Kesätyö ja palkan verotus

Kesätöitä näköpiirissä? Nyt on oikea hetki laittaa verokortti kuntoon, sillä kortti kannattaa toimittaa työnantajalle hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkanmaksua.

Kesätöistä ansaitusta palkasta menee harvoin paljon veroa. Palkansaajan vakuutusmaksut vievät kuitenkin yleensä reilut kahdeksan prosenttia myös kesätöiden palkasta.

Kesätyöstä ansaittu palkka on veronalaista ansiotuloa, josta peritään veroja ennakkoon ennakonpidätyksenä. Työnantaja tekee kesätyöpalkasta ennakonpidätyksen verokorttiin merkityn ennakonpidätysprosentin mukaisesti. Jos verokorttia ei ole, työnantaja tekee palkasta 60 prosentin ennakonpidätyksen. Verokortti kannattaa siis toimittaa työnantajalle hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkanmaksua.

Jos Verohallinto ei ole lähettänyt sinulle automaattisesti verokorttia, tilaa verokortti jo ennen töiden aloittamista. 

Paljonko opiskelijalle jää kesätöistä rahaa käteen?

ESIMERKKI

 • Eeli on 21-vuotias toisen vuoden yliopisto-opiskelija.
 • Eelin kotipaikka on Helsinki.
 • Kunnallisveroprosentti on 18,00 ja kirkollisveroprosentti 1,00.
 • Eeli saa opintorahaa 9 kuukaudelta yhteensä 2 252,52 euroa. Hän on kolme kuukautta kesätöissä ja saa palkkaa yhteensä 6 000 euroa. Veronalaiset tulot ovat yhteensä 8 252,52 euroa.
 • Eelillä ei ole vähennettäviä tulonhankkimiskuluja eikä työmatkakuluja.

Työnantaja pidättää Eelin palkasta palkanmaksun yhteydessä työntekijän työeläkemaksun 6,75 prosenttia ja työttömyysvakuutusmaksun 1,50 prosenttia. Maksut ovat yhteensä 8,25 prosenttia eli 495 euroa.

Eelin palkkaa varten hakeman verokortin mukaan ennakonpidätys palkasta on 0 prosenttia, joten työnantaja ei tee Eelin palkasta ennakonpidätystä. Pakollisten työntekijämaksujen vuoksi (yht. 8,25 prosenttia) Eelille jää 6 000 euron suuruisesta palkasta kuitenkin käteen vain 5 505 euroa.

Varsinaista veroa ei makseta näin pienistä tuloista. 

Verokortin voit tilata

 • soittamalla numeroon 029 497 000,
 • verkossa henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla osoitteesta vero.fi/omavero tai
 • käymällä verotoimistossa.

Jos sinulla ei ole omia pankkitunnuksia tai kyseessä on ensimmäinen verokorttisi, et voi tilata verokorttia verkosta. Tällöin kannattaa soittaa edellä mainittuun puhelinnumeroon. Myös vanhemmat voivat tilata alaikäiselle lapselleen verokortin puhelimitse tai Verohallinnon sähköisen asiointipalvelun Omaveron kautta.

Verokorttia tilatessasi tarvitset arvion koko verovuoden tulojesi määrästä ja tiedon alkuvuonna jo saamiesi palkkojen ja muiden tulojen sekä niistä tehtyjen ennakonpidätysten määristä. 

Verokortissa on vuosituloraja

Verohallinto lähettää automaattisesti vuodenvaihteessa verokortin kaikille yli 15-vuotiaille nuorille, joilla ei ole ollut aikaisempia tuloja. Verokortti on laskettu 10 000 euron tulon määrälle, jos aikaisemmat tulot eivät ole olleet suuremmat.

Kesätyöpalkan verotus

Niin sanottu portaikkoverokortti on poistunut käytöstä. Verokortti on nykyään vuositulorajallinen, mikä tarkoittaa sitä, että vasta vuositulorajan ylityttyä sovelletaan ns. lisäprosenttia. Jos perusprosentin tuloraja vuositasolla ylittyy, työnantaja tekee ennakonpidätyksen lisäprosentin mukaan koko loppuvuoden palkan määrästä.

Kaikille palkkatuloille on nykyään vain yksi verokortti. Jos teet useampaa työtä, voit antaa saman verokortin useille työnantajille. Tämä käytäntö voi hämmentää niitä, jotka tottuivat käyttämään ns. sivutulojen verokorttia. Sivutuloille ei siis enää lasketa eri veroprosenttia. Verokortissa on yksi tuloraja koko vuoden tuloille.

Kun haet verokorttia, sinun tulee siis tarkkaan arvioida, kuinka paljon tuloja saat vuoden aikana. Erityisesti useammalle työnantajalle töitä tekevien opiskelijoiden kannattaa olla laskutoimituksessa tarkkana. Työnantajasi ei tiedä, mitä mahdolliset muut työnantajasi ovat sinulle maksaneet. Palkkojen kertymistä ja tulorajan ylittymistä tulisi seurata koko vuoden ajan.

