Yle-vero

Yle-veroa ei mene pienistä tuloista

Henkilöiden Yle-vero on 0–163 euroa vuonna 2019 tuloista riippuen. Veroa maksetaan vain 14 000 euroa ylittävistä puhtaista tuloista. Enintään 14 000 euron puhtaasta tulosta veroa ei peritä. Verokanta on 2,5 prosenttia.

Yle-veron maksukynnys on palkkatulon osalta yleensä noin 14 750 euroa ja eläke- tai päivärahatulon osalta noin 14 000 euroa. Yle-veron maksimin 163 euroa maksavat henkilöt, joiden palkkatulot ovat vähintään noin 21 270 euroa vuodessa tai eläke- ja päivärahatulot noin 20 250 euroa vuodessa.

Jos 14 000 euron tuloraja ylittyy, Yle-veroa maksavat kaikki Suomessa asuvat yleisesti verovelvolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet vuoden loppuun mennessä 18 vuotta.

Yle-veroa eivät siten maksa alaikäiset tuloista riippumatta eivätkä esimerkiksi ne ulkomailla asuvat rajoitetusti verovelvolliset eläkeläiset, joiden eläkkeen Suomi muutoin voi verottaa. Yle-veroa ei makseta kuolinpesän tuloista paitsi kuolinvuonna. Myöskään Ahvenanmaalla asuvat eivät maksa Yle-veroa.

Miten tarkka määrä lasketaan?

Yle-veron tarkka määrä saadaan, kun lasketaan 2,5 % puhtaan ansio- ja pääomatulon 14 000 euroa ylittävästä yhteismäärästä. Henkilö ei kuitenkaan maksa veroa enempää kuin 163 euroa.

Puhdas tulo ei ole sama kuin verotettava tulo, josta verot yleensä lasketaan. Puhdas tulo saadaan, kun tulosta vähennetään tulonhankkimiskulut. Sen vuoksi esimerkiksi eläke- ja etuustuloissa puhdas tulo on sama kuin bruttotulo, koska tulonhankkimiskuluja ei ole.

Vertailun vuoksi todettakoon, että kunnallisverot puolestaan lasketaan verotettavasta tulosta, joka saadaan kun eläkkeestä vähennetään viran puolesta tehtävät vähennykset kuten eläketulovähennys. 

Yle-veroa ei aina lasketa tuloista. Jos yrittäjäeläkelain tai maatalouden yrittäjäeläkelain mukaisesti vahvistetun työtulon yhteismäärä on suurempi kuin puhtaiden ansio- ja pääomatulojen yhteismäärä, Yle-vero lasketaan vahvistetun työtulon yhteismäärän 14 000 euroa ylittävästä osasta.

Yle-vero maksetaan kuten muutkin verot. Vero sisältyy palkan ja eläkkeen ennakonpidätysprosenttiin.

Yhteisöjen Yle-vero

Yleisradioveroa maksavat myös elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat osakeyhtiöt ja muut yhteisöt kuten osuuskunnat. Yhteisö ei kuitenkaan maksa Yle-veroa, jos sen verotettava tulo on alle 50 000 euroa.

Yhteisöjen Yle-vero on 140–3 000 euroa. Yhteisön Yle-vero on 140 euroa lisättynä 0,35 prosentilla 50 000 euroa ylittävistä verotettavista tuloista.

Veron enimmäismäärä 3 000 euroa on maksettava, kun yhteisön verotettava tulos on 867 142 euroa tai enemmän. Yhteisön Yle-vero on verotuksessa vähennyskelpoinen kulu.

Päivitetty 19.12.2018.

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.