Verokortti ja ennakonpidätys

 • Vuoden 2021 verokortit ovat Omaverossa 16.12.2020.
 • Postissa lähetetyt verokortit ovat perillä tammikuun kuluessa.

Uudet verokortit tulevat voimaan helmikuun alusta, eli tammikuussa on vielä voimassa vuoden 2020 verokortti, jonka tuloraja nollautuu vuoden vaihteessa, ja tammikuussa pidätetään veroa perusprosentin mukaan.

Vuodenvaihteessa saapuvaa verokorttia käytetään sekä päätoimen että sivutoimen palkkaan. Jos olet ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit eli sähköisen viranomaispostin, paperista verokorttia ei lähetetä.

Työnantaja pidättää palkasta veroa verokorttiin merkityn prosentin mukaisesti.

Jos palkansaaja on jo ehtinyt hakea uuden verokortin eli ns. muutosverokortin vuodelle 2021, tätä verokorttia käytetään tammikuussa eikä tuloseurantaa katkaista helmikuussa. Postissa automaattisesti tuleva verokortti on silloin tarpeeton. 

Verokortissa ennakonpidätysprosentti ja lisäprosentti

Verokorttiin on merkitty ennakonpidätysprosentti sekä tuloraja, johon asti ennakonpidätys on tämän prosentin suuruinen. Tulon ylittävältä osalta toimitetaan ennakonpidätys verokorttiin merkityn lisäprosentin mukaan. Mitään valintoja työntekijän ei tarvitse tehdä.

Koska uudet verokortit tulevat voimaan helmikuussa 2021, verokortin tuloraja perustuu vuosituloarvioon suhteutettuna kortin 11 kuukauden käyttöaikaan. Tulorajan, johon saakka ennakonpidätys on verokorttiin merkityn ennakonpidätysprosentin suuruinen, tulisi vastata siis noin 11 kuukauden palkkaa, kun huomioidaan lisäksi sekä lomarahat että sivutulot. Veroprosentti on siis laskettu koko vuoden tuloarviolla, mutta tuloraja vastaa 11,5 kuukauden palkkaa.

Tulorajaon aina arvio. Tulotieto perustuu yleensä vuoden 2019 palkkoihin, joiden määrää on korotettu 4 prosenttia, jos palkka on ollut päätoimesta. Jos verokorttiin on haettu muutosta vuonna 2020, käytetään verokorttilaskennan tulotietoja parilla prosentilla korotettuna. 

Ennakonpidätystiedot sähköisesti työnantajalle

Työntekijän ei tarvitse antaa työnantajalle paperista verokorttia, jos työnantaja on pyytänyt ennakonpidätystiedot Verohallinnosta sähköisesti.

Verokortti kannattaa kuitenkin säästää, jos sille on käyttöä vaikka myöhemmin verovuoden aikana jossakin muualla, esimerkiksi toisen työnantajan palveluksessa. Verokortin voi myös itse tulostaa Omaverossa ja siitä voi ottaa kopioita. 

Työnantajan on kerrottava työntekijälle, onko ennakonpidätystiedot saatu sähköisesti. Jos sähköisiä tietoja ei ole käytössä, työnantaja pyytää työntekijää esittämään paperisen verokortin työnantajalle. Myös Omaverossa tehty muutosverokortti pitää esittää työnantajalle. 

Verokortin voi myös itse tulostaa Omaverossa ja siitä voi ottaa kopioita. Verokortin voi myös tarvittaessa tallettaa Omaverosta pdf-muodossa omalle koneelle ja lähettää työnantajalle. 

Jos verokorttia ei tule?

Jos et saanut verokorttia postitse viimeistään tammikuussa, ota yhteyttä verottajaan tai tulosta verokortti Omaverosta.

Mikä on ennakonpidätys?

Ennakonpidätys on vero, jonka esimerkiksi palkan tai eläkkeen maksaja vähentää bruttopalkasta tai -eläkkeestä ja tilittää Verohallinnolle.

Tekemällä ennakonpidätyksen suorituksen maksaja kerää veron suorituksensaajan tuloista. Ennakkoperinnällä pyritään turvaamaan verojen kertyminen siten, että veroa maksetaan jo silloin, kun tuloakin saadaan.

Palkan maksaja tekee ennakonpidätyksen verokorttiin merkityn ennakonpidätysprosentin suuruisena. Koska ansiotulojen verotus on progressiivista, maksetaan veroja sitä enemmän, mitä suuremmat tulot ovat.

Jos työntekijä ei näytä verokorttia työnantajalleen eikä työnantaja ole pyytänyt ennakonpidätystietoja Verohallinnosta sähköisesti, työnantajan täytyy pidättää palkastasi 60 % veroa. 

