Alkoholijuomavero EU-maissa  

Alkoholijuomavero tuotti vuonna 2021 Suomen valtiolle verotuloja 1,5 mrd. euroa ollen fiskaalisesti yksi tärkeimmistä valmisteveroista. Alkoholi- ja alkoholijuomaveroa kannetaan oluesta, viinistä ja muista käymisteitse valmistetuista alkoholijuomista, välituotteista ja etyylialkoholista. Oluen ja etyylialkoholin veron määrä lasketaan juoman sisältämän alkoholin perusteella, kun taas viinien ja välituotteiden vero määräytyy litralta valmista juomaa kohden. Väkevien juomien sekä viinapohjaisten juomasekoitusten, kuten gin-pohjaisen lonkeron, vero lasketaan etyylialkoholipitoisuuden mukaan.

Esimerkkilaskelmia eräiden alkoholituotteiden ja muiden tuotteiden verotuksesta

Alkoholin verotus on harmonisoitu eli yhdenmukaistettu EU-tasolla. Alkoholin minimiverotasot hehtolitraa eli sataa litraa kohden esitetään alla olevassa taulukossa: 

Tuote

Valmisteveron
laskentaperuste

Vähimmäisvero EU:ssa

Viini ja kuohuviini

Hehtolitra

0€

Olut

Hehtolitra/platoaste
tai
Hehtolitra/alkoholiprosentti

0,748€

1,87€

Välituotteet

Hehtolitra

45€

Alkoholi

Hehtolitra/puhdasta alkoholia

550€

EU-maiden joukossa Pohjoismaat ja Irlanti ovat kireitä alkoholin verottajia, kun taas perinteisissä viinintuottajamaissa alkoholin verotus on matalampaa. EU:n asettamaa viinin valmisteveron minimiverotasoa soveltavat Ranskaa lukuun ottamatta kaikki merkittävät viinintuottajamaat eli esimerkiksi Italia, Espanja, Portugali, Kreikka, Itävalta ja Saksa. Kuohuviinien verotus muutamissa EU-maissa poikkeaa muiden viinien verotuksesta muita viinejä korkeampana. Lisätietoa alkoholiverosta on luettavissa Veronmaksajien tuoreimmassa kulutusveroselvityksessä:

Kulutusveroselvitys 2021

Suomessa alkoholiverotasoihin on tehty tasokorotuksia vuosina 2014, 2018, 2019 ja 2021. Lisäksi vuonna 2022 oluen alennetun verokannan verotaso nousi hieman, mutta samalla alennetun verokannan soveltamisalaa laajennettiin ulottumaan 3,5 til.-% alkoholia sisältäviin oluisiin (aiemmin yläraja 2,8 til.-%), mikä kevensi 2,9-3,5 til.-% alkoholia sisältävien oluiden verotusta. Suomi on käytännössä kaikissa alkoholijuomaveron tuoteryhmissä yksi Euroopan kireimmin alkoholia verottavista maista.

Alla olevissa taulukoissa esitetään oluen, viinin ja etyylialkoholin valmisteverot EU-jäsenmaissa vuosina 2014 - 2022. Verotasot edustavat tilannetta kunakin vuonna 1. tammikuuta. Verotasot voivat muuttua kesken vuoden. Ei-euroa käyttävien maiden osalta verotaso on muutettu euroiksi tarkasteluvuotta edeltävän lokakuun alun valuuttakurssin mukaan.

Oluen (5 til.-% alkoholia) alkoholiverotus, € litralta puhdasta alkoholia

Maa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Alankomaat 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59
Belgia 4,62 4,62 5,01 5,01 5,01 5,00 5,00 5,00 5,00
Bulgaria 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,93 1,93 1,93
Espanja 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99
Irlanti 22,55 22,55 22,55 22,55 22,55 22,55 22,55 22,55 22,55
Italia 6,75 7,60 7,60 7,55 7,55 7,48 7,48 7,48 7,35
Itävalta 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Kreikka 6,50 6,50 6,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Kroatia 5,25 5,23 5,24 5,33 5,34 5,38 5,38 5,29 5,33
Kypros 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Latvia 3,10 3,10 3,80 4,20 4,50 6,80 7,40 7,80 8,20
Liettua 2,46 2,71 3,11 3,36 7,11 7,11 7,11 7,11 7,82
Luxemburg 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 2,00 1,98 1,98 1,98
Malta 4,33 4,33 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83
Portugali 3,77 3,88 3,88 4,00 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18
Puola 4,65 4,58 4,54 4,54 4,52 4,55 4,90 4,78 5,15
Ranska 7,33 7,38 7,38 7,41 7,42 7,49 7,61 7,68 7,70
Romania 2,21 1,87 1,87 1,85 1,80 1,83 1,85 1,88 1,90
Ruotsi 21,01 21,33 20,69 21,06 21,03 19,55 18,70 19,27 19,89
Saksa 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,98 1,98 1,98 1,98
Slovakia  3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59
Slovenia 11,00 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,1
Suomi 32,05 32,05 32,05 32,05 35,55 36,50 36,50 38,05 38,05
Tanska 7,51 7,53 7,51 7,52 7,53 7,51 6,53 6,55 6,55
Tsekki 3,12 2,91 2,95 2,96 3,08 3,10 3,10 2,98 3,15
Unkari 5,47 5,22 5,18 5,26 5,20 5,01 4,84 4,50 4,52
Viro 6,28 7,22 7,22 8,30 15,52 16,92 12,70 12,70 12,70