Huomaa myös, että opintoraha on veronalaista tuloa. Yleinen asumistuki ja opintotuen asumislisä ovat verovapaita tuloja. 

Ennakonpidätys kohdalleen

Ennakonpidätyksen on tarkoitus vastata mahdollisimman tarkasti kalenterivuoden tuloistasi menevien lopullisten verojen määrää, mutta se on kuitenkin vain arvio.

Jos ennakonpidätys on ollut liian suuri, saat veronpalautusta. Jos ennakonpidätys on ollut liian pieni, joudut maksamaan jäännösveroa.

Veronpalautukset ja jäännösverot vuodelta 2019 tulevat maksuun loppukesästä ja syksyllä 2020.

Ahkeralla nuorella saattaa olla samaan aikaan useampi työnantaja. Tällaisessa tilanteessa saat ottaa verokortistasi kopioita. Jos tuloennusteesi kuitenkin kasvaa huomattavasti ja verokorttiisi merkitty ennakonpidätysprosentti tuntuu liian pieneltä tuloihisi nähden, kannattaa tilata Verohallinnolta uusi verokortti.

Ennakonpidätysprosentin sopivuutta tuloihisi voit testata Verohallinnon sivuilla olevalla veroprosenttilaskurilla. 

Huomaa palkansaajan vakuutusmaksut 

Jos olet täyttänyt 17 vuotta ennen palkanmaksukuukautta, työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä palkastasi ennakonpidätyksen lisäksi yleensä myös työntekijän osuudet työeläkevakuutusmaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta.

Vuonna 2019 työntekijän työeläkemaksu on 6,75 % palkasta. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2019 on 1,50 prosenttia palkasta. Vaikka ennakonpidätysprosenttisi olisikin nolla, palkastasi voidaan siis pidättää erilaisia maksuja yhteensä 8,25 prosenttia.

Nämä maksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Verohallinto saa tiedon niistä työnantajalta ja ne näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksella ansiotuloista tehtävissä vähennyksissä.

Voiko matkakuluja vähentää?

Verotuksessa saa vähentää matkakulut asunnon ja työpaikan välisistä matkoista halvimman, yleensä julkisen kulkuneuvon käyttökustannusten mukaan laskettuna. Matkakulut pienentävät verotettavan ansiotulon määrää, ei suoraan verojen määrää.

Matkakuluista saa vähentää verotuksessa vain sen osan, joka ylittää 750 euroa vuodessa. Omavastuu johtaa siihen, ettet kesätyöntekijänä yleensä pääse vähentämään matkakulujasi verotuksessa.

Jos työskentelysi kestää pidempään kuin kesän, matkakulusi voivat kuitenkin ylittää omavastuun rajan. Jos tiedät, että omavastuun raja ylittyy vuoden aikana, voit ilmoittaa matkakulut jo verokorttia hakiessasi, jolloin ne huomioidaan ennakonpidätysprosentin laskennassa. Tällöin matkakulut ovat valmiina keväällä 2020 tulevalla esitäytetyllä veroilmoituksella eikä niitä tarvitse ilmoittaa uudelleen.

Ilmoita matkakulut verokorttia hakiessasi tai veroilmoituksellasi vain, jos niitä on yli 750 euroa vuodessa. Älä itse vähennä omavastuuosuutta, vaan ilmoita matkakulujesi koko määrä.

Opintoihin liittyvästä työharjoittelusta matkakulut saat vähentää silloin, jos saat työharjoittelusta palkkaa.

Jos olet osan vuotta 2019 työttömänä työnhakijana, matkakulujesi omavastuu pienenee 70 eurolla jokaista täyttä korvauskuukautta kohti, jolta olet saanut työttömyysturvalain mukaista työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea tai päivärahaa toimeentulon turvaamiseksi. Omavastuu on kuitenkin aina vähintään 140 euroa. Verohallinto saa tiedon työttömyyspäiviesi määrästä suoraan päivärahan tai työmarkkinatuen maksajalta ja pienentää matkakulujesi omavastuuta automaattisesti toimittaessaan vuoden 2019 verotustasi keväällä 2020.

Enintään matkakuluja saa verotuksessa vähentää 7 000 euroa vuodessa.

Mikä on tulonhankkimisvähennys?

Matkakulujen lisäksi verotuksessa voi vähentää tulonhankkimiskulut eli menot, jotka johtuvat palkkatulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä.

Kesätyöntekijällä on harvoin sellaisia kuluja, jotka verotuksessa pääsisi vähentämään. Myös kesätyöntekijä saa kuitenkin verotuksessa automaattisesti hyväkseen 750 euron suuruisen tulonhankkimisvähennyksen. Tulonhankkimisvähennys ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin palkkatulosi määrä.

