Veroprosentit 2017

Valtion tuloveroasteikko

Verotettava 
ansiotulo, 
euroa

Vero alarajan 
kohdalla, 
euroa

Vero alarajan ylittävästä 
tulon osasta, 
%

16 900 - 25 300  8,00 6,25
25 300 - 41 200  533,00  17,50
41 200 - 73 100  3 315,50  21,50 
73 100 -  10 174,00  31,50

Kun työtulovähennys ja muut viran puolesta myönnettävät vähennykset huomioidaan, valtionveroa maksetaan vuonna 2017 käytännössä vasta noin 34 270 euron palkkatuloista.

Henkilö maksaa keskimääräisillä prosenteilla kunnallis- ja kirkollisveroa, kun palkkatulot ovat noin 14 400 euroa vuodessa.

Sairausvakuutuksen päivärahamaksua ei makseta, jos palkka- ja työtulo on yhteensä alle 14 000 euroa.

Työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua menee sen sijaan jo heti ensimmäisestä ansaitusta eurosta.

Yle-vero

Yleisradiovero 2017

Kunnallisvero

Kuntien veroprosentit 2017

Pääomatulot

Pääomatulon veroprosentti vuonna 2017 on 30, 30 000 euroa ylittävältä osalta 34.

Yhteisöveroprosentti

Vuonna 2017 yhteisöt maksavat tuloveroa niiden veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena laskettavasta voitosta 20 prosentin verokannan mukaan.

(Teksti luotu 14.12.2016)

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.