Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

Lahjaverotus 5.1.2023

Lahjavero: veroasteikot ja -luokat


Lahjaverolaskuri | Verovapaa lahja opiskelijalle | Lahja perheenjäsenelle? Ennakoi verotus | Hallintaoikeus ja verot


Lahjansaajan pitää maksaa lahjaveroa 5 000 euron arvoisista ja sitä arvokkaammista lahjoista. Vero määräytyy lahjaveroasteikon perusteella.

Veroasteikot

Lahjaveroasteikko, I veroluokka, lahja annettu 1.1.2017 tai sen jälkeen

Verotettavan osuuden arvo, € Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla, € Vero alarajan ylimenevästä osasta, %
5 000 - 25 000 100 8
25 000 - 55 000 1 700 10
55 000 - 200 000 4 700 12
200 000 - 1 000 000 22 100 15
Verotettavan osuuden arvo, € 1 000 000 - 142 100 17

Lahjaveroasteikko, II veroluokka, lahja annettu 1.1.2017 tai sen jälkeen

Verotettavan osuuden arvo, € Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla, € Vero alarajan ylimenevästä osasta, %
5 000 - 25 000 100 19
25 000 - 55 000 3 900 25
55 000 - 200 000 11 400 29
200 000 - 1 000 000 53 450 31
1 000 000 301 450 33

Lahjaveroasteikko, I veroluokka, lahja annettu 1.1.2015 - 31.12.2016

Verotettavan osuuden arvo, € Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla, € Vero alarajan ylimenevästä osasta, %
4 000 - 
17 000
100 8
17 000 - 
50 000
1 140 11
50 000 - 
200 000
4 770 14
200 000 - 
1 000 000
25 770 17
1 000 000 - 161 770 20

Lahjaveroasteikko, II veroluokka, lahja annettu 1.1.2015 - 31.12.2016

Verotettavan osuuden arvo, € Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla, € Vero alarajan ylimenevästä osasta, %
4 000 - 
17 000
100 21
17 000 - 
50 000
2 830 27
50 000 - 
1 000 000
11 740 33
1 000 000 - 325 240 36

Lahjaveroasteikko, I veroluokka, lahja annettu 1.1.2013 - 31.12.2014

Verotettavan osuuden arvo, € Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla, € Vero alarajan ylimenevästä osasta, %
4 000 -
17 000
100 7
17 000 -
50 000
1 010 10
50 000 -
200 000
4 310 13
200 000 -
1 000 000
23 810 16
1 000 000 - 151 810 19

Lahjaveroasteikko, II veroluokka, lahja annettu 1.1.2013 - 31.12.2014

Verotettavan osuuden arvo, € Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla, € Vero alarajan ylimenevästä osasta, %
4 000 -
17 000
100 20
17 000 -
50 000
2 700 26
50 000 -
1 000 000
11 280 32
1 000 000 - 315 280 35

Lahjaveroasteikko, I veroluokka, lahja annettu 1.1.2012 - 31.12.2012

(Huom! I veroluokan veroasteikkoon lisättiin neljäs porras 200 000 euroa ylittävän lahjan osalta 1.1.2012.Muilta osin asteikko koski myös tilanteita, joissa lahja annettu 1.1.2009 - 31.12.2011)

Verotettavan osuuden arvo, € Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla, € Vero alarajan ylimenevästä osasta, %
4 000 -
17 000
100 7
17 000 -
50 000
1 010 10
50 000 -
200 000
4 310 13
200 000 - 23 810 16

Lahjaveroasteikko, II veroluokka, lahja annettu 1.1.2012 - 31.12.2012

(sama asteikko koski myös tilanteita, joissa lahja annettu 1.1.2009 - 31.12.2011)

Verotettavan osuuden arvo, € Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla, € Vero alarajan ylimenevästä osasta, %
4 000 -
17 000
100 20
17 000 -
50 000
2 700 26
50 000 - 11 280 32

Veroluokat

Lahjan saajat jaetaan kahteen veroluokkaan:

I veroluokka: Lapset (myös ottolapset) ja heidän rintaperillisensä (lapsenlapset, lapsenlapsenlapset jne.), aviopuoliso, aviopuolison lapsi ja heidän rintaperillisensä, isä, äiti, isovanhemmat sekä avopuoliso, jos tällä on yhteinen lapsi lahjan antajan kanssa tai jos tämä on ollut lahjan antajan kanssa aiemmin avioliitossa.

