Kesätyö ja palkan verotus

Saitko kesätöitä? Nyt on oikea hetki laittaa verokortti kuntoon. Kortti kannattaa toimittaa työnantajalle hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkanmaksua.

Kesätöistä ansaitusta palkasta menee harvoin veroa. Työnantaja tekee kesätyöpalkasta ennakonpidätyksen verokorttiin merkityn ennakonpidätysprosentin mukaisesti. Kesätyöntekijöillä ennakonpidätysprosentti on usein myös nolla. Pakolliset vakuutusmaksut vievät kuitenkin yleensä reilut kahdeksan prosenttia myös kesätöiden palkasta.

Verokortti on kuitenkin tärkeä. Jos verokorttia ei ole, työnantaja tekee palkasta 60 prosentin ennakonpidätyksen. Verokortti kannattaa siis toimittaa työnantajalle hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkanmaksua. Verokortit toimitetaan sinulle myös Verohallinnon sähköiseen Omavero-palveluun, josta voit tulostaa sen tai näyttää sitä mobiililaitteen näytöltä työnantajalle.

Jos Verohallinto ei ole lähettänyt sinulle automaattisesti verokorttia, sinä tai vanhempasi voitte tilata verokortin jo ennen töiden aloittamista

Verokortin voit tilata

  • soittamalla numeroon 029 497 000,
  • verkossa henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla osoitteesta vero.fi/omavero tai
  • käymällä verotoimistossa.

Jos sinulla ei ole omia pankkitunnuksia, et voi tilata verokorttia verkosta. Tällöin kannattaa soittaa edellä mainittuun puhelinnumeroon. Myös vanhemmat voivat tilata alaikäiselle lapselleen verokortin Omavero-palvelun kautta.

Verokorttia tilatessasi tarvitset arvion koko vuoden tulojesi määrästä ja tiedon alkuvuonna jo saamiesi palkkojen ja muiden tulojen sekä niistä tehtyjen ennakonpidätysten määristä.

Mitä tarkoittaa vuosituloraja?

Verohallinto lähettää automaattisesti vuodenvaihteessa verokortin kaikille yli 15-vuotiaille nuorille, joilla ei ole ollut aikaisempia tuloja. Verokortti on laskettu 10 000 euron tuloille, jos aikaisemmat tulot eivät ole olleet suuremmat.

Kesätyöpalkan verotus

Jos verokorttisi vuosituloraja on esimerkiksi 10 000 euroa ja ansaitset vuoden aikana enemmän, vuositulorajan ylittäviin tuloihin sovelletaan korkeampaa, ns. lisäprosenttia. Työnantaja tekee ennakonpidätyksen lisäprosentin mukaan koko loppuvuoden palkasta.

Jos vuosituloraja on mielestäsi liian pieni, etkä halua että loppuvuoden tuloistasi tehdään suurempi ennakonpidätys, tilaa uusi verokortti.

Ennakonpidätys kohdalleen

Ennakonpidätyksen on tarkoitus vastata mahdollisimman tarkasti kalenterivuoden tuloistasi menevien lopullisten verojen määrää, mutta se on kuitenkin vain arvio. Jos ennakonpidätys on ollut liian suuri, saat veronpalautusta. Jos ennakonpidätys on ollut liian pieni, joudut maksamaan jäännösveroa. Veronpalautukset ja jäännösverot vuodelta 2020 tulevat maksuun loppukesästä ja syksyllä 2021.

Ennakonpidätysprosentin sopivuutta tuloihisi voit testata Verohallinnon sivuilla olevalla veroprosenttilaskurilla vero.fi/veroprosenttilaskuri.

Teetkö töitä useammalle työnantajalle?

Kaikille palkkatuloille on nykyään vain yksi verokortti. Jos teet useampaa työtä, voit antaa saman verokortin useille työnantajille. Sivutuloille ei siis enää lasketa eri veroprosenttia. Verokortissa on yksi tuloraja koko vuoden tuloille.

Kun haet verokorttia, arvioi tarkkaan, kuinka paljon tuloja saat vuoden aikana. Erityisesti useammalle työnantajalle töitä tekevän kannattaa olla laskutoimituksessa tarkkana. Työnantajasi ei tiedä, mitä mahdolliset muut työnantajasi ovat sinulle maksaneet.

Huomaa myös, että opintoraha on veronalaista tuloa. Yleinen asumistuki ja opintotuen asumislisä ovat verovapaita tuloja.

Palkkojen kertymistä ja tulorajan ylittymistä tulisi seurata koko vuoden ajan. Jos tuloennusteesi kasvaa huomattavasti ja verokorttiisi merkitty ennakonpidätysprosentti tuntuu liian pieneltä tuloihisi nähden, kannattaa tilata Verohallinnolta uusi verokortti.

