Verokortti ja ennakonpidätys

Verohallinto lähettää vuoden 2018 verokortin kaikille yli 15-vuotiaille joulu-tammikuussa. Uudet verokortit tulevat voimaan vasta helmikuun alusta eli tammikuussa 2018 on vielä voimassa vuoden 2017 verokortti. Verokortin tuloraja nollautuu vuoden vaihteessa, ja tulojen laskenta alkaa uudelleen alusta. 

Työnantaja pidättää palkasta veroa verokorttiin merkityn prosentin mukaisesti.

Ennakonpidätystiedot sähköisesti työnantajalle

Työntekijän ei tarvitse antaa työnantajalle paperista verokorttia, jos työnantaja on pyytänyt ennakonpidätystiedot Verohallinnosta sähköisesti.

Verokortti kannattaa kuitenkin säästää, jos sille on käyttöä vaikka myöhemmin verovuoden aikana jossakin muualla, esimerkiksi toisen työnantajan palveluksessa.

Työnantajan on kerrottava työntekijälle, onko ennakonpidätystiedot saatu sähköisesti. Jos sähköisiä tietoja ei ole käytössä, työnantaja pyytää työntekijältä paperisen verokortin. Myös muutosverokortti pitää toimittaa tai esittää työnantajalle kuten ennenkin. 

Jos verokorttia ei tule?

Jos et saanut verokorttia postitse viimeistään tammikuussa, ota yhteyttä verottajaan.

Ennen verokortin tilaamista sinun täytyy arvioida, kuinka paljon tulet kokonaisuudessaan saamaan palkkaa kuluvana vuonna.

Lisäksi verottaja tarvitsee tiedon siitä, kuinka paljon olet mahdollisesti saanut alkuvuonna opintorahaa ja kuinka paljon saat sitä loppuvuonna.

Jos olet kuluvan vuoden aikana jo saanut palkkaa, verottaja tarvitsee tiedon palkan määrästä sekä palkasta peritystä verosta euroina. Palkasta peritty vero eli ennakonpidätys näkyy esimerkiksi työantajan antamasta palkkalaskelmasta.

Ennakonpidätysprosentti on verokortissa

Mikä on ennakonpidätys?

Ennakonpidätys on vero, jonka esimerkiksi palkan tai eläkkeen maksaja vähentää bruttopalkasta tai -eläkkeestä ja tilittää Verohallinnolle.

Tekemällä ennakonpidätyksen suorituksen maksaja kerää verottajan puolesta veron suorituksensaajan tuloista. Ennakkoperinnällä pyritään turvaamaan verojen kertyminen siten, että veroa maksetaan jo silloin, kun tuloakin saadaan.

Palkan tai eläkkeen maksaja tekee ennakonpidätyksen verokorttiin merkityn ennakonpidätysprosentin suuruisena. Koska ansiotulojen verotus on progressiivista, maksetaan veroja sitä enemmän, mitä suuremmat tulot ovat. Jos työntekijä ei toimita verokorttia työnantajalleen eikä työnantaja ole pyytänyt ennakonpidätystietoja Verohallinnosta sähköisesti, työnantajan täytyy pidättää palkastasi 60 % veroa.

Veronpalautus tai jäännösvero

Verokortin ennakonpidätysprosentti perustuu aikaisemman vuoden tuloihisi. Viimeisimmät lopullisessa verotuksessa vahvistetut tulotiedot verottajalla on vuodelta 2016.

Lopullinen vuoden 2018 verosi määräytyy kuitenkin vasta, kun verottaja on laskenut vuoden aikana ansaitsemasi ansio- ja pääomatulot yhteen ja tehnyt tarvittavat vähennykset.

Mikäli olet maksanut veroja ennakonpidätyksenä liikaa, saat seuraavana vuonna veronpalautuksia. Mikäli taas olet maksanut liian vähän eli saanut tuloja enemmän kuin verokorttiisi on arvioitu, joudut maksamaan jäännösveroja.

Saamasi verokortti on siis verottajan paras mahdollinen arvaus kuluvan vuoden tuloveroistasi. Tavoitteena on, ettei veronmaksaja saisi seuraavana vuonna veronpalautusta tai maksaisi jäännösveroja. 

