Vuodenvaihteen veromuutoksia 2016

Vuonna 2016 verotukseen kohdistuu seuraavanlaisia muutoksia:

Ansiotulojen verotus

Ansiotulojen verotukseen tehdään tarkistukset, jotta keskimäärinen 1,2 prosentin ansiotason nousu ei kiristä verotusta. Työtulovähennyksen enimmäismäärä nousee 1025 eurosta 1260 euroon, mikä keventää erityisesti pieni- ja keskituloisten palkansaajien verotusta.

Palkkaverotusta kiristää työttömyysvakuutusmaksun 0,5 prosenttiyksikön korotus.

Solidaarisuusveron, eli valtion tuloveroasteikon korkeimman portaan, alaraja alenee 90 000 eurosta 72 300 euroon vuosille 2016 ja 2017.

Palkansaajan verot ja ostovoima eri ansiotasoilla 2015-2016 (pdf)

Palkansaajan tuloveroprosentit sekä ansiotason ja ostovoiman muutokset 2000-2016 (pdf)

Kuntien kunnallisveroprosentit 2016 kartalla

Yleisradiovero

Yleisradioveroa ei enää peritä alle 10 300 euroa vuodessa ansaitsevilta. Aiemmin raja on ollut 7 500 euron vuositulot. Pienin maksuunpantava vero nousee siten 51 eurosta 70 euroon.

Asuntolainan korkovähennys

Vuonna 2016 asuntolainan koroista vähennyskelpoisia on 55 prosenttia, mikä on 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2015. Vaalikaudella 2016–2019 asuntolainan korkovähennysoikeus leikkaantuu 10 prosenttiyksiköllä vuosittain, jolloin vuonna 2019 enää 25 prosenttia on vähennyskelpoista.

Esimerkkejä asuntolainan korkovähennyksestä (pdf)

Pääomatulojen verotus

Pääomatuloverotuksen ylempi verokanta nousee 33 prosentista 34 prosenttiin.

Luovutustappio muuttuu vähennyskelpoiseksi kaikesta pääomatulosta, kun se aikaisemmin on ollut vähennyskelpoinen ainoastaan luovutusvoitoista.

Kiinteistövero

Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentin yläraja nousee. Kiinteistöveroprosentti voi näin ollen olla enintään 1,0 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia korkeampi nykyisen 0,6 prosenttiyksikön sijasta. 

Voimalaitosten veroprosentin yläraja nousee 3,1 prosenttiin, ja rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin yläraja nousee 4,0 prosenttiin.

Arvonlisävero

Tilikauden liikevaihdon perustella laskettava verovelvollisuuden alaraja nousee 8 500 eurosta 10 000 euroon. Lisäksi veronhuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon yläraja nousee 22 500 eurosta 30 000 euroon.

Ajoneuvovero ja autovero

Ajoneuvoveroa korotetaan 100 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa 36,50 euron korotusta vuosittaiseen maksuun. Korotus toteutuu täysimääräisenä vasta vuonna 2017 veron laskutusjaksojen johdosta.

Autoveroa kevennetään pienipäästöisiä autoja suosien koko hallituskauden aikana yhteensä 180 miljoonalla eurolla. Kevennys tulee voimaan portaittain vuosina 2016-2019. 

Energiaverotus

Lämmityspolttoaineiden verotusta korotetaan 75 miljoonalla eurolla. Öljylämmitteisen omakotitalon vuosittaiset lämmityskulut kasvavat tämän johdosta n. 75 euroa ja kaukolämmitteisen omakotitalon n. 20 euroa.

Tupakkavero

Tupakkaveroa korotetaan neljään otteeseen vuosina 2016-2017, yhteensä 135 miljoonalla eurolla. Keskihintaisen tupakka-askin hinta nousee 0,5 euroa kumpanakin vuonna. Koko vaalikauden aikana tupakkaveroa korotetaan hallitusohjelman mukaan yhteensä 270 miljoonalla eurolla.

Arvioita kulutusveromuutosten vaikutuksista 2016 (pdf) 


Päivitetty 18.12.2015

 

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.