Varainsiirtovero

Varainsiirtoveron maksuvelvollisuus koskee vastikkeellisia kiinteistön ja arvopaperin luovutuksia.

Veroprosentit ja maksuajat

Verokanta on

 • Arvopaperin luovutuksessa 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.
 • Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja muun kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtovero on 2,0 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta, myös yhtiölainaosuudesta. 
 • Kiinteistön luovutuksessa 4 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Kiinteistön verokantaa sovelletaan myös kiinteistön määräosaan ja määräalaan, maakaaren mukaan kirjattavien siirtokelpoisten vuokra- tai käyttöoikeuden siirtoihin rakennuksineen sekä kiinteistön käyttöä pysyvästi palvelevien rakennusten tai rakennelmien luovutuksiin.

Varainsiirtoveroa maksetaan vastikkeellisista kiinteistön ja arvopaperin luovutuksista

Veroa ei peritä

 • Pörssin kautta tehtävissä arvopaperikaupoissa. Tämän lisäksi luovutettaessa tietyin edellytyksin arvopapereita, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi yleisölle avoimessa säännöllisesti toimivassa kaupankäynnissä Euroopan talousalueella tai muulla vastaavalla viranomaisvalvonnassa olevalla markkinalla valtiossa, joka on hyväksynyt veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen.
 • Määrätyin edellytyksin monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista.
 • Ensiasunnon kaupasta, ks. jäljempänä.

Verovelvollinen varainsiirtoverosta on ostaja. Kiinteistön kaupassa vastuu koskee myös aikaisemmista luovutuksista määräytyvää maksamatta jätettyä veroa. Pääsäännön mukaan 1.1.2017 alkaen vastuu ulottuu luovutuksiin, jotka on tehty lainhuutohakemuksen tekemistä edeltäneiden kolmen vuoden aikana. Jos viimeinen luovutus on tapahtunut ennen 1.1.2017, vastuu aikaisemmista luovutuksista suoritettavista veroista on kuitenkin 10 vuotta. Edelleen luovutus katkaisee viivästyskorotuksen kertymisen.

Jos kiinteistö on myyty pakkohuutokaupalla, aikaisemmista luovutuksista ei kuitenkaan ole suoritettava veroa. Kiinteistönvälittäjä on arvopapereiden kaupoissa velvollinen varmistamaan, että ostaja on suorittanut veron.

Varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen

1.11.2019 alkaen asunto-osakkeen ostaja maksaa varainsiirtoveron Omaverossa tai verkkopankissa käyttäen asiakaskohtaista viitettä. Viitenumeron hän saa Omaverosta tai puhelimitse Verohallinnolta. Ostaja tarvitsee viitenumeron myös silloin, kun asunto-osakkeen kaupassa on käytetty kiinteistönvälittäjää. Jokaisella ostajalla on eri viitenumero.

Varainsiirtoveroilmoituksen on voinut tehdä 8.11.2019 alkaen Omaverossa. Luonnollinen henkilö voi tehdä ilmoituksen myös paperilomakkeella. Jokainen ostaja tekee oman ilmoituksen ja maksaa oman osuutensa erikseen. Todistus varainsiirtoveron maksusta tulostetaan Omaverosta tai se lähetetään paperi-ilmoituksen tehneelle postitse. Todistus on esitettävä isännöitsijälle.

1.11.2019 tai sen jälkeen tehdystä kiinteistön kaupasta on ostajan tehtävä varainsiirtoveroilmoitus. Sitä ennen tehdystä kiinteistökaupasta ei tehdä erillistä ilmoitusta. Jokainen ostaja tekee erikseen varainsiirtoveroilmoituksen sähköisesti Omaverossa tai paperilomakkeella. Kiinteistökaupasta varainsiirtoveroilmoituksen tekee ostaja, vaikka kaupassa olisi käytetty kiinteistönvälittäjää.

1.11.2019 jälkeen tehdystä kiinteistökaupasta varainsiirtovero maksetaan Omaverossa tai pankkisiirrolla henkilökohtaista viitenumeroa käyttäen. Jokaisen ostajan tulee maksaa erikseen oma osuutensa varainsiirtoverosta.

Jos kiinteistökauppa on tehty ennen 1.11.2019 erillistä varainsiirtoveroilmoitusta ei tarvitse tehdä. Maanmittauslaitokselta lainhuudatusta haettaessa hakemukseen on liitettävä kuitti maksetusta varainsiirtoverosta. Jokainen kiinteistön ostaja maksaa erikseen oman osuutensa varainsiirtoverosta joko verkkopankissa tai pankkisiirrolla. Maksuohjeet löytyvät mm. Verohallinnon verkkosivuilta

Veron suorittamisaika

 • Kiinteistön kaupoissa vero on suoritettava viimeistään lainhuutoa tai kirjaamista haettaessa ja aina viimeistään kuuden kuukauden kuluessa vastikkeellisen luovutussopimuksen tekemisestä.
 • Arvopaperikaupoissa kahden kuukauden kuluessa vastikkeellisen luovutussopimuksen tekemisestä.
 • Uusien asuntojen kaupoissa kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä.
 • Välittäjäkaupoissa tai arvopaperin pakkohuutokauppatilanteissa heti vastikkeellisen luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä.

Ensiasunnon verovapaus

Ensiasunnon ostajan ei tarvitse suorittaa varainsiirtoveroa, jos hän hankkii omistukseensa:

 • Kiinteistön ja vähintään puolet sillä olevasta tai sille rakennettavasta rakennuksesta tai
 • vähintään puolet asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista, sekä
 • käyttää tai ryhtyy käyttämään rakennusta tai huoneistoa omana vakituisena asuntonaan, eikä 
 • ole aikaisemmin omistanut vähintään puolta asuinrakennuksesta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista, sekä
 • on 18–39-vuotias kauppa- tai vaihtokirjan tekohetkellä.

(Teksti päivitetty 18.12.2019. Kuva: Istockphoto)

 

Kirjaudu sisään, niin näet koko artikkelin.
 
Tulosta

Asunnon verot


Asunnon verot -opas

Vero-opas kaikille, jotka asuvat omistusasunnossa. Asunnon verot verkkokaupassa - Tutustu!

Miten käy, jos eroamme?

Tiedätkö miten omaisuus jaetaan, jos avio- tai avoliitto päättyy eroon? Onko molempien puolisoiden talous turvattu? 

Jos kuvittelit, että rahojen ja varojen jako on helppo juttu, saatat yllättyä. Kun kuvioon lisätään vielä yritys, tilanne muuttuu astetta kinkkisemmäksi.

Lataa tästä helppo ja selkeä opas!

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.