Ennakonpidätys 2020 -e-kirja

E-kirja on verkosta ladattava sähköinen kirja, jota voit lukea kätevimmin tietokoneella, tabletilla tai sähköisellä lukulaitteella.

Lue nämä ohjeet huolellisesti, jos tilaat e-kirjan ensimmäistä kertaa

Tiivistelmä

Mikä on ennakonpidätyksenalaista palkkatuloa? Miten luontoisedut huomioidaan ennakonpidätyksessä? Milloin työntekijälle voidaan maksaa työmatkoista verovapaasti päivärahaa ja kilometrikorvauksia?

Työnantajan on tiedettävä vastaus moneen kysymykseen. Ennakonpidätys 2020 on jokapäiväiseen käyttöön räätälöity opas yrittäjille ja yrityksille. Siinä käydään konkreettisten esimerkkien avulla lävitse ennakonpidätyksen toimittaminen sekä palkasta että toiselle yrittäjälle maksetusta työsuorituksesta.

Kirjassa on mukana uusin ohjaus- ja oikeuskäytäntö. Mukana ovat myös työmatkojen verottomien korvausten periaatteet, luontoisetujen arvostamissäännöt sekä henkilökuntaedut.

Oppaan on kirjoittanut Veronmaksajain Keskusliiton johtava verojuristi Päivi Kaari.

Toimitus

Kun olet tehnyt tilauksen, voit lukea kirjaa välittömästi linkin kautta.

HUOM! Muistathan ennen kirjan tilaamista tarkistaa, että olet asentanut lukuohjelman.


Hinta:
40,00 €
Jäsenhinta:
35,00 €
Toimituskulu:
0,00 €
ISBN/ISNN:
978-952-7137-74-1
Tekijä:
Päivi Kaari
Kustantaja:
Verotieto Oy
Painos:
26. uudistettu painos

kpl

Tuote on siirretty ostoskoriin

Sisällysluettelo

Johdanto

1. Palkan käsite verotuksessa

1.1 Ennakkoperintälain 13 §
- Tavarakauppa

1.2 Palkka vai työkorvaus?
- Arvioinnissa huomioon otettavat asiat
- Työvoiman vuokraus
- Oikeuskäytäntöä

1.3 Palkkana pidettävät henkilökohtaiset palkkiot 
- Kokouspalkkiot ja luottamustoimesta saadut korvaukset 
- Henkilökohtainen luento- ja esitelmäpalkkio 
- Hallintoelimen jäsenyydestä saatu palkkio 
- Toimitusjohtajan palkkio 
- Isännöitsijät
- Kiinteistöosakeyhtiön toimitusjohtajan palkkio
- Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen palkka

2. Ennakonpidätys palkasta

2.1 Yleistä
2.2 Ennakonpidätyksen laskeminen 
- Verokortit 
- Satunnaiset suoritukset
- Virheellisen ennakonpidätyksen oikaisu
- Uusien verokorttien käyttöönotto
- Palkansaajan tosite
2.3 Ulkomaan palkkatulot
- Yleisesti verovelvollinen
- Palkkatulo ulkomailta, kuuden kuukauden sääntö 
- Mekaanikkosääntö 
- Ilmoitukset
2.4 Ulkomailta Suomeen tulevat työntekijät

3. Luontoisedut

3.1 Yleistä 
3.2 Asuntoetu ja sähkön käyttöoikeus 
- Autotallietu 
3.3 Ravintoetu 
- Maksukortit ja muut kohdennetut maksuvälineet
- Koronaepidemia ja ruuan tilaaminen kotiin 
3.4 Autoetu
- Sähköauton lataus 
3.5 Puhelinetu 
3.6 Työsuhdematkalippu
- Yleistä
- Verovapaan edun arvo
3.7 Etu joiden arvoa ei ole vahvistettu

4. Henkilökuntaedut

4.1 Verovapaudesta yleensä
4.2 Työterveyshuolto 
- Edun järjestäminen
- Tavanomainen ja kohtuullinen
- Sairauskuluvakuutus
- Veronalaisen edun määrä
- Yrittäjän työterveyshuolto
- Oikeustapauksia
4.3 Henkilökunta-alennus 
4.4 Lahjat 
4.5 Työnantajan järjestämä virkistys- ja harrastustoiminta 
- Työntekijän omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta
- Vain työntekijöiden käytössä
- Yrittäjät
- Kollektiivinen virkistys- ja harrastustoiminta 
- Vapaa-ajanasunto 
- Työmatka vai veronalainen virkistysmatka?
- Puolison osallistuminen työmatkalle 
4.6 Muita etuja
- Työnantajan järjestämä sairaan lapsen hoito 
- Tietoliikenneyhteyden järjestäminen 
- Kahvit 
- Yhteiskuljetus ja liikenteenharjoittajan vapaaliput 
- Korkoetu 
- Osakkeiden merkintä 
- Vapaaehtoiset eläkevakuutukset 
- Riskihenkilövakuutukset 
4.7 Työnantajan maksama koulutus 
- Vuodesta 2018 alkaen
- Ennen vuotta 2018 tapahtunut koulutus
4.8 Työvaatteet
4.9 Muuttokustannukset
- Muuttokuluista puolet verovapaita
- Kokonaan verovapaat muuttokulut

