 Mikä on osakesäästötili? 
10.4.2 Varat osakesäästötilillä 
10.4.3 Varojen nosto 
10.4.4 Osakesäästötilille kertyvä tuotto 
10.4.5 Kansainväliset kysymykset 
10.4.6 Osakesäästötili perintönä

11 Korkotulo

11.1 Tuloverolain mukaan verotettavat korkotulot 
11.1.1 Milloin korkotulosta verotetaan 
11.2 Korkotulojen lähdeverotus 
11.3 Joukkovelkakirjalaina 
11.3.1 Joukkovelkakirjalainan verotus 
11.3.2 Joukkovelkakirjalainalle maksettu korko 
11.3.3 Luovutusvoitto ja -tappio joukkovelkakirjalainasta 
11.3.4 Jälkimarkkinahyvitys 
11.3.5 Indeksilaina 
11.3.6 Indeksilainan verotus 
11.3.7 Vaihtovelkakirjalaina ja optiolaina 
11.3.7.1 Vaihto osakkeiksi

12 Johdannaiset

12.1 Optiot 
12.1.1 Vakioidun option verotus 
12.1.2 Option asettajan verotus 
12.2 Termiinit, futuurit ja swapit 
12.3 Warrantit 
12.4 Vakioimattomat johdannaiset 
12.4.1 CFD eli hinnanvaihtosopimus 
12.4.1.1 CFD:n verotus

13 Valuutta sijoituskohteena

13.1 Valuuttakurssimuutokset 
13.2 Virtuaalivaluutta 
13.2.1 Virtuaalivaluutan luovutuksen verotus

14 Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

14.1 Työsuhteeseen perustuva osakeanti 
14.1.1 Työsuhteeseen liittyvä oikeus ostaa osakkeita 
14.2 Työsuhdeoptio

15 Varainsiirtovero

16 Metsä sijoituksena

16.1 Puun myyntitulon verotus 
16.1.1 Metsätalouden menot ja vähennykset 
16.1.2 Metsänomistajan arvonlisäverotus 
16.1.3 Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen

17 Perhevarallisuuden suunnittelu

17.1 Perintö 
17.1.1 Sijoittajan perintöverosuunnittelu 
17.2 Suora omistus vai yhtiö 
17.3 Lahja vai kauppa 
17.3.1 Sukupolvenvaihdos kaupalla 
17.4 Hallintaoikeuden vaikutus verotuksessa 
17.4.1 Hallinta- ja käyttöoikeuden sisältö 
17.4.2 Alennus perintö- ja lahjaverotuksessa 
17.4.3 Hallintaoikeudesta luopuminen

18 Veroilmoitus ja veron maksaminen

18.1 Tulojen ilmoittaminen 
18.1.1 Vuokratulot, lomake 7H tai 7K 
18.1.2 Arvopapereiden luovutusvoitot, lomake 9A 
18.1.3 Muut luovutukset, lomake 9 
18.1.4 Varojen ja velkojen ilmoittaminen 
18.2 Verojen maksu 
18.2.1 Ennakonpidätys ja ennakonkanto 
18.2.2 Jäännösveron korko 
18.2.3 Lisäennakko 
18.2.4 Muutoksenhaku ennakkoperinnässä


Asiahakemisto

Lähdeluettelo

Johdanto

Esipuhe ensimmäiseen painokseen

Tämä kirja on tarkoitettu tavalliselle sijoittajalle ja säästäjälle. Kirjoittaessani olen pitänyt mielessäni niitä tuhansia Veronmaksajien jäseniä, jotka soittavat jäsenneuvontaan kysyäkseen neuvoa käytännön veropulmiinsa. Käytännön neuvojen lomaan olen asetellut teoriaa, jotta lukija voisi löytää ratkaisun myös niihin lukemattomiin kysymyksiin, joita kukaan ei ole koskaan aikaisemmin osannut kysyä tai joita en muutoin ole ymmärtänyt selvittää tässä kirjassa.

Veronmaksajat julkaisi ensimmäisen Sijoittajan verokirjan vuonna 2000. Sen kirjoitti silloin Veronmaksajissa lakimiehenä työskennellyt Elina Fasoúlas. Tämä kirja on kokonaan eri teos, mutta tämänkin kirjan tarkoituksena on auttaa tavallista veronmaksajaa.

Verosäännökset ja verotuskäytäntö muuttuvat kaiken aikaa. Valitettavasti verotuskäytäntö on yksityiskohdissaan hajanaista ja siten joissakin asioissa varman vastauksen antaminen on vaikeata. Kuulen mielelläni lukijoiden kokemuksia sijoittamisen verotuksesta. Niitä voi kertoa helpoiten sähköpostilla osoitteeseeni vesa.korpela@veronmaksajat.fi.

Samaan osoitteeseen voi lähettää terveisiä ja toiveita niin tämän, kuin muidenkin Veronmaksajain julkaisemien kirjojen sisällöstä.

Helsingissä 4.6.2007
Vesa Korpela


Esipuhe 7. painokseen

Vuoden 2020 alusta astuivat voimaan muutokset sijoitusvakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten verotuksessa. Kokonaan uuden sijoittamisen muodon mahdollistaa osakesäästötili. Avattujen tilien lukumäärä osoittaa uudistuksen olevan toivottu. Eräät pankkiryhmät ovat olleet varovaisia osakesäästötilin käyttöönottamisessa. Varovaisuus lienee perua huonoista muistoista PS-tileistä. Mittavat tietojärjestelmämuutokset tehtiin lähes turhaan. Tilejä avattiin juuri sen verran, että yhtiöt ovat sidottuja niihin vuosikymmeniä.

Vuosi 2020 on verolainsäädännön näkökulmasta selvästi sijoittajalle positiivinen vuosi. Tummia pilviä on kuitenkin taivaalla. Hallitusohjelma lupaa kiristyksiä ainakin asuntosijoittajille. Pääomalainojen lyhennysten vähennysoikeutta halutaan rajoittaa ja kiinteistöverouudistus tulee todennäköisesti korottamaan parhailla paikoilla sijaitsevien asuintalojen kiinteistöveroa merkittävästi. Kustannusten siirtäminen vuokriin kestää aina jonkin aikaa, joten vuokranantajien katteet joustavat todennäköisesti alaspäin.


Vesa Korpela

Tulosta

Ostoskori

 
Ostoskorissasi:
0 tuotetta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.