Verokortti ja ennakonpidätys

Verohallinto lähettää vuoden 2019 verokortin postitse ja Omaveroon vuodenvaihteessa. Uudet verokortit tulevat voimaan vasta helmikuun alusta, eli tammikuussa 2019 on vielä voimassa vuoden 2018 verokortti. Verokortin tuloraja nollautuu vuoden vaihteessa, ja tulojen laskenta alkaa uudelleen alusta.

Vuodenvaihteessa saapuvaa verokorttia käytetään sekä päätoimen että sivutoimen palkkaan.

Työnantaja pidättää palkasta veroa verokorttiin merkityn prosentin mukaisesti.

Jos palkansaaja on jo ehtinyt hakea uuden verokortin eli ns. muutosverokortin vuodelle 2019, tätä verokorttia käytetään eikä tuloseurantaa katkaista helmikuussa. Postissa automaattisesti tuleva verokortti on silloin tarpeeton.

 • Jos tarvitset uuden verokortin marras-joulukuulle, hae se Omaverosta viimeistään 18.12.2018.
 • Hae tarvittaessa uusi vuoden 2019 verokortti  Omaverossa 13.12.2018 alkaen.

Verokortilla uusi ulkoasu

Vuoden 2019 verokortti on hieman eri näköinen kuin aikaisemmin. Itse asiassa kaikki verokortit, jotka on tehty 8.11.2018 jälkeen Omaverossa ovat uuden mallisia. Jos olet hakenut muutosta vuoden 2018 ennakonpidätykseen 8.11. jälkeen, saat uuden näköisen verokortin.

Verokortissa ennakonpidätysprosentti ja lisäprosentti

Verokorttiin on merkitty ennakonpidätysprosentti sekä tuloraja, johon asti ennakonpidätys on tämän prosentin suuruinen. Tulon ylittävältä osalta toimitetaan ennakonpidätys verokorttiin merkityn lisäprosentin mukaan. Mitään valintoja työntekijän ei tarvitse tehdä.

Koska uudet verokortit tulevat voimaan helmikuussa 2019, verokortin tuloraja perustuu vuosituloarvioon suhteutettuna kortin 11 kuukauden käyttöaikaan.  Tulorajan, johon saakka ennakonpidätys on verokorttiin merkityn ennakonpidätysprosentin suuruinen, tulisi vastata siis noin 11 kuukauden palkkaa, kun huomioidaan lisäksi sekä lomarahat että sivutulot.

Tulotieto perustuu yleensä vuoden 2017 palkkoihin, joiden määrää on korotettu 4 prosenttia, jos palkka on ollut päätoimesta. Jos verokorttiin on haettu muutosta vuonna 2018, käytetään verokorttilaskennan tulotietoja parilla prosentilla korotettuna. 

Ennakonpidätystiedot sähköisesti työnantajalle

Työntekijän ei tarvitse antaa työnantajalle paperista verokorttia, jos työnantaja on pyytänyt ennakonpidätystiedot Verohallinnosta sähköisesti.

Verokortti kannattaa kuitenkin säästää, jos sille on käyttöä vaikka myöhemmin verovuoden aikana jossakin muualla, esimerkiksi toisen työnantajan palveluksessa. Verokortin voi myös itse tulostaa Omaverossa ja siitä voi ottaa kopioita. 

Työnantajan on kerrottava työntekijälle, onko ennakonpidätystiedot saatu sähköisesti. Jos sähköisiä tietoja ei ole käytössä, työnantaja pyytää työntekijää esittämään paperisen verokortin työnantajalle. Myös Omaverossa tehty muutosverokortti pitää esittää työnantajalle kuten ennenkin. 

Jos verokorttia ei tule?

Jos et saanut verokorttia postitse viimeistään tammikuussa, ota yhteyttä verottajaan tai tulosta verokortti Omaverosta.

Ennen verokortin tilaamista sinun täytyy arvioida, kuinka paljon tulet kokonaisuudessaan saamaan palkkaa kuluvana vuonna.

Lisäksi verottaja tarvitsee tiedon siitä, kuinka paljon olet mahdollisesti saanut alkuvuonna tuloja ja kuinka paljon saat niitä loppuvuonna.

Jos olet kuluvan vuoden aikana jo saanut palkkaa, verottaja tarvitsee tiedon palkan määrästä sekä palkasta peritystä verosta euroina.

Ansaittu palkka ja palkasta peritty vero eli ennakonpidätys näkyy esimerkiksi työantajan antamasta palkkalaskelmasta tai Omaverossa tammikuussa 2019 käyttöön otettavasta Tulorekisteristä. Jos teet Omaverossa esimerkiksi tammikuussa verokortin, jonka otat käyttöön maaliskuussa, muista lisätä palkan määrään helmikuun palkka. 

