Julkiset menot

Julkiset menot kuvaavat sitä rahasummaa, joka käytetään julkisyhteisöjen eli valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen yhteiskunnallisiin velvoitteisiin. Useimmiten julkisilla menoilla tarkoitetaan julkisyhteisöjen kokonaismenoja, joita ovat esimerkiksi palkkakustannukset, tavaroiden ja palveluiden ostot, investoinnit, tulonsiirrot sekä julkisen velan korkomenot.

Julkisten kokonaismenojen suhde bruttokansantuotteeseen on yksi tapa kuvata julkisen sektorin laajuutta. Vuonna 2017 julkiset menot olivat Suomssa 54,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.1970-luvun 40 prosentin tasosta suhde nousi peräti 64 prosenttiin 90-luvun laman aikana, minkä jälkeen suhdeluku palautui 50 prosentin tuntumaan. Vuonna 2008 alkanut taloudellinen taantuma käänsi suhteen uudelleen nousuun, mutta tällä hetkellä trendi on laskusuunnassa.

Kokonaismenojen rinnalla on usein hyödyllistä tarkastella kokonaistuloja. Valtaosa tuloista koostuu veroista ja sosiaaliturvamaksuista, mutta julkisyhteisöt saavat myös muun muassa myynti- ja maksutuloja sekä osinkoja. Tulojen ja menojen erotus kertoo, onko julkinen talous tiettynä vuotena yli- vai alijäämäinen. Alla olevasta kuviosta nähdään, että vuonna 2009 menot ylittivät tulot, eli Suomen julkinen talous kääntyi alijäämäiseksi pitkän ylijäämäkauden jälkeen.

Julkisyhteisöjen kokonaismenot ja -tulot
Suomi - Julkisyhteisöjen menot ja tulot 1990-

 

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Mihin veroeurosi käytetään? Verotin vastaa

Laske Verottimella, paljonko palkkasi kerryttää julkisen sektorin kassaa ja mitä kaikkea sillä summalla saadaan.

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.