II veroluokka: Kaikki muut - esimerkiksi sisarukset ja heidän jälkeläisensä, lahjan antajan vanhempien sisarukset, avopuoliso yleensä.

Verovapaat lahjat

Verovapaita lahjoja voi antaa haluamalleen henkilölle yhteensä alle 5 000 euron arvosta joka kolmas vuosi. Jos esimerkiksi lahjoitat lapsellesi 4 999 euroa 31.1.2020, voit tehdä seuraavan verovapaan lahjoituksen samalle lapselle 31.1.2023.

Kaikki annetut lahjat lasketaan yhteen, joten jos olet lahjoittanut lapsellesi vaikkapa kesämökin, samalla kolmivuotisjaksolla et voi enää antaa kyseiselle lapselle verovapaata rahalahjaa.

Lahjan verovapauden raja on lahjoittajakohtainen eli kyseinen lapsi voi saada mainitulla ajanjaksolla verovapaita lahjoja joltakin toiselta henkilöltä.

Lahjaveroilmoitus

Lahjaveroilmoitus on tehtävä verotettavasta lahjasta, verovapaasta sitä ei ole pakko tehdä.

Esimerkiksi verovapaista rahasto-osuuksista ilmoitus kuitenkin kannattaa jättää, sillä jos lahjansaaja myy rahasto-osuudet myöhemmin, lahjaveropäätöksestä on helppo selvittää osuuksien hankintameno eli niiden arvo hetkellä, jolloin lahja saatiin. Hankintamenoa tarvitaan, kun mahdollisen myynnin jälkeen lasketaan myyntivoiton suuruutta verottajaa varten. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jos lahjansaaja on omistanut myytävän omaisuuden alle vuoden, lahjaverotusarvoa ei saa vähentää, vaan vähennettävä arvo määritellään lahjoittajan hankintamenon perusteella.

Lahjaveroilmoitus on toimitettava Verohallintoon kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lahjansaaja on saanut lahjan. Lomakkeen ilmoituksen tekemistä varten saa Verohallinnon sivuilta. Lahjaveroilmoituksen voi antaa myös sähköisesti Omaverossa.

 

Hallintaoikeus

Hallintaoikeuden pidättäminen lahjoitettavaan omaisuuteen alentaa lahjansaajalle tulevaa lahjaveroa. Elinikäisen hallintaoikeuden arvo lasketaan kertomalla hallittavasta omaisuudesta saatavan vuosituoton määrä hallintaoikeuden haltijan ikäkertoimella. Laskemisen tulisi perustua todelliseen vuosituottoon tai sen puuttuessa laskennalliseen vuosituottoon.

Ikäkerroin määräytyy seuraavasti:

Verovelvollisen
(hallintaoikeuden haltijan)
ikä

Luku, jolla vuosituoton määrä kerrotaan

alle 44 vuotta 12
44 - 52 vuotta 11
53 - 58 vuotta 10
59 - 63 vuotta 9
64 - 68 vuotta 8
69 - 72 vuotta 7
73 - 76 vuotta 6
77 - 81 vuotta 5
82 - 86 vuotta 4
87 - 91 vuotta 3
92 tai enemmän 2

 


Lahjaverolaskuri | Verovapaa lahja opiskelijalle | Lahja perheenjäsenelle? Ennakoi verotus | Hallintaoikeus ja verot


 

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki