Autovero määrätään auton yleisen kuluttajahinnan perusteella

Autoveroa on suoritettava mm. henkilöautosta, pakettiautosta ja moottoripyörästä. Autoveron perusteella ei peritä arvonlisäveroa.

Autoverotuksen pääsääntönä on, että Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön tulee käyttää Suomessa rekisteröityä ja verotettua ajoneuvoa.

Ulkomailla vakinaisesti asuva henkilö voi käyttää Suomessa väliaikaisesti veroja suorittamatta muussa maassa rekisteröityä ajoneuvoa. Tällaisia tilanteita ovat oikeus käyttää ajoneuvoa ns. turistiautona sekä ulkomaille rekisteröidyn ajoneuvon käyttö yritystoiminnassa.

Turistiautona ajoneuvoa saa käyttää enintään kuuden kuukauden keskeytymättömänä tai keskeytyvänä määräaikana kahdentoista kuukauden ajanjaksona.

Vakinainen asuinpaikka on paikka, jossa henkilö asuu henkilökohtaisten, ammatillisten ja muiden siteidensä mukaan arvioituna vähintään 185 päivää kalenterivuodessa. Mikäli henkilö oleskelee kahdessa tai useammassa valtiossa, hänen vakinaisena asuinpaikkana pidetään sitä paikkaa, jonne hän palaa henkilökohtaisten syiden vuoksi säännöllisesti.

Arvioinnissa otetaan huomioon myös työskentelyn luonne ja pysyvyys muussa maassa sekä muut olosuhteet. Verohallinto voi antaa enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan päätöksen siitä, missä valtiossa henkilön asuinpaikan katsotaan sijaitsevan.

Autoveron määrä

Autovero määrätään auton yleisen kuluttajahinnan perusteella. Veroprosentin suuruus perustuu autoissa pääsäännön mukaan auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (g/km), jotka vastaavat auton yhdistetyn kaupunki- ja maantieajon polttoaineen ominaiskulutusta (l/100 km).

Veroprosentin suuruus muuttuu päästömäärän mukaan siten, että se nousee hiilidioksidipäästöjen suurentuessa. Autoverolle on määrätty enimmäis- ja vähimmäisprosentit.

Autoveron määrä

Autoveron osuus auton kuluttajahinnasta on vuonna 2018 vähintään 3,6 ja enintään 50 prosenttia. Vuosina 2016 - 2019 autoveroa alennetaan vaiheittain niiden autojen osalta, joiden hiilidioksidipäästö on enintään 140 grammaa kilometriltä.

Keskihintaisilla eli alun perin 32 000 euroa maksavilla autoilla vero alenee arvioiden mukaan päästömäärästä riippuen vuosittain 0 - 470 euroa. Euromääräinen veronalennus on suurimmillaan 82 gramman päästötasolla. Samanhintaisten autojen, joiden päästötaso on 124 grammaa, vero alenee noin 210 euroa vuosittain.

Pakettiautoilla verotaulukon mukaan määräytyvästä veroprosentista tehdään vähennys, joka vaihtelee 9,8 - 21,7 prosentin välillä. Vähennyksen tekeminen edellyttää, että pakettiauto kuuluu mm. N1-luokkaan, siinä on yksi penkkirivi ja auton kokonaismassa on yli 2 500 kg. Vähennyksestä huolimatta veron määrä on kuitenkin vähintään 5 prosenttia.

Esimerkkejä autoveron määrästä hiilidioksidipäästöjen perusteella:

Auton CO2 -päästöt (g/km) veroprosentti 2018 veroprosentti 2019
60 6,8 5,6
70 8,0 6,6
80 9,3 8,0
90 11,0 9,7
100 12,9 11,7
120 17,7 16,9
130 20,5 20,1
140 23,5 23,5
150 25,8 25,8
160 27,7 27,7
200 35,1 35,1
250 42,4 42,4
300 47,1 47,1

 

Kaikkien autojen osalta veroprosenttia ei määrätä päästöjen perusteella, koska autojen hiilidioksidipäästöjen taso ei ole tiedossa. Yleensä ennen vuotta 2001 käyttöönotettujen henkilöautojen autovero määrätään auton kokonaismassan ja käyttövoiman perusteella.

Laissa olevasta verotaulukosta selviää autoveroprosentti, kun auton kokonaismassa ja käyttövoima ovat tiedossa. Verotaulukon mukaan esimerkiksi 1 600 kilogrammaa painavan dieselhenkilöauton päästöiksi katsotaan 128 grammaa kilometrillä, jolloin sen veroprosentti on 19,9 vuonna 2018. Kokonaismassalla tarkoitetaan auton omamassaa lisättynä kantavuudella.

Uutena tai käytettynä tuotavan moottoripyörän autovero määräytyy moottorin iskutilavuuden mukaan seuraavasti:

enintään 130 cm3 9,8 %
131 - 255 cm3 12,2 %
256 - 355 cm3 15,9 %
356 - 505 cm3 19,5 %
506 - 755 cm3 22,0 %
756 cm3 tai enemmän 24,4 %

 

Sähkökäyttöisen mopon tai moottoripyörän vero on 9,8 % verotusarvosta.

Autovero on maksettava uudelleen mikäli 50 % tai enemmän ajoneuvon osista on vaihdettu.

Auton rakenteen ja käyttötarkoituksen muutos

Autoveroa voi joutua maksamaan myös silloin, kun aikaisemmin verotetun ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta on muutettu. Tällaisessa tapauksessa ajoneuvo verotetaan uudelleen.

Autosta aikaisemmin maksettua veroa ei oteta pääsääntöisesti huomioon vaan vero maksuunpannaan täysimääräisenä. Mikäli kyseessä on kuitenkin taksi, invalidipalautukseen oikeutettu ajoneuvo, sairasauto ja pelastusauto, verona kannettaisiin se määrä, joka ajoneuvosta olisi tullut ensikertaa verotettaessa kantaa täysimääräisenä verona, vähennettynä suoritetun veron määrällä sekä kuoleentumisajan kulumisen perusteella tehtävällä vähennyksellä.

Jos esimerkiksi kuorma-autoksi rekisteröidyn, autoverottoman (N2-luokka) auton rakennetta muutetaan siten, että se tulisi rekisteröidä pakettiautoksi, autovero joudutaan maksamaan vastaavalla tavalla kuin tilanteessa, jossa auto tuotaisiin käytettynä pakettiautona maahan. Vero laskettaisiin auton yleisen vähittäismyyntiarvon ja hiilidioksidipäästöjen/kokonaismassan perusteella.

Invaliditeetin perusteella alennusta autoverosta

Autoveroa palautetaan invaliditeetin perusteella, mikäli henkilöllä on liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste vähintään 80 prosenttia ja auto tulee hänen henkilökohtaiseen käyttöön.

Autoveron palautusta voi saada myös henkilö, jonka invaliditeetti on vähintään 40 prosenttia, jos auto on tarpeellinen hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi.

(Teksti päivitetty 11.12.2017, kuva: Istockphoto)

Lisätietoa aiheesta jäsenille Kirjaudu
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Sähköposti: Salasana:

Alla olevan materiaalin lukeminen edellyttää kirjautumista.

Lisätietoa aiheesta yritysjäsenille Kirjaudu
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Huomaathan, että yritysjäsenille suunnattuihin osioihin voivat kirjautua vain yritysjäsenet, eivät henkilöjäsenet.

Sähköposti: Salasana:

Alla olevan materiaalin lukeminen edellyttää kirjautumista.

Tulosta