Varainsiirtovero

Varainsiirtoveron maksuvelvollisuus koskee vastikkeellisia kiinteistön ja arvopaperin luovutuksia.

Veroprosentit ja maksuajat

Verokanta on

 • Arvopaperin luovutuksessa 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.
 • Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja muun kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtovero on 2,0 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta, myös yhtiölainaosuudesta. 
 • Kiinteistön luovutuksessa 4 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Kiinteistön verokantaa sovelletaan myös kiinteistön määräosaan ja määräalaan, maakaaren mukaan kirjattavien siirtokelpoisten vuokra- tai käyttöoikeuden siirtoihin rakennuksineen sekä kiinteistön käyttöä pysyvästi palvelevien rakennusten tai rakennelmien luovutuksiin.

Varainsiirtoveroa maksetaan vastikkeellisista kiinteistön ja arvopaperin luovutuksista

Veroa ei peritä

 • Pörssin kautta tehtävissä arvopaperikaupoissa. Tämän lisäksi luovutettaessa tietyin edellytyksin arvopapereita, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi yleisölle avoimessa säännöllisesti toimivassa kaupankäynnissä Euroopan talousalueella tai muulla vastaavalla viranomaisvalvonnassa olevalla markkinalla valtiossa, joka on hyväksynyt veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen.
 • Määrätyin edellytyksin monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista.
 • Ensiasunnon kaupasta, ks. jäljempänä.

Verovelvollinen varainsiirtoverosta on ostaja. Kiinteistön kaupassa vastuu koskee myös aikaisemmista luovutuksista määräytyvää maksamatta jätettyä veroa. 1.1.2017 alkaen uusien säännösten mukaan vastuu ulottuu luovutuksiin, jotka on tehty lainhuutohakemuksen tekemistä edeltäneiden kolmen vuoden aikana. Jos viimeinen luovutus on tapahtunut ennen 1.1.2017, vastuu aikaisemmista luovutuksista suoritettavista veroista on kuitenkin 10 vuotta. Edelleen luovutus katkaisee viivästyskorotuksen kertymisen.

Jos kiinteistö on myyty pakkohuutokaupalla, aikaisemmista luovutuksista ei kuitenkaan ole suoritettava veroa. Kiinteistönvälittäjä on arvopapereiden kaupoissa velvollinen varmistamaan, että ostaja on suorittanut veron.

Jatkossa varainsiirtovero on maksamisen lisäksi myös ilmoitettava oma-aloitteisesti kaikista veron perusteena olevista luovutuksista. Ilmoittamisvelvollisuus laajenee myös kiinteistöjen luovutuksiin. Uudet säännökset tulevat voimaan 1.11.2019.

Veron suorittamisaika

 • Kiinteistön kaupoissa vero on suoritettava viimeistään lainhuutoa tai kirjaamista haettaessa ja aina viimeistään kuuden kuukauden kuluessa vastikkeellisen luovutussopimuksen tekemisestä.
 • Arvopaperikaupoissa kahden kuukauden kuluessa vastikkeellisen luovutussopimuksen tekemisestä.
 • Uusien asuntojen kaupoissa kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä.
 • Välittäjäkaupoissa tai arvopaperin pakkohuutokauppatilanteissa heti vastikkeellisen luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä.

Ensiasunnon verovapaus

Ensiasunnon ostajan ei tarvitse suorittaa varainsiirtoveroa, jos hän hankkii omistukseensa:

 • Kiinteistön ja vähintään puolet sillä olevasta tai sille rakennettavasta rakennuksesta tai
 • vähintään puolet asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista, sekä
 • käyttää tai ryhtyy käyttämään rakennusta tai huoneistoa omana vakituisena asuntonaan, eikä 
 • ole aikaisemmin omistanut vähintään puolta asuinrakennuksesta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista, sekä
 • on 18–39-vuotias kauppa- tai vaihtokirjan tekohetkellä.

(Teksti päivitetty 19.12.2018. Kuva: Istockphoto)

Lisätietoa aiheesta jäsenille Kirjaudu
 
Tulosta

Asunnon verot


Asunnon verot -opas

Vero-opas kaikille, jotka asuvat omistusasunnossa. Asunnon verot verkkokaupassa - Tutustu!

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.