Palkansaajan vakuutusmaksut yli 17-vuotiaalle

Jos olet täyttänyt 17 vuotta ennen palkanmaksukuukautta, työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä palkastasi ennakonpidätyksen lisäksi yleensä myös työntekijän osuudet työeläkevakuutusmaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta. Kuten edellä todettiin, kesätyöntekijöillä veroja ei monesti kuitenkaan tarvitse pidättää ennakkoon.

Vuonna 2020 työntekijän työeläkemaksu on 7,15 % palkasta. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2020 on 1,25 prosenttia palkasta. Vaikka ennakonpidätysprosenttisi olisikin nolla, palkastasi voidaan siis pidättää erilaisia maksuja yhteensä 8,40 prosenttia.

Jos esimerkiksi lukiota käyvä 17-vuotias Veeti tekee kesällä 2020 kesätöitä ja ansaitsee 3 000 euroa, hänen veroprosenttinsa on 0 prosenttia. Palkasta peritään kuitenkin edellä mainittuja maksuja 8,40 prosenttia. Jos haluaa laskea mitä palkasta jää käteen, tulee tämä ottaa laskelmassa huomioon.

Verohallinto saa työeläkemaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta tiedon työnantajalta ja ne näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksella ansiotuloista tehtävissä vähennyksissä.

Matkakuluissa on omavastuu

Verotuksessa saa vähentää matkakulut asunnon ja työpaikan välisistä matkoista halvimman, yleensä julkisen kulkuneuvon käyttökustannusten mukaan laskettuna. Matkakulut pienentävät verotettavan ansiotulon määrää, ei suoraan verojen määrää.

Matkakuluista saa vähentää verotuksessa vain sen osan, joka ylittää 750 euroa vuodessa. Omavastuu johtaa siihen, ettet kesätyöntekijänä yleensä pääse vähentämään matkakulujasi verotuksessa. Usein kesätyöntekijän matkakulut eivät muutenkaan vaikuta verotuksen lopputulokseen, koska kesätienesteistä ei tulojen vähyyden vuoksi makseta muutenkaan veroa.

Jos työskentelysi kestää pidempään kuin kesän, matkakulusi voivat ylittää omavastuun rajan. Jos tiedät, että omavastuun raja ylittyy vuoden aikana, voit ilmoittaa matkakulut jo verokorttia hakiessasi, jolloin ne otetaan huomioon ennakonpidätysprosentin laskennassa. Tällöin matkakulut ovat valmiina keväällä 2021 tulevalla esitäytetyllä veroilmoituksella eikä niitä tarvitse ilmoittaa uudelleen.

Ilmoita matkakulut verokorttia hakiessasi tai veroilmoituksellasi vain, jos niitä on yli 750 euroa vuodessa. Älä itse vähennä omavastuuosuutta, vaan ilmoita matkakulujesi koko määrä.

Opintoihin liittyvästä työharjoittelusta matkakulut saat vähentää silloin, jos saat työharjoittelusta palkkaa.

Matkakuluja saa vähentää verotuksessa enintään 7 000 euroa vuodessa.

Mikä on tulonhankkimisvähennys?

Matkakulujen lisäksi verotuksessa voi vähentää tulonhankkimiskulut eli menot, jotka johtuvat palkkatulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä. Kesätyöntekijällä on harvoin sellaisia kuluja, jotka verotuksessa pääsisi vähentämään.

Myös kesätyöntekijä saa kuitenkin verotuksessa automaattisesti hyväkseen 750 euron suuruisen tulonhankkimisvähennyksen. Tulonhankkimisvähennys ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin palkkatulosi määrä. Kuittien perusteella vähennettävistä todellisista kuluista on verotuksessa hyötyä vain, jos ne ylittävät kaavamaisen tulonhankkimisvähennyksen määrän.

Näin opintoraha ja muut tulot vaikuttavat veroihin

Kaikki veronalaiset ansiotulot vaikuttavat kesäansioidesi verotukseen. Myös opintoraha on veronalaista ansiotuloa. Opintorahan määrä vaikuttaa siten progressiivisen ansiotuloverotuksen takia myös kesäansioistasi maksettavan veron määrään.

Verotuksessa myönnetään opintorahaa saaville niin sanottu kunnallisverotuksen opintorahavähennys, jonka täysi määrä on 2 600 euroa. Jos sinulla on opintorahan lisäksi muitakin ansiotuloja, esimerkiksi kesätyön palkkatulot, opintorahavähennys pienenee. Opintoravähennystä ei myönnetä, jos puhtaat ansiotulot ovat 7 800 euroa tai sitä suuremmat. Suurimmalla osalla opiskelijoista puhtaat ansiotulot saadaan vähentämällä palkasta 750 euron tulonhankkimisvähennys.

