Veroprosentit 2018

Valtion tuloveroasteikko

Verotettava 
ansiotulo, 
euroa

Vero alarajan 
kohdalla, 
euroa

Vero alarajan ylittävästä 
tulon osasta, 
%

17 200 - 25 700  8,00 6,00
25 700 - 42 400  518,00  17,25
42 400 - 74 200  3 398,75  21,25 
74 200 -  10 156,25  31,25

Kun työtulovähennys ja muut viran puolesta myönnettävät vähennykset huomioidaan, valtionveroa maksetaan vuonna 2018 käytännössä vasta noin 35 680 euron palkkatuloista.

Henkilö maksaa keskimääräisillä prosenteilla kunnallis- ja kirkollisveroa, kun palkkatulot ovat noin 14 700 euroa vuodessa.

Sairausvakuutuksen päivärahamaksua ei makseta, jos palkka- ja työtulo on yhteensä alle 14 020 euroa.

Työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua menee sen sijaan jo heti ensimmäisestä ansaitusta eurosta.

Eläketulosta maksetaan valtiolle progressiivisen tuloveroasteikon perusteella määrätyn tuloveron lisäksi eläketulon lisäveroa, joka vuonna 2018 on 5,85 prosenttia siltä osin kuin eläketulo vähennettynä eläketulovähennyksellä ylittää 47 000 euroa. 

Kunnallisvero

Kuntien veroprosentit 2018

Yle-vero

Yleisradiovero 2018

Pääomatulot

Pääomatulon veroprosentti vuonna 2018 on 30, 30 000 euroa ylittävältä osalta 34.

Yhteisöveroprosentti

Vuonna 2018 yhteisöt maksavat tuloveroa niiden veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena laskettavasta voitosta 20 prosentin verokannan mukaan.

(Teksti luotu 14.12.2017)

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.