Mikä on ennakonpidätys?

Ennakonpidätys on vero, jonka esimerkiksi palkan tai eläkkeen maksaja vähentää bruttopalkasta tai -eläkkeestä ja tilittää Verohallinnolle.

Tekemällä ennakonpidätyksen suorituksen maksaja kerää verottajan puolesta veron suorituksensaajan tuloista. Ennakkoperinnällä pyritään turvaamaan verojen kertyminen siten, että veroa maksetaan jo silloin, kun tuloakin saadaan.

Palkan tai eläkkeen maksaja tekee ennakonpidätyksen verokorttiin merkityn ennakonpidätysprosentin suuruisena. Koska ansiotulojen verotus on progressiivista, maksetaan veroja sitä enemmän, mitä suuremmat tulot ovat. Jos työntekijä ei näytä verokorttia työnantajalleen eikä työnantaja ole pyytänyt ennakonpidätystietoja Verohallinnosta sähköisesti, työnantajan täytyy pidättää palkastasi 60 % veroa. 

Veronpalautus tai jäännösvero

Verokortin ennakonpidätysprosentti perustuu yleensä aikaisemman vuoden tuloihisi. Viimeisimmät lopullisessa verotuksessa vahvistetut tulotiedot verottajalla on vuodelta 2017.

Lopullinen vuoden 2019 verosi määräytyy kuitenkin vasta, kun verottaja on laskenut vuoden aikana ansaitsemasi ansio- ja pääomatulot yhteen ja tehnyt tarvittavat vähennykset.

Mikäli olet maksanut veroja ennakonpidätyksenä liikaa, saat seuraavana vuonna veronpalautuksia. Mikäli taas olet maksanut liian vähän eli saanut tuloja enemmän kuin verokorttiisi on arvioitu, joudut maksamaan jäännösveroja.

Saamasi verokortti on siis verottajan paras mahdollinen arvaus kuluvan vuoden tuloveroistasi. Tavoitteena on, ettei veronmaksaja saisi seuraavana vuonna veronpalautusta tai maksaisi jäännösveroja. 

Vanha sivutulojen verokortti poistuu

Vanhassa järjestelmässä päätoimen verokorttia käytti kerrallaan vain yksi maksaja ja sivutulojen ennakonpidätys toimitettiin heti lisäprosentin mukaan tai sivutulon verokortissa oli oma tuloraja. Tällainen tulorajallinen sivutuloverokortti on tosin voinut olla samanaikaisesti usean maksajan käytössä, joten tulorajan ylittymistä ei tosiasiassa ole aina voitu seurata vanhassakaan systeemissä. 

Jos verokorttiin merkitty tuloraja on liian pieni, voit pyytää palkanlaskijaa toimittamaan ennakonpidätyksen suurempana kuin verokortissa lukee.

Verokorttia ei ole myöskään pakko esittää, jos et halua. Maksaja toimittaa palkasta 60 prosentin ennakonpidätyksen, jos et esitä verokorttia lainkaan eikä suorasiirtotietoa ole. Tämä on yleensä yläkanttiin, mutta kyse on tietysti vain ennakonpidätyksestä eikä lopullisesta verosta.

Tarkkaile tulojasi – vältä yllätykset

Uudessa järjestelmässä voi tulla ikäviä yllätyksiä myös henkilöille, joilla on pelkkä päätoimi ja säännölliset tulot. Uudet verokortit eivät nimittäin korota itse automaattisesti ennakonpidätysprosenttia kesken vuoden, jos näyttää siltä, että tuloraja on ylittymässä esimerkiksi palkankorotuksen takia. Vanhassa verokortissa oli tämä ominaisuus.

Aikaisemmin päätoimen verokortissa on ollut kaksi vaihtoehtoista ennakonpidätyksen toimittamistapaa: palkkakausittain määriteltyyn tulorajaan perustuva vaihtoehto ns. vaihtoehto A ja vuositulorajallinen vaihtoehto B. Palkanlaskija on käyttänyt vaihtoehtoa A, jos työntekijä ei ole valinnut vaihtoehtoa B.

A vaihtoehdossa ennakonpidätys on laskettu niin, että koko vuoden arvioidusta tulosta on laskettu kuukausituloraja, johon asti ennakonpidätys on toimitettu perusprosentin mukaan. Palkanlaskennassa on käytännössä käytetty ns. kumulatiivista tulorajaa, joka on huomioinut kertyneet palkat kortin voimassaoloajalta sekä kertyneet ennakonpidätykset. Järjestelmä on toiminut hyvin, vaikka palkka olisi vaihdellut kuukausittain jonkin verran.

Esimerkiksi jos neljän kuukauden palkka on ylittänyt neljän kuukauden laskennallisen tulorajan, ennakonpidätys on toimitettu neljän kuukauden kumulatiivisen tulorajan ylittävältä osalta tarvittaessa lisäprosentin mukaan. Erona uuteen verokorttiin on kuitenkin ennen kaikkea se, että lisäprosenttia on voitu käyttää heti.

Uusissa verokorteissa lisäprosenttia käytetään vasta, kun koko vuosituloraja on ylittynyt eli yleensä loppuvuodesta. Tämä vastaa aikaisemmin verokortissa ollutta vaihtoehtoa B.

Hae muutosta verokorttiin ajoissa

Jos et halua yllättyä joulukuussa, kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin, riittääkö verokortin tuloraja koko vuoden tuloille vai uhkaako raja täyttyä ennen vuoden loppua. Älä unohda luontoisetuja.

Verokorttiin kannattaa hakea muutosta ajoissa, koska silloin ei tarvitse nostaa veroprosenttia kerralla niin paljon. Jos olet liikkeellä vasta silloin, kun tuloraja on jo täynnä, niin tulevista tuloista toimitetaan valitettavasti verokortin lisäprosentin mukainen ennakonpidätys, koska se on yleensä oikein. Tämä johtuu palkkojen progressiivisesta verotuksesta. 

Myös freelancer- ja portaikkoverokortti historiaan

Myös freelancer-verokortti ja opiskelijoiden ja koululaisten käyttämä ns. portaikkoverokortti poistuvat käytöstä.

Freelancer-verokortissa on ollut vain yksi veroprosentti ilman tulorajaa. Jatkossa freelancereiden kortit ovat samanlaisia kuin muillakin eli verokortissa on tuloraja, jonka ylittävältä osalta toimitetaan korkeampi ennakonpidätys.

Koska maksaja ei voi eikä hänen tarvitse ottaa huomioon, mitä muut ovat maksaneet, käytännössä ennakonpidätys toimitetaan yleensä perusprosentin mukaan.

Ennakonpidätys menee helposti pieleen

Verokorttiuudistus voi heikentää ennakonpidätyksen tarkkuutta aikaisemmasta. Palkansaajan tulee olla itse aktiivinen, jos ei halua jäännösveroja maksettavaksi.

Uusi verokortti johtaa riittävän suureen ennakonpidätykseen vain, jos tulorajasi riittää sekä päätuloillesi että sivutuloillesi. Tuloraja voi olla liian alhainen esimerkiksi, jos sinulla ei ole aikaisemmin ollut sivutuloja. Tulorajan ylittyessä maksat riittävästi veroja vain, jos maksaja toimittaa ennakonpidätyksen tulorajan ylittävältä osalta lisäprosentin mukaan.

Koska palkanlaskija ei kuitenkaan tiedä, paljonko muut työnantajat ovat palkkaa maksaneet, voi helposti käydä niin, että ennakonpidätys toimitetaan alemman prosentin suuruisena, vaikka tuloraja on ylittynyt. Tästä seuraa tietysti jäännösveroja eli mätkyjä, jos et itse pyydä palkanlaskijaa toimittamaan ennakonpidätystä lisäprosentin mukaan.

Työsuhteen päättyessä verokorttiin ei jatkossa enää merkitä maksettuja palkkoja näkyviin. Kukin työantaja seuraa tulorajan ylittymistä vain itse maksamiensa palkkojen osalta verokortin voimassaoloajalta. Tämä voi johtaa liian pieneen ennakonpidätykseen uudessa työpaikassa. 

Tarkista verokorttisi tiedot

Verohallinnon automaattisesti kotiin lähettämä verokortti käy useimmille palkansaajille sellaisenaan, eikä siihen tarvitse tehdä muutoksia.

Tarkista kuitenkin veroprosentin perusteena olevat tulot ja vähennykset. Varsinkin, jos kuluvan vuoden tulojesi tai verovähennystesi määrä on olennaisesti muuttunut vuoteen 2017 nähden, verokorttisi ennakonpidätysprosentti ei todennäköisesti ole kohdallaan.

Saamaasi verokorttiin on merkitty ennakonpidätysprosentti, joka perustuu arvioon kalenterivuoden aikana ansaitsemastasi palkasta.

Jos prosentti on liian korkea, maksat turhia ennakkoveroja, jotka saat palautuksena takaisin vasta seuraavan vuoden syksyllä. Liian matala prosentti taas kostautuu myöhemmin jäännösveroina tai loppuvuoden suurena ennakonpidätyksenä.

Yleinen suositus on, että alkuvuonna tulot kannattaa arvioida mieluummin yläkanttiin.

Verokortissa arvioitujen tietojen paikkansapitävyyttä kannattaa seurata läpi vuoden. Jos verokortin arviot tuloistasi eivät toteudukaan tai esimerkiksi teetät verovuoden kuluessa kotonasi töitä, joista voit saada kotitalousvähennyksen, kannattaa ennakonpidätysprosenttisi arvioida uudestaan.

Verokorttia voi muuttaa verovuoden aikana useampaankin kertaan, jos tarve vaatii.

Käytä apuna veroprosenttilaskuria

Verohallinnon verkkosivuilta löytyvä veroprosenttilaskuri auttaa tarkistamaan palkkaverokortin paikkansapitävyyden. Tuloksen perusteella voit miettiä, tarvitseeko verokorttiasi muuttaa vai riittääkö, että esimerkiksi pyydät työnantajaasi korottamaan perusprosenttia. Verohallinnon veroprosenttilaskuri

Veroprosenttilaskuri laskee sinulle uuden perusprosentin antamiesi tietojen mukaan. ”Laskennan tulos” -sivun lopussa olevaan ”Vertailulaskentaan” syötetään palkkaverokortin tuloraja sekä siinä esitetyt perus- ja lisäprosentit. Tuloksena näkyy, minkä verran vuositasolla sinulta peritään liikaa tai liian vähän veroja, mikäli jätät voimassaolevan verokortin ennalleen.

Vertailulaskennalla voi myös selvittää, paljonko liian suuren pidätysprosentin johdosta saa veronpalautusta, jos ei hae muutosta.

Vertailulaskenta on lisätoiminto, jota voi käyttää silloin, kun laskuriin on syötetty tulona palkkaa. Vertailulaskenta sopii palkkatulon verokortille. Vaihteleviin tuloihin tai vuositasolla elävään tulosummaan sitä ei suositella käytettäväksi.

Verokorttiin voi hakea muutosta

Jos näyttää siltä, että todelliset vuositulosi eroavat verokorttiin merkitystä arviosta, muuta ennakonpidätysprosenttiasi. Muutos on tarpeen ainakin, jos jäät äitiyslomalle tai työttömäksi.

Jos ennakkopidätysprosenttiasi tarvitsee korottaa, voit pyytää sitä suoraan työnantajaltasi.

Jos prosenttia pitää alentaa, ota yhteyttä verottajaan.

Verokortin muutosta voit hakea monella vaihtoehtoisella tavalla:

 • Soita verottajan palvelunumeroon 029 497 000.
 • Voit muuttaa prosenttia myös Omaverossa. Palveluun kirjautumista varten tarvitset verkkopankkitunnukset tai sirullisen henkilökortin. Täytä tiedot ja valitse verokortin voimaantulopäivä ja toimitustapa. Voit halutessasi saada verokortin vain Omaveroon, josta sen voi itse tulostaa tai Omaveron lisäksi postitse omaan tai työnantajasi osoitteeseen.
 • Täytä ja tulosta verokorttihakemus (5010) ja postita se Verohallintoon.
 • Käy verotoimistossa. 

Ennen yhteydenottoa verottajaan kannattaa laskea ja arvioida valmiiksi seuraavat tiedot:

 • Arvioi tulosi koko kalenterivuodelle. Erittele palkkatulot, eläkkeet ja etuudet. (Etuuksia ovat muun muassa työttömyys- ja äitiyspäivärahat sekä kotihoidontuki.)
 • Paljonko olet saanut alkuvuonna palkkaa ja muuta tuloa? Tulotiedot tarvitaan bruttona (eli summasta ei ole vähennetty veroja).
 • Paljonko saamastasi palkasta ja muusta tulosta on peritty veroja euromääräisesti (tieto selviää esimerkiksi työantajalta saamastasi palkkalaskelmasta)?
 • Paljonko saat palkkaa ja muuta tuloa loppuvuonna?
 • Mahdolliset vähennykset (esimerkiksi vähennys kodin ja varsinaisen työpaikkasi välisistä matkakuluista, asuntolainan korot, ammattiyhdistyksen jäsenmaksut tai kotitalousvähennys). Saat vähennyksistä tarvittaessa lisätietoja, kun tilaat verokorttia.

Päivitetty 12.11.2018.

 

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.