JÄSENALUEELLE KIRJAUTUMINEN UUDISTUI   Katso ohjeet »

Veroilmoitus

Veroilmoituksen määräajat 2022

Esitäytetty veroilmoitus 2021: verojuristin vinkit tarkistajalle

Verohallinto on lähettänyt henkilöasiakkaille esitäytetyn veroilmoituksen. Veroilmoituslomaketta ei palauteta, vaan mahdolliset muutokset tehdään erillisillä lomakkeilla. Veroilmoitukset voidaan antaa sähköisesti Omaverossa.

Veroilmoitus paperilla palautetaan siihen Verohallinnon osoitteeseen, joka on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen. Lomakkeet voi myös jättää muuhun Verohallinnon yksikköön.

Jos korjasit veroilmoitusta, muutosten piti olla perillä Verohallinnossa viimeistään sinä päivänä, joka on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen, eli 10.5., 17.5. tai 24.5.2022.

Lomakkeet ja palautuskuori on hankittava itse ja lähetettävä Verohallintoon. Jos veroilmoituksen tiedot ovat oikein, ei tarvitse palauttaa mitään.

Jos henkilöllä on ilmoitettavia tuloja tai varallisuutta vuonna 2021, mutta hän ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, piti hänen täyttää veroilmoitus oma-aloitteisesti ja palauttaa se 24.5.2022 mennessä.

Jos puolisoilla on veroilmoituksen jättöaika eri aikaan, molempien oli annettava veroilmoitus siinä määräajassa, joka päättyy aikaisemmin.

Rajoitetusti verovelvollisen oli annettava kaikki tuloveroilmoituksensa viimeistään 24.5.2022.

Vinkit esitäytetyn veroilmoituksen tarkistajalle on julkaistu maaliskuun Taloustaidossa. Voit lukea vinkit täältä (pdf).

Osakeyhtiön on annettava veroilmoitus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden päättymisestä. Osakeyhtiön veroilmoitus 2021  

Yhteisetuudet antavat veroilmoituksen neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä päättymiskuukauden lopusta lukien. Yhteisetuuden veroilmoitus 2021

Yleishyödyllinen yhdistys antaa veroilmoituksen neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhdistyksen veroilmoitus 2021

Jos asunto-osakeyhtiön on tehtävä veroilmoitus, veroilmoitus on annettava Verohallinnolle neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien. Asunto-osakeyhtiön veroilmoitus 2021

Kiinteistöveroilmoitus

Yhteisön ja yhteisetuuden oli ilmoitettava sähköisesti kiinteistöverotuksen perusteena olevien tietojen virheet ja puutteet viimeistään 2.5.2022.

Muut verovelvolliset antoivat kiinteistöveroilmoituksen 10.5.2022 joko sähköisesti tai paperilomakkeella.

Kiinteistöveroilmoitus 2022

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat ovat antaneet elinkeinotoiminnan sekä esitäytetyn veroilmoituksen muutokset pääsääntöisesti 1.4.2022. Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus 2021

Elinkeinoyhtymät antoivat veroilmoituksen 1.4.2022.

Maatalouden harjoittajat antoivat maataloutta koskevan veroilmoituksen ja esitäytetyn veroilmoituksen 1.4.2022 mennessä. Maatalouden veroilmoitus 2021 

Metsätalouden veroilmoitus piti antaa viimeistään 28.2.2022. Jos harjoittaa myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, veroilmoitus annettiin 1.4.2022. Verotusyhtymän kuten metsä- tai maatalousyhtymän piti antaa veroilmoitus viimeistään 28.2.2022. Metsätalouden veroilmoitus 2021

Alkutuottajien, joita ovat mm. metsänomistajat ja maanviljelijät, arvonlisäverot ilmoitetaan ja maksetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa eli verokausi on kalenterivuosi. Ilmoitus arvonlisäveroista piti tällöin antaa 28.2.2022. Alkutuottajan arvonlisäveroilmoitus 2021

 

 

Tulosta