Veronpalautus tai jäännösvero

Verokortin ennakonpidätysprosentti perustuu yleensä aikaisemman vuoden tuloihisi. Viimeisimmät lopullisessa verotuksessa vahvistetut tulotiedot verottajalla on vuodelta 2019.

Lopullinen vuoden 2021 verosi määräytyy kuitenkin vasta, kun verottaja on laskenut vuoden aikana ansaitsemasi ansio- ja pääomatulot yhteen ja tehnyt tarvittavat vähennykset.

 • Mikäli olet maksanut veroja ennakonpidätyksenä liikaa, saat seuraavana vuonna veronpalautuksia.
 • Mikäli taas olet maksanut liian vähän, joudut maksamaan jäännösveroja.

Saamasi verokortti on siis verottajan paras mahdollinen arvaus kuluvan vuoden tuloveroistasi. Tavoitteena on, ettei veronmaksaja saisi seuraavana vuonna veronpalautusta tai maksaisi jäännösveroja. 

Voit pyytää korotusta veroprosenttisi itse

Jos verokorttiin merkitty tuloraja on liian pieni, voit pyytää palkanlaskijaa toimittamaan ennakonpidätyksen suurempana kuin verokortissa lukee. 

Tarkkaile tulojasi – vältä yllätykset

Muista, että verokortit eivät korota itse automaattisesti ennakonpidätysprosenttia kesken vuoden, jos näyttää siltä, että tuloraja on ylittymässä esimerkiksi palkankorotuksen takia.

Verokortin lisäprosenttia käytetään vasta, kun koko vuosituloraja on ylittynyt eli yleensä loppuvuodesta.

Hae muutosta verokorttiin ajoissa

Jos et halua yllättyä joulukuussa, kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin, riittääkö verokortin tuloraja koko vuoden tuloille vai uhkaako raja täyttyä ennen vuoden loppua. Älä unohda luontoisetuja.

Verokorttiin kannattaa hakea muutosta ajoissa, koska silloin ei tarvitse nostaa veroprosenttia kerralla niin paljon. Jos olet liikkeellä vasta silloin, kun tuloraja on jo täynnä, niin tulevista tuloista toimitetaan valitettavasti verokortin lisäprosentin mukainen ennakonpidätys, koska se on yleensä oikein. Tämä johtuu palkkojen progressiivisesta verotuksesta.  

Verokortti johtaa riittävän suureen ennakonpidätykseen vain, jos tulorajasi riittää sekä päätuloillesi että sivutuloillesi. Tuloraja voi olla liian alhainen esimerkiksi, jos sinulla ei ole aikaisemmin ollut sivutuloja. Tulorajan ylittyessä maksat riittävästi veroja vain, jos maksaja toimittaa ennakonpidätyksen tulorajan ylittävältä osalta lisäprosentin mukaan.

Koska palkanlaskija ei kuitenkaan tiedä, paljonko muut työnantajat ovat palkkaa maksaneet, voi helposti käydä niin, että ennakonpidätys toimitetaan alemman prosentin suuruisena, vaikka tuloraja on ylittynyt. Tästä seuraa tietysti jäännösveroja eli mätkyjä, jos et itse pyydä palkanlaskijaa toimittamaan ennakonpidätystä lisäprosentin mukaan.

Kukin työantaja seuraa tulorajan ylittymistä vain itse maksamiensa palkkojen osalta verokortin voimassaoloajalta. Tämä voi johtaa liian pieneen ennakonpidätykseen uudessa työpaikassa. 

Tarkista verokorttisi tiedot

Verohallinnon automaattisesti kotiin lähettämä verokortti käy useimmille palkansaajille sellaisenaan, eikä siihen tarvitse tehdä muutoksia.

Tarkista kuitenkin veroprosentin perusteena olevat tulot ja vähennykset. Varsinkin, jos kuluvan vuoden tulojesi tai verovähennystesi määrä on olennaisesti muuttunut vuoteen 2018 nähden, verokorttisi ennakonpidätysprosentti ei todennäköisesti ole kohdallaan.

Saamaasi verokorttiin on merkitty ennakonpidätysprosentti, joka perustuu arvioon kalenterivuoden aikana ansaitsemastasi palkasta.

Jos prosentti on liian korkea, maksat turhia ennakkoveroja, jotka saat palautuksena takaisin vasta seuraavan vuoden syksyllä. Liian matala prosentti taas kostautuu myöhemmin jäännösveroina tai loppuvuoden suurena ennakonpidätyksenä.

Yleinen suositus on, että alkuvuonna tulot kannattaa arvioida mieluummin yläkanttiin.