Huom. Osa maista ilmoittaa oluen verotason platoasteena, jonka täsmällinen muuttaminen tilavuusprosentiksi ei ole mahdollista.

Viinin alkoholiverotus (11 til.-% alkoholia), € litralta puhdasta alkoholia

Maa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Alankomaat 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03
Belgia 5,18 5,2 6,81 6,81 6,81 6,81 6,81 6,81 6,81
Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Espanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Irlanti 38,62 38,62 38,62 38,62 38,62 38,62 38,62 38,62 38,62
Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Itävalta 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Kreikka 0 0 1,82 1,82 1,82 0 0 0 0,00
Kroatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Kypros 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Latvia 5,82 5,82 5,82 6,73 7,09 8,36 9,18 9,64 10,09
Liettua 5,21 5,92 6,56 7,08 14,97 14,97 14,97 14,97 16,45
Luxemburg 0 0,07 0 0 0 0 0 0 0,00
Malta 0 0 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
Portugali 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Puola 3,4 3,44 3,38 3,35 3,33 3,36 3,61 3,52 3,79
Ranska 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 0,36 0,36
Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Ruotsi 24,77 25,16 24,41 24,81 24,78 23,04 22,03 22,7 23,44
Saksa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Suomi 30,82 30,82 30,82 30,82 34,82 36,09 36,09 38,27 38,27
Tanska 13,43 14,18 14,15 14,17 14,18 14,16 13,71 13,75 13,76
Tsekki 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Unkari 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Viro 7,7 8,85 8,85 10,18 11,2 13,44 13,44 13,44 13,44

Huom: maat voivat soveltaa kuohuviineille eri verotasoja kuin taulukossa. Myös ns. välituotteet (väkevöidyt viinit) voidaan verottaa eri verotasolla.

Etyylialkoholin (mm. väkevät juomat) verotus, € litralta puhdasta alkoholia

Maa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Alankomaat 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86
Belgia 21,19 21,25 29,93 29,93 29,93 29,93 29,93 29,93 29,93
Bulgaria 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62
Espanja 9,13 9,13 9,13 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59
Irlanti 42,58 42,57 42,57 42,57 42,57 42,57 42,57 42,57 42,57
Italia 9,20 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36
Itävalta 10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Kreikka 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50
Kroatia 6,96 6,93 6,94 7,06 7,07 7,13 7,15 7,93 8,00
Kypros 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57
Latvia 13,38 13,38 14,00 14,00 14,50 16,70 15,64 16,42 17,24
Liettua 12,79 12,92 13,21 13,54 16,65 16,65 18,32 20,25 21,63
Luxemburg 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41
Malta 13,50 13,50 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60
Portugali 12,52 12,89 12,89 13,28 13,87 13,87 13,87 13,87 13,87
Puola 13,48 13,64 13,43 13,29 13,87 13,33 14,34 13,96 15,06
Ranska 16,89 17,31 17,31 17,38 17,41 17,58 17,87 18,03 18,06
Romania 10,65 10,75 7,49 7,43 7,21 7,32 7,45 7,48 7,64
Ruotsi 59,77 56,25 54,56 53,85 53,78 50,01 47,81 49,27 50,88
Saksa 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03
Slovakia 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80
Slovenia 12,00 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20
Suomi 45,55 45,55 45,55 45,55 47,85 48,80 48,80 50,35 50,35
Tanska 20,12 20,15 20,11 20,14 20,16 20,12 20,09 20,16 20,17
Tsekki 11,11 10,36 10,49 10,55 10,96 11,06 12,53 11,98 12,74
Unkari 11,26 10,74 10,66 10,82 10,70 10,32 9,96 9,26 9,31
Viro 16,43 18,89 18,89 21,72 23,89 25,08 18,81 18,81 18,81
Lähde: Euroopan komissio (2014-2018) ja Euroopan komission TEDB-tietokanta (2019-2022)

Päivitetty 16.6.2022

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.