Veroprosentit 2019

Valtion tuloveroasteikko

Verotettava 
ansiotulo

Vero alarajan 
kohdalla

Vero alarajan ylittävästä 
tulon osasta

17 600 € – 26 400 € 8,00 € 6,00 %
26 400 € – 43 500 € 536,00 € 17,25 %
43 500 € – 76 100 € 3 485,75 € 21,25 %
76 100 € –  10 413,25 € 31,25 %

Kun työtulovähennys ja muut viran puolesta myönnettävät vähennykset huomioidaan, valtionveroa maksetaan vuonna 2019 käytännössä vasta noin 36 800 euron palkkatuloista.

Henkilö maksaa keskimääräisillä prosenteilla kunnallis- ja kirkollisveroa, kun palkkatulot ovat noin 15 350 euroa vuodessa.

Sairausvakuutuksen päivärahamaksua ei makseta, jos palkka- ja työtulo on yhteensä alle 14 282 euroa.

Työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua menee sen sijaan jo heti ensimmäisestä ansaitusta eurosta.

Eläketulosta maksetaan valtiolle progressiivisen tuloveroasteikon perusteella määrätyn tuloveron lisäksi eläketulon lisäveroa, joka vuonna 2019 on 5,85 prosenttia siltä osin kuin eläketulo vähennettynä eläketulovähennyksellä ylittää 47 000 euroa. 

Kunnallisvero

Kuntien veroprosentit 2018

Yle-vero

Yleisradiovero 2019

Pääomatulot

Pääomatulon veroprosentti vuonna 2019 on 30 ja 30 000 euroa ylittävältä osalta 34.

Yhteisöveroprosentti

Vuonna 2019 yhteisöt maksavat tuloveroa niiden veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena laskettavasta voitosta 20 prosentin verokannan mukaan.

Päivitetty 14.12.2018.

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.