Varainsiirtovero

Varainsiirtoveroa maksetaan vastikkeellisista kiinteistön ja arvopaperin luovutuksista.

Veroprosentit

• Arvopaperin luovutuksessa 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.
• Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja muun kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksessa 2,0 prosenttia kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta, myös yhtiölainaosuudesta.
• Kiinteistön luovutuksessa 4 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Varainsiirtoveroa maksetaan asuntokaupasta.

Kiinteistön verokantaa sovelletaan myös kiinteistön määräosaan ja määräalaan, maakaaren mukaan kirjattavien siirtokelpoisten vuokra- tai käyttöoikeuden siirtoihin rakennuksineen sekä kiinteistön käyttöä pysyvästi palvelevien rakennusten tai rakennelmien luovutuksiin. 

Veroa ei peritä

• Pörssin kautta tehtävissä arvopaperikaupoissa. Tämän lisäksi luovutettaessa tietyin edellytyksin arvopapereita, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi yleisölle avoimessa säännöllisesti toimivassa kaupankäynnissä Euroopan talousalueella tai muulla vastaavalla viranomaisvalvonnassa olevalla markkinalla valtiossa, joka on hyväksynyt veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen.
• Määrätyin edellytyksin monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista.
• Ensiasunnon kaupasta, ks. jäljempänä.

Varainsiirtoveron maksaa ostaja. Kiinteistön kaupassa vastuu koskee myös aikaisemmista luovutuksista määräytyvää maksamatta jätettyä veroa. Uusien säännösten mukaan vastuu ulottuu luovutuksiin, jotka on tehty lainhuutohakemuksen tekemistä edeltäneiden kolmen vuoden aikana. Kiinteistönvälittäjä on arvopapereiden kaupoissa velvollinen varmistamaan, että ostaja on suorittanut veron.

Veron suorittamisaika

• Kiinteistön kaupoissa vero on suoritettava viimeistään lainhuutoa tai kirjaamista haettaessa ja aina viimeistään kuuden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä.
• Arvopaperikaupoissa kahden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä.
• Uusien asuntojen kaupoissa kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä.
• Välittäjäkaupoissa tai arvopaperin pakkohuutokauppatilanteissa heti luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä.

Ensiasunnon verovapaus

Ensiasunnon ostajan ei tarvitse suorittaa varainsiirtoveroa, jos hän hankkii omistukseensa

• kiinteistön ja vähintään puolet sillä olevasta tai sille rakennettavasta rakennuksesta tai
• vähintään puolet asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista, sekä
• käyttää tai ryhtyy käyttämään rakennusta tai huoneistoa omana vakituisena asuntonaan, eikä
• ole aikaisemmin omistanut vähintään puolta asuinrakennuksesta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista, sekä
• on 18–39-vuotias kauppa- tai vaihtokirjan tekohetkellä.

(Teksti päivitetty 5.12.2016, kuva: Istockphoto)

Lisätietoa aiheesta jäsenille Kirjaudu
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Sähköposti: Salasana:

Alla olevan materiaalin lukeminen edellyttää kirjautumista.

Tulosta

Asunnon verot


Vero-opas kaikille, jotka asuvat omistusasunnossa. Asunnon verot verkkokaupassa - Tutustu!