Julkisyhteisöjen rahoitusasema

Suomen ja muiden EU-maiden julkisen sektorin vakautta ja finanssipolitiikkaa seurataan julkisyhteisöjen EDP-alijäämän avulla. EDP tulee sanoista excessive deficit procedure eli liiallisten alijäämien menettely. EDP-kriteerien mukaisesti laskettu ali- tai ylijäämä kuvaa julkisen sektorin tulojen ja menojen erotusta kunakin vuonna.

Julkisyhteisöjen EDP-alijäämä vuonna 2014, % BKT:sta

Julkisyhteisöjen EDP-alijäämä vuonna 2014, % BKT:sta

2000-luvulla vahva talouskasvu paransi monissa EU-maissa julkisen talouden vakautta, mutta tilanne heikkeni vuoden 2008 loppupuolella nopeasti talouskasvun romahtaessa niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. Romahdus vähensi julkisen sektorin verotuloja ja lisäsi menoja. Kaikkien EU-maiden julkisen sektorin rahoitusasema kääntyikin alijäämäiseksi vuonna 2009. EU:n velkakriisin syvenemisen ja pitkittymisen myötä tilanne on kohentunut varsin hitaasti. Alijäämät ovat kuitenkin selvästi pienempiä kuin vuonna 2009.

EDP-alijäämän kolmen prosentin viitearvo ylittyi vuonna 2014 kahdessatoista EU-maassa (ml. Suomessa), kun vuonna 2013 ylittäjiä oli kymmenen. Syvimmät alijäämät vuonna 2014 vaivaavat Kyprosta ja Espanjaa. Julkinen talous on vahvin Tanskassa, Saksassa ja Luxemburgissa. 

Julkisten sektorin rahoittamiseen tulevaisuudessa kohdistuu akuutin velka- ja pankkikriisin ohella myös muita pidemmän aikavälin haasteita, kuten väestön ikääntyminen ja julkisen sektorin toiminnan toimintatapojen uudistaminen. Osittain näitä uudistuksia toteutetaan joidenkin maiden leikkausohjelmissa, mutta pakon edessä toteutettuna seuraukset ovat olleet rajuja ja kiistanalaisia.

Päivitetty 22.12.2016

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi