Ajoneuvovero: Perusvero ja käyttövoimavero

Ajoneuvovero jakaantuu perusveroon ja käyttövoimaveroon (dieselvero).

Ajoneuvovero määräytyy päiväkohtaisesti. Ajoneuvovero maksuunpannaan 12 kuukaudelta etukäteen. Henkilö- ja pakettiauton ajoneuvovero määräytyy hiilidioksidipäästöjen perusteella, mikäli auton päästötiedot ovat käytettävissä. Mikäli tietoja ei ole käytettävissä, ajoneuvovero määräytyy auton kokonaismassan perusteella.

Perusvero määräytyy päästöjen perusteella niiden henkilöautojen osalta, joiden kokonaismassa on enintään 2 500 kg ja jotka on otettu käyttöön 1.1.2001 tai sen jälkeen. Ajoneuvovero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (grammaa kilometrillä), jotka vastaavat auton yhdistetyn kaupunki- ja maantieajon polttoaineen ominaiskulutusta (litraa sadalla kilometrillä).

Ajoneuvon perusvero vuonna 2018

Alin veron määrä on 106,21 euroa vuodessa. Alinta veron määrää sovelletaan, kun ajoneuvon hiilidioksidipäästö on 0 grammaa kilometriltä. Ylin veron määrä on 654,44 euroa vuodessa, jota sovelletaan, kun ajoneuvon hiilidioksidipäästö on 400 grammaa kilometriltä tai enemmän.

Autojen, joiden ainoa käyttövoima on sähkö, perusvero määräytyy päästötaulukon alimman veron määrän mukaan.

Esimerkkejä hiilidioksidipäästöihin pohjautuvasta perusverosta vuonna 2018

Ajoneuvon hiilidioksidipäästön määrä g/km Veron määrä senttiä/päivä Veron määrä euroa/365 päivää
0 29,10 106,21
70 37,90 138,33
80 39,90 145,63
90 42,10 153,66
100 44,60 162,79
110 47,40 173,01
120 50,50  184,32
130 53,90 196,73
140 57,60  210,24
150 61,70 225,20
160 66,00 240,90
170 70,70 258,05
180 75,80 276,67
190 81,10 296,01
200 86,60 316,09
210 92,40 337,26
250 116,50 425,22
300 144,70 528,15
350 165,90 605,53
400 tai enemmän 179,30 654,44


Perusvero auton kokonaismassan perusteella 2018

Ajoneuvon kokonaismassa kilogrammaa Veron määrä senttiä/päivä Veron määrä euroa/365 päivää
enintään 1 300  61,00  222,65
1 301 - 1 400  64,00  233,60
1 401 - 1 500  67,20  245,28
1 501 - 1 600   70,60  257,69
1 601 - 1 700  74,20  270,83
1 701 - 1 800   78,00  284,70
1 801 - 1 900   82,00  299,30
1 901 - 2 000  86,20  314,63
2 001 - 2 100   90,60  330,69
2 101 - 2 200   95,20  347,48
2 201 - 2 300   100,00  365,00
2 301 - 2 400   105,00  383,25
2 401 - 2 500   110,20  402,23
2 501 - 2 600   115,60  421,94
2 601 - 2 700   121,20  442,38
2 701 - 2 800   127,00  463,55
2 801 - 2 900   133,00   485,45
2 901 - 3 000   139,20  508,08
3 001 - 3 100   145,60  531,44
3 101 - 3 200   152,29  555,53
3 201 - 3 300   159,00  580,35
3 301 - 3 400  166,00  605,90
3 401 tai enemmän  173,20  632,18

 

Pakettiauto

Myös pakettiautojen ajoneuvovero määräytyy päästöjen perusteella, mikäli pakettiauto on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1.1.2008 tai sen jälkeen. Muissa tapauksissa vero määrätään ajoneuvon kokonaismassan perusteella saman verotaulukon mukaan kuin henkilöautoilla.

Kokonaismassalla tarkoitetaan auton omaa massaa lisättynä kantavuudella.

Kuka maksaa veron?

Verovelvollinen on aina auton haltijaksi merkitty henkilö. Omistaja ei ole tällöin verovelvollinen edes toissijaisesti. Mikäli autolla ei ole rekisteriin merkittyä haltijaa, omistaja on verovelvollinen.

Jos autolla on useampi kuin yksi omistaja tai haltija, nämä ovat yhteisvastuussa veron maksamisesta. Verokausi on 12 kuukautta ja se alkaa omistaja- tai haltijatiedon rekisteröinnistä. Kun auto poistetaan liikennekäytöstä, rekisteristä tai auton omistajatieto muuttuu rekisterissä, päättyy verokausi ja mahdollisesti liikaa maksettu ajoneuvovero palautetaan.

Ajoneuvovero on mahdollista maksaa yhden erän sijasta myös kahdessa tai neljässä erässä. Useammassa erässä maksettavasta verosta on maksettava kunkin maksun yhteydessä kolmen euron maksutapalisä. Ajoneuvoveron eräisyyttä voi vaihtaa joko soittamalla ajoneuvoveroneuvontaan tai kirjautumalla sähköiseen asiointipalveluun. Maksutapaa on mahdollista vaihtaa kerran verokaudessa.

Maksuunpantavan ajoneuvoveron vähimmäismäärä on 10 euroa. Veroa palautetaan, jos palautettava määrä on viisi euroa tai sen yli. Alle viiden euron palautus voidaan siirtää seuraavan maksuunpanon hyvitykseksi.

Käytetyn auton myyntipäivän verosta vastaa myyjä. Ostajan verovelvollisuus alkaa ostopäivää seuraavasta päivästä lukien.

Jos auto ensirekisteröidään suoraan ostajan nimiin tai uudelleen rekisteröidään, verovelvollisuus alkaa jo rekisteröintipäivänä. Käytetyn auton ostajan on hyvä tietää, että auton aikaisemman haltijan tai omistajan erääntynyt ajoneuvovero aiheuttaa käyttökiellon. Myöskään auton määräaikaiskatsastusta ei hyväksytä, mikäli ajoneuvovero on maksamatta.

Käytä viitenumeroa

Veron maksun yhteydessä on käytettävä sen verolipun viitenumeroa, jolle suoritus on tarkoitettu.

Jos vero on suoritettu käyttäen puutteellisia tai virheellisiä maksutietoja, suoritusta ei kohdisteta kyseisen veron maksuksi ilman erillistä pyyntöä. Väärillä tai virheellisillä maksutiedoilla maksettu vero jää maksamaton tilaan ja ajoneuvo joutuu käyttökieltoon.

Liikennekäytöstä poisto

Ajoneuvon haltija tai omistaja voi tehdä ilmoituksen, että auto poistetaan liikennekäytöstä. Ajoneuvoveron maksuvelvollisuus päättyy poistopäivänä.

Rekisteri-ilmoitus liikennekäytöstä poistosta voidaan tehdä joko katsastustoimipaikalla tai vakuutusyhtiössä, jossa ajoneuvo on vakuutettu. Ilmoituksen auton liikennekäytöstä poistosta voi tehdä myös Trafin sähköisessä palvelussa. Tämä edellyttää, että autolla ei ole liikennekäytöstä poiston tekemistä estäviä rekisterimerkintöjä.

Esimerkiksi harraste- ja ammattiautoilijat sekä ns. kesäautojen omistajat voivat hyödyntää liikennekäytöstä poiston mahdollisuutta.

Vapautus perusverosta

Henkilö, jolle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa, saa ajoneuvoveron perusverosta vapautuksen. Myös henkilö, joka kuljettaa vammaista voi saada vapautuksen, jos hän kuljettaa henkilöä, jolla on vammaisen pysäköintilupa.

Ajoneuvoveron perusverosta voi saada vapautuksen lisäksi henkilö, jolle on myönnetty palautusta autoverosta henkilön oman tai perheenjäsen sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan perusteella.

Käyttövoimavero (dieselvero)

Ajoneuvolle (henkilö-, paketti- ja kuorma-auto), jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä, määrätään käyttövoimaveroa. Käyttövoimaveron määrä ei perustu päästöihin.

Henkilöautojen käyttövoimaveron määrä vaihtelee käyttövoiman perusteella seuraavasti:

 

Käyttövoima Snt/pv/100 kg
Diesel 5,5
Sähkö 1,5
Sähkö ja moottoribensiini 0,5
Sähkö ja dieselöljy 4,9
Metaanipolttoaine 3,1

 

Myös kaasukäyttöiset pakettiautot ovat käyttövoimaveron piirissä (0,9 snt/pv/100 kg).

Käyttövoimaveron määrä päivää kohden on jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilolta:

* henkilöautosta ja monikäyttöautosta 5,5 senttiä (dieselautot)
* pakettiautosta, matkailuautosta tai huoltoautosta 0,9 senttiä
* kaksiakselisesta kuorma-autosta  
     - 12 000 kg saakka 0,6 senttiä
     - ja sen ylittävältä osin  1,3 senttiä
* kolmeakselisesta kuorma-autosta 0,8 senttiä
* neliakselisesta kuorma-autosta 0,7 senttiä
* viisi- ja useampiakselisesta kuorma-autosta 0,6 senttiä
* puoliperävaunun vetoautosta, jossa on  
     - kaksi akselia 2,2 senttiä
     - kolme akselia  1,3 senttiä
     - neljä akselia  1,2 senttiä
     - viisi tai useampi akseli 1,0 senttiä
* varsinaisen perävaunun vetoautosta, jossa on  
     - kaksi akselia 2,1 senttiä
     - kolme akselia 1,4 senttiä
     - neljä akselia 1,3 senttiä
     - viisi tai useampi akseli 1,2 senttiä 

 

Ajoneuvoverosta vapaat

Ajoneuvoverosta vapaita ovat diplomaattiautot (C- ja CD-tunnus), EY toimielimen omistamat ja hallitsemat autot, museoautot, pelastus- ja sairasautot, linja-autot, puolustusvoiman ajoneuvot, vientirekisterissä olevat autot, tilapäisesti Suomessa käytettävät autot, auto, jossa on koenumerokilvet, puu- ja turveperusteista polttoainetta käyttävät autot ja valtion käyttämät autot.

Maksamaton ajoneuvovero merkitsee käyttökieltoa

Auto on käyttökiellossa, jos ajoneuvoveroa ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä. Auton määräaikaiskatsastusta ei myöskään hyväksytä, jos veroa on maksamatta. Autokohtaisen käyttökiellon aiheuttaa myös auton edellisten omistajan maksamattomat ajoneuvoverot.

Poliisi-, rajavartio-, ja tulliviranomaiset valvovat, että liikenteessä ei käytetä autoa, josta on erääntynyttä veroa maksamatta.

(Teksti päivitetty 11.12.2017)

Lisätietoa aiheesta jäsenille Kirjaudu
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Sähköposti: Salasana:

Alla olevan materiaalin lukeminen edellyttää kirjautumista.

Lisätietoa aiheesta yritysjäsenille Kirjaudu
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Huomaathan, että yritysjäsenille suunnattuihin osioihin voivat kirjautua vain yritysjäsenet, eivät henkilöjäsenet.

Sähköposti: Salasana:

Alla olevan materiaalin lukeminen edellyttää kirjautumista.

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.