5. Kustannusten korvaukset työmatkoilta

5.1 Kaksi tapaa korvata kustannukset
5.2 Työmatkan käsite
- Viikonloppumatkat 
5.3 Varsinaisen työpaikan määritelmä 
5.4 Liikkuvaa työtä tekevät
5.5 Erityisalat
5.6 Komennusmiehet: TVL 72 §:n tarkoittama työmatka
- Työnantajan toimipaikka
- Yöpyminen tilapäisissä majoitustiloissa
- Työskentelyn tilapäisyys 
5.7 Vuokratyöntekijät
5.8 Kotona työskentelevät
5.9 Tilapäisen työskentelyn aikarajat 
- Työskentelyn pitkittyminen 
- Uusi määräaika 
- Tilapäisyyden aikaraja ennen vuotta 2018
5.10 Useita varsinaisia työpaikkoja
5.11 Matkakustannusten korvaukset 
- Verovapaa päiväraha 
- Päivärahan määrä 
- Ulkomaanpäivärahan laskeminen 
- Kilometrikorvaus 
- Yhdistysten vapaaehtoistyöntekijät 
- Kustannusten korvaukset yrittäjälle
- Osakas ja yhtiömies
- Liikkeen- tai ammatinharjoittaja

6. Työnantajamaksut 

6.1 Työnantajan sairausvakutuusmaksu 
- Maksun perusteena oleva palkka
- Ikäraja
- Osakkaalle maksettava palkka 
- Maksuprosentti 
6.2 Eläkevakuutusmaksu 
- Maksuprosentti
6.3 Tapaturmavakuutusmaksu 
6.4 Työttömyysvakuutusmaksu 
6.5 Työntekijän sairausvakuutusmaksu 
- Sairaanhoitomaksu 
- Päivärahamaksu 
6.6 Työnantajamaksut ulkomaantyötulosta 
6.7 Ulkomailta tulevat työntekijät
- Suomessa vakuutettu

7. Työkorvaus ja ennakkoperintärekisteri

7.1 Ennakonpidätys työkorvauksesta 
7.2 Rekisteröityminen
7.3 Rekisterimerkintä ja rekisteröinnin tarkistaminen
7.4 Rekisteröinnin esteet - rekisteristä poistaminen 
- Ennakkoperintärekisteristä poistetun ennakot 
7.5 Ennakonpidätys työkorvauksesta

8. Palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittaminen ja maksaminen

8.1 Yleistä
8.2 Ilmoitukset tulorekisteriin
- Palkkatietoilmoitus
- Tulorekisteri-ilmoittamiseen helpotuksia vuonna 2020
- Työnantajan erillisilmoitus
- Ilmoituksen myöhästyminen – myöhästymismaksu 
8.3 Työnantajasuoritusten maksaminen
- OmaVero
- Eräpäivät
- Pidennetyt verokaudet
- Jos liikevaihto on enintään 100 000 euroa
- Jos liikevaihto on enintään 30 000 euroa
- Alkutuottajat ja kuvataiteilijat 
- Verokauden muuttaminen
- Viivästysseuraamukset
- Hyvityskorko ja palautusraja

9. Kotitalouksia koskevat erivapaudet 

10. Ennakkoratkaisu

Liitteet

Verohallinnon päätös vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Verohallinnon päätös vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista annetun päätöksen väliaikaisesta muuttamisesta
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2020

Johdanto

Työnantaja vastaa työntekijöiden verojen maksamisesta ennakkoon eli ennakonpidätyksen toimittamisesta. Työnantajan on tiedettävä, mikä on ennakonpidätyksenalaista palkkatuloa; miten luontoisetu arvostetaan ja mitä korvauksia työmatkoilta voidaan maksaa ilman ennakonpidätystä. Myös henkilökuntaetujen verotus täytyy hallita.

Koska palkkaan liittyy aina ennakonpidätyksen toimittaminen ja yleensä myös työnantajan sairausvakuutusmaksun maksaminen, palkan erottaminen muusta työsuorituksen perusteella maksetusta korvauksesta on maksajan kannalta keskeistä.

Palkkana pidetään verotuksessa korvausta, joka on saatu työ- tai virkasuhteessa. Lisäksi palkkaa ovat myös eräät muut palkkiot henkilökohtaisista työsuorituksista kuten esimerkiksi hallituksen jäsenen palkkio.

Työnantajan tulee ilmoittaa ja tilittää ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksut Verohallinnolle. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin.

Tämän oppaan on kirjoittanut Veronmaksajain Keskusliiton johtava verojuristi Päivi Kaari. Tässä painoksessa on huomioitu vuoden 2020 alusta voimaan tulleet lainmuutokset. Tämä kirja on julkaistu aikaisemmin nimellä Ennakonpidätys & ennakkoperintärekisteri ja vuodesta 2008 nimellä Ennakonpidätys (2008). Kirjan aiempia painoksia on päivittänyt myös lakimies Merja-Liisa Huolman-Lakari.

Tulosta

Ostoskori

 
Ostoskorissasi:
0 tuotetta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.