Verokortissa arvioitujen tietojen paikkansapitävyyttä kannattaa seurata läpi vuoden. Jos verokortin arviot tuloistasi eivät toteudukaan tai esimerkiksi teetät verovuoden kuluessa kotonasi töitä, joista voit saada kotitalousvähennyksen, kannattaa ennakonpidätysprosenttisi arvioida uudestaan.

Verokorttia voi muuttaa verovuoden aikana useampaankin kertaan, jos tarve vaatii.

Käytä apuna veroprosenttilaskuria

Verohallinnon verkkosivuilta löytyvä veroprosenttilaskuri auttaa tarkistamaan palkkaverokortin paikkansapitävyyden. Tuloksen perusteella voit miettiä, tarvitseeko verokorttiasi muuttaa vai riittääkö, että esimerkiksi pyydät työnantajaasi korottamaan perusprosenttia. Verohallinnon veroprosenttilaskuri

Veroprosenttilaskuri laskee sinulle uuden perusprosentin antamiesi tietojen mukaan. ”Laskennan tulos” -sivun lopussa olevaan ”Vertailulaskentaan” syötetään palkkaverokortin tuloraja sekä siinä esitetyt perus- ja lisäprosentit. Tuloksena näkyy, minkä verran vuositasolla sinulta peritään liikaa tai liian vähän veroja, mikäli jätät voimassaolevan verokortin ennalleen.

Vertailulaskennalla voi myös selvittää, paljonko liian suuren pidätysprosentin johdosta saa veronpalautusta, jos ei hae muutosta.

Vertailulaskenta on lisätoiminto, jota voi käyttää silloin, kun laskuriin on syötetty tulona palkkaa. Vertailulaskenta sopii palkkatulon verokortille. Vaihteleviin tuloihin tai vuositasolla elävään tulosummaan sitä ei suositella käytettäväksi.

Verokorttiin voi hakea muutosta

Jos näyttää siltä, että todelliset vuositulosi eroavat verokorttiin merkitystä arviosta, hae muutosta verokortiisi. Muutos on tarpeen ainakin, jos jäät äitiyslomalle tai työttömäksi.

Jos ennakkopidätysprosenttiasi tarvitsee korottaa, voit pyytää sitä suoraan työnantajaltasi.

Jos prosenttia pitää alentaa, ota yhteyttä verottajaan.

Verokortin muutosta voit hakea monella vaihtoehtoisella tavalla:

 • Voit muuttaa prosenttia myös Omaverossa. Palveluun kirjautumista varten tarvitset verkkopankkitunnukset tai sirullisen henkilökortin. Täytä tiedot ja valitse verokortin voimaantulopäivä ja toimitustapa. Voit halutessasi saada verokortin vain Omaveroon, josta sen voi itse tulostaa tai Omaveron lisäksi postitse omaan tai työnantajasi osoitteeseen.
 • Täytä ja tulosta verokorttihakemus (5010) ja postita se Verohallintoon.
 • Soita verottajan palvelunumeroon 029 497 000.
 • Vältä asiointia verotoimistossa, soita ensin palvelunumeroon. Asiasi voi selvitä puhelimessa.

Ennen yhteydenottoa verottajaan kannattaa laskea ja arvioida valmiiksi seuraavat tiedot:   

 • Arvioi tulosi koko kalenterivuodelle. Erittele palkkatulot, eläkkeet ja etuudet. (Etuuksia ovat muun muassa työttömyys- ja äitiyspäivärahat sekä kotihoidontuki.)
 • Paljonko olet saanut alkuvuonna palkkaa ja muuta tuloa? Tulotiedot tarvitaan bruttona (eli summasta ei ole vähennetty veroja). Näet tiedot palkoistasi Omaverosta. Tarkista myös palkkalaskelma.
 • Jos teet Omaverossa esimerkiksi tammikuussa verokortin, jonka otat käyttöön maaliskuussa, muista lisätä palkan määrään helmikuun palkka. 
 • Paljonko saamastasi palkasta ja muusta tulosta on peritty veroja euromääräisesti (tieto selviää esimerkiksi työantajalta saamastasi palkkalaskelmasta)?
 • Paljonko saat palkkaa ja muuta tuloa loppuvuonna?
 • Mahdolliset vähennykset (esimerkiksi vähennys kodin ja varsinaisen työpaikkasi välisistä matkakuluista, asuntolainan korot, ammattiyhdistyksen jäsenmaksut tai kotitalousvähennys). Saat vähennyksistä tarvittaessa lisätietoja, kun tilaat verokorttia.

Päivitetty 9.12.2020. 

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.