Opintoraha on veronalaista tuloa, mutta jos muita ansiotuloja ei ole, opintorahasta ei makseta veroa. Tämä johtuu mm. opintorahavähennyksestä. Pelkästään kesätöitä tekevä opiskelija ei yleensä pysty ansaitsemaan niin paljon kesän aikana, että kesätyötuloista ja opintorahasta maksettaisiin tuloveroa. Työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu kuitenkin peritään palkasta (yht. 8,40%). Jos opiskelija tekee kesätöiden lisäksi lukukauden aikana esimerkiksi iltaisin osa-aikatöitä, kannattaa oma veroprosentti laskea esimerkiksi Verohallinnon nettisivujen veroprosenttilaskurilla.

Vuoden 2018 jälkeen opintorahasta ei ole tehty ennakonpidätystä. Halutessasi opintorahastasi voidaan tehdä ennakonpidätys, mutta silloin sinun tulee itse pyytää sitä Kelalta.

Pääomatulot eivät vaikuta kesäansioistasi maksettavan veron määrään, koska pääomatulot verotetaan erikseen pääomatuloveroprosentilla. Veroa menee 30 prosenttia 30 000 euroon saakka ja tämän ylittävältä osin 34 prosenttia. Pääomatulot voivat kuitenkin vaikuttaa myönnettävän opintotuen määrään. Pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokratulot sekä pörssiyhtiön osakkeista saadut osinkotulot.

Paljonko opiskelijalle jää kesätöistä rahaa käteen?

  1. Ella on 21-vuotias toisen vuoden yliopisto-opiskelija.
  2. Ellan kotipaikka on Jyväskylä.
  3. Kunnallisveroprosentti on 20,00 ja kirkollisveroprosentti 1,45.
  4. Ella saa opintorahaa 9 kuukaudelta (5 kk/kevät, 4 kk/syksy), yhteensä 2 262,44 euroa. Hän on kolme kuukautta kesätöissä ja saa palkkaa yhteensä 6 000 euroa. Veronalaiset tulot ovat yhteensä 8 262,44 euroa.
  5. Ellalla ei ole vähennettäviä tulonhankkimiskuluja eikä työmatkakuluja.
Työnantaja pidättää Ellan palkasta
palkanmaksun yhteydessä työntekijän työeläkemaksun 7,15 prosenttia ja työttömyysvakuutusmaksun 1,25 prosenttia.

Maksut ovat yhteensä 8,40 prosenttia eli 504 euroa.

Ellan palkkaa varten hakeman verokortin mukaan ennakonpidätys palkasta on 0 prosenttia, joten työnantaja ei tee palkasta ennakonpidätystä. Pakollisten työntekijämaksujen vuoksi (yht. 8,40 prosenttia) Ellalle jää 6 000 euron suuruisesta palkasta kuitenkin käteen 5 496 euroa. 
HUOMAA! Varsinaista veroa ei makseta näin pienistä tuloista.
HUOMAA! Asumistuki on saajalleen verotonta tuloa.

Esitäytetty veroilmoitus keväällä 2021

Verohallinto lähettää sinulle vuotta 2020 koskevan esitäytetyn veroilmoituksen maalis–huhtikuussa 2021.

Tarkista esitäytetyltä veroilmoitukselta, että vuonna 2020 saamasi palkat, opintorahat ja niistä tehdyt ennakonpidätykset sekä palkasta perityt työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut on merkitty oikein veroilmoitukseen. Jos veroilmoituksen tiedot pitävät paikkansa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Korjaa tarvittaessa virheelliset tiedot ja ilmoita puuttuvat tulot ja vähennykset. Korjaukset ja lisäykset tietoihin suositellaan tehtäväksi verkossa osoitteessa vero.fi/omavero.

Jos lisättävää tai korjattavaa ei ole, esitäytetyn veroilmoituksen mukana tullut verotuspäätös jää lopulliseksi. Verotuspäätöksestä ilmenee, saatko veronpalautusta vai joudutko maksamaan jäännösveroa. Jos teet korjauksia tai lisäyksiä veroilmoitukseesi, saat uuden verotuspäätöksen.

Georg Rosbäck, verojuristi, Veronmaksajat

Kuva: Tarmo Koivisto

Artikkeli on julkaistu 13.5.2020.

KESÄTÖITÄ? Mistä kesäksi lapsenvahti tai nurmikonleikkaaja kotiin? Tuttu naapurin teini-ikäinen saisi työstä arvokasta työkokemusta. Jos päätät ryhtyä työnantajaksi, lue Taloustaidosta muutama neuvo paperisodan hoitamiseen.

 

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.