Verokortin A- vai B-pidätys?

Verokortissa on kaksi ennakonpidätysvaihtoehtoa. Verokortissa oleva A-vaihtoehto on palkkakauden tulorajaan perustuva ennakonpidätys ja B-vaihtoehto on yhden tulorajan ennakonpidätys.

Työnantaja käyttää automaattisesti vaihtoehtoa A. Vaihtoehtoa B käytetään vain työntekijän vaatimuksesta.

Palkkakausikohtaisessa verokortissa on tulorajat kuukaudelle, kahdelle viikolle, viikolle ja päivälle. Palkkakausikohtainen verokortti on niin sanottu perinteinen verokortti. Vaihtoehto sopii niille, joilla palkka ei vaihtele merkittävästi vuoden mittaan.

Yhden tulorajan eli vuositulorajan verokortti taas sopii niille, joiden palkka vaihtelee hyvin paljon esimerkiksi kuukausittain tai joiden palkkatulot kertyvät epäsäännöllisesti vuoden aikana. 

Tarkista verokorttisi tiedot

Verohallinnon automaattisesti kotiin lähettämä verokortti käy useimmille palkansaajille sellaisenaan, eikä siihen tarvitse tehdä muutoksia.

Tarkista kuitenkin veroprosentin perusteena olevat tulot ja vähennykset. Varsinkin, jos kuluvan vuoden tulojesi tai verovähennystesi määrä on olennaisesti muuttunut vuoteen 2016 nähden, verokorttisi ennakonpidätysprosentti ei todennäköisesti ole kohdallaan.

Saamaasi verokorttiin on merkitty ennakonpidätysprosentti, joka perustuu arvioon kalenterivuoden aikana ansaitsemastasi palkasta.

Jos prosentti on liian korkea, maksat turhia ennakkoveroja, jotka saat palautuksena takaisin vasta seuraavan vuoden joulukuussa. Liian matala prosentti taas kostautuu myöhemmin jäännösveroina tai loppuvuoden suurena ennakonpidätyksenä.

Yleinen suositus on, että alkuvuonna tulot kannattaa arvioida mieluummin yläkanttiin.

Verokortissa arvioitujen tietojen paikkansapitävyyttä kannattaa seurata läpi vuoden. Jos verokortin arviot tuloistasi eivät toteudukaan tai esimerkiksi teetät verovuoden kuluessa kotonasi töitä, joista voit saada kotitalousvähennyksen, kannattaa ennakonpidätysprosenttisi arvioida uudestaan. Verokorttia voi muuttaa verovuoden aikana useampaankin kertaan, jos tarve vaatii.

Käytä apuna veroprosenttilaskuria

Verohallinnon verkkosivuilta löytyvä veroprosenttilaskuri auttaa tarkistamaan palkkaverokortin paikkansapitävyyden. Tuloksen perusteella voit miettiä, tarvitseeko verokorttiasi muuttaa vai riittääkö, että esimerkiksi pyydät työnantajaasi korottamaan perusprosenttia. Verohallinnon veroprosenttilaskuri

Veroprosenttilaskuri laskee sinulle uuden perusprosentin antamiesi tietojen mukaan. ”Laskennan tulos” -sivun lopussa olevaan ”Vertailulaskentaan” syötetään palkkaverokortin tuloraja sekä siinä esitetyt perus- ja lisäprosentit. Tuloksena näkyy, minkä verran vuositasolla sinulta peritään liikaa tai liian vähän veroja, mikäli jätät voimassaolevan verokortin ennalleen.

Vertailulaskennalla voi myös selvittää, paljonko liian suuren pidätysprosentin johdosta saa veronpalautusta, jos ei hae muutosta.

Vertailulaskenta on lisätoiminto, jota voi käyttää silloin, kun laskuriin on syötetty tulona palkkaa. Vertailulaskenta sopii vain päätoimen palkkatulon verokortille, jossa on tulorajat palkkakausille. Vaihteleviin tuloihin tai vuositasolla elävään tulosummaan sitä ei suositella käytettäväksi.

Verokorttiