Eläkkeensaajan verolaskuri 2015

Vuositulot (euroa)


Eläkkeensaajan tuloverolaskurin veroprosenteissa on huomioitu:
* valtion tulovero,
* keskimääräinen kunnallisvero 19,84 prosenttia,
* keskimääräinen kirkollisvero 1,43 prosenttia,
* yle-vero, 0,68 % tulojen yhteismäärästä, ei alle 51 euroa, max. 143 euroa
* sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 1,49 prosenttia,
* vain verottajan viran puolesta automaattisesti tehtävät vähennykset.

Tuloverolaskurin ilmoittama tuloveroaste kuvaa ansiotuloista perittävää keskimääräistä verotasoa Suomessa. Verotuksen tason lisäksi laskuri kertoo myös verotuksen progressiivisuudesta. Mitä nopeammin tuloveroprosentti nousee, sitä progressiivisempaa verotus on.
Raja- eli marginaaliveroaste kertoo kuinka paljon verot nousevat suhteessa tulojen lisäykseen.
Eläkkeensaajan tuloverolaskuri sisältää kaikki eläkkeensaajan ansiotuloista perittävät verot ja veronluonteiset sosiaalivakuutusmaksut.

Verohallinnon veroprosenttilaskuri

Tuloverolaskuri poikkeaa Verohallinnon veroprosenttilaskurista, jolla voi arvioida verokortissa ilmoitetun ennakonpidätysprosentin oikeellisuutta. Verohallinnon ennakonpidätysprosentti ei sisällä työnantajan suoraan palkasta perimiä veronluonteisia maksuja, eli palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu sen sijaan sisältyvät ennakonpidätysprosenttiin.

Veronmaksajain Keskusliiton tuloverolaskuri sisältää vain ne vähennykset, jotka verottaja tekee automaattisesti ilman, että niitä tarvitsee erikseen hakea. Tarkemmat henkilökohtaiset laskelmat tuleekin tehdä verohallinnon veroprosenttilaskurilla.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.