Kuittien perusteella vähennettävistä todellisista kuluista on verotuksessa hyötyä vain, jos ne ylittävät kaavamaisen tulonhankkimisvähennyksen määrän.

Näin opintoraha vaikuttaa veroihin

Kaikki veronalaiset ansiotulot vaikuttavat lopullisten verojen määrään. Myös saamasi opintoraha on veronalaista ansiotuloa. Opintorahan määrä vaikuttaa siten progressiivisen ansiotuloverotuksen takia myös kesäansioistasi maksettavan veron määrään.

Pääomatulot sen sijaan eivät vaikuta kesäansioistasi maksettavan veron määrään, koska ne verotetaan erikseen pääomatuloveroprosentilla. Pääomatuloveroprosentti on 30 prosenttia 30 000 euroon saakka ja sen ylittävältä osin 34 prosenttia. Pääomatulot voivat kuitenkin vaikuttaa myönnettävän opintotuen määrään. Pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokratulot sekä pörssiyhtiön osakkeista saadut osinkotulot.

Opintoraha on veronalaista tuloa, mutta jos muita ansiotuloja ei ole, opintorahasta ei makseta veroa. Tämä johtuu mm. siitä, että opintorahasta myönnetään kunnallisverotuksen opintorahavähennys.

Opintorahavähennyksen täysi määrä on 2 600 euroa. Jos sinulla on opintorahan lisäksi muitakin ansiotuloja, esimerkiksi kesätyön palkkatulot, opintorahavähennys pienenee. Opintoravähennystä ei myönnetä, jos puhtaat ansiotulot ovat 7 800 euroa tai sitä suuremmat. Suurimmalla osalla opiskelijoista puhtaat ansiotulot saadaan vähentämällä palkasta 750 euron tulonhankkimisvähennys.

Ennen vuotta 2019 Kela peri opintorahasta automaattisesti 10 prosentin suuruisen ennakonpidätyksen. Tämä käytäntö on loppunut ja nykyään saat koko opintorahan täysimääräisenä tilillesi. Halutessasi opintorahastasi voidaan kyllä tehdä ennakonpidätys, mutta silloin sinun tulee olla oma-aloitteinen ja olla itse yhteydessä Kelaan.


NEUVOJA KESÄDUUNARILLE Akavan, SAK:n ja STTK:n maksuton kesäduunari-info palvelee kesätyöntekijöitä toukokuusta alkaen numerossa 0800 179 279. Neuvoja ja ohjeita on tarjolla myös verkkosivulla www.kesaduunari.fi. Sivustolta saa tietoa mm. työsopimuksesta, työtodistuksesta ja lomakorvauksesta.

Kesätyöntekijä, tarkista ikärajat

 • Työsopimuksen saa tehdä itse 15-vuotiaana. Jos olet täyttänyt 14 vuotta tai täytät vuoden 2019 aikana 14 vuotta, tarvitset huoltajan luvan työsopimuksen tekemiseen.
 • Alle 14-vuotias voi saada erityisestä syystä työsuojeluviranomaiselta poikkeusluvan tilapäiseen työskentelyyn esiintyjänä tai avustajana esimerkiksi taide- ja kulttuuriesityksissä. 
 • Vakituiseen työsuhteeseen saat mennä, jos olet täyttänyt 15 vuotta ja suorittanut oppivelvollisuutesi.
 • Oppivelvollinen saa tehdä työtä enintään puolet loma-ajastaan ja lukukauden aikanakin työaikaa on rajoitettu. 

Esitäytetty veroilmoitus keväällä 2020

Verohallinto lähettää sinulle vuotta 2019 koskevan esitäytetyn veroilmoituksen maalis–huhtikuussa 2020.

Tarkista esitäytetyltä veroilmoitukselta, että vuonna 2019 saamasi palkat, opintorahat ja niistä tehdyt ennakonpidätykset sekä palkasta perityt työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut on merkitty oikein veroilmoitukseen. Jos veroilmoituksen tiedot pitävät paikkansa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Korjaa tarvittaessa virheelliset tiedot ja ilmoita puuttuvat tulot ja vähennykset. Korjaukset ja lisäykset tietoihin suositellaan tehtäväksi verkossa osoitteessa vero.fi/omavero.

Jos lisättävää tai korjattavaa ei ole, sinun ei tarvitse tehdä mitään ja esitäytetyn veroilmoituksen mukana tullut verotuspäätös jää lopulliseksi. Verotuspäätöksestä ilmenee, saatko veronpalautusta vai joudutko maksamaan jäännösveroa. Jos teet korjauksia tai lisäyksiä veroilmoitukseesi, saat uuden verotuspäätöksen. s teet korjauksia tai lisäyksiä veroilmoitukseesi, saat uuden verotuspäätöksen. 

Georg Rosbäck, verojuristi 
Veronmaksajat

Kuva: Tarmo Koivisto

Artikkeli on julkaistu 3.5.2019.  Se ilmestyy Taloustaidossa 15.5.2019.

Tulosta