Perintöverolaskuri 2015 - 2016

Perintöosa (euroa)


Perintöverolaskuri kertoo perinnöstä maksettavan veron euromäärän perinnön arvon perusteella laskettuna. 

Perintöverotuksessa verovelvolliset on jaettu kahteen veroluokkaan. Laskuri näyttää veron määrän kussakin veroluokassa erikseen. 

Veroluokkien selitykset:

I  Perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen, aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen, perinnönjättäjän kihlakumppani tai avopuoliso (perintökaaren 8 luvun mukaisen avustuksen määrään asti) 
II  Muut perinnönjättäjän sukulaiset ja vieraat 

I veroluokka 

Verotettavan 
omaisuuden
arvo, €
Vero alarajan
kohdalla, €
Vero alarajan
ylimenevästä
osasta, %
20 000 100 8
40 000 1 700 11
60 000 3 900 14
200 000 23 500 17
1 000 000 159 500 20

 II veroluokka 

Verotettavan 
omaisuuden
arvo, €
Vero alarajan
kohdalla, €
Vero alarajan
ylimenevästä
osasta, %
20 000 100 21
40 000 4 300 27
60 000 9 700 33
1 000 000 319 900 36

Perinnönjättäjän puoliso saa tehdä veronalaisesta perintöosuudesta 60 000 euron puolisovähennyksen.

Suoraan alenevassa polvessa oleva alle 18-vuotias perillinen saa tehdä 40 000 euron alaikäisyysvähennyksen, jos hän on perimysjärjestyksessä lähinnä perittävää.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.