Yle-vero

Yle-veroa ei mene pienistä tuloista

Henkilöiden Yle-vero on 70 - 143 euroa vuonna 2017 tuloista riippuen. Veroa ei kuitenkaan makseta aivan pienistä tuloista. Esimerkiksi pelkkää kansaneläkettä tai takuueläkettä saavat eivät vuonna 2017 maksa Yle-veroa. Eläketuloa pitää olla 10 294 euroa vuodessa, jotta ensi vuonna maksaisi Yle-veron minimin 70 euroa.

Yle-veroa ei mene pienistä tuloistaYle-veron maksimin 143 euroa maksavat henkilöt, joiden ansio ja/tai pääomatulot ovat vähintään noin 21 000 euroa vuodessa. Suurin osa maksaa siis yle-veroa 143 euroa vuodessa.

Jos tulorajat ylittyvät, Yle-veroa maksavat kaikki Suomessa yleisesti verovelvolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet vuoden loppuun mennessä 18 vuotta.

Yle-veroa eivät siten maksa alaikäiset tuloista riippumatta eivätkä esimerkiksi ne ulkomailla asuvat rajoitetusti verovelvolliset eläkeläiset, joiden eläkkeen Suomi muutoin voi verottaa. Yle-veroa ei makseta kuolinpesän tuloista paitsi kuolinvuonna. Ahvenanmaalla asuvat eivät maksa Yle-veroa.

Miten tarkka määrä lasketaan?

Yle-veron tarkka määrä saadaan, kun lasketaan 0,68 % puhtaan ansio- ja pääomatulon määrästä. Alle 70 euron tai yli 143 euron veroa ei kuitenkaan laiteta maksuun.

Puhdas tulo ei ole sama kuin verotettava tulo, josta verot yleensä lasketaan. Puhdas tulo saadaan, kun tulosta vähennetään tulonhankkimiskulut. Sen vuoksi esimerkiksi eläke- ja etuustuloissa puhdas tulo on sama kuin bruttotulo, koska tulonhankkimiskuluja ei ole.

Vertailun vuoksi kunnallisverot lasketaan verotettavasta tulosta, joka saadaan kun eläkkeestä vähennetään viran puolesta tehtävät vähennykset kuten eläketulovähennys.

Yle-veroa ei aina lasketa tuloista. Jos yrittäjäeläkelain YEL:n tai maatalouden yrittäjäeläkelain MYEL:n mukainen vahvistettu työtulo on suurempi kuin puhtaiden ansio- ja pääomatulojen yhteismäärä, Yle-vero lasketaan vahvistetun työtulon perusteella.

Yle vero maksetaan kuten muutkin verot. Vero sisältyy palkan ja eläkkeen ennakonpidätysprosenttiin ja jos ennakkoon kerätty vero on liian suuri, se palautetaan veronpalautuksena.

Yhteisöjen Yle-vero

Yleisradioveroa maksavat myös elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat osakeyhtiöt ja muut yhteisöt kuten osuuskunnat. Yhteisö ei kuitenkaan maksa Yle-veroa, jos sen verotettava tulo on alle 50 000 euroa.

Yhteisöjen Yle-vero on 140 - 3 000 euroa. Yhteisön Yle-vero lasketaan seuraavasta kaavasta. Vero on 140 euroa lisättynä 0,35 prosentilla 50 000 euroa ylittävistä verotettavista tuloista.

Veron enimmäismäärä 3 000 euroa on maksettava, kun yhteisön verotettava tulos on 867 142 euroa tai enemmän. Yhteisön Yle-vero on verotuksessa vähennyskelpoinen kulu.

(Teksti päivitetty 14.12.2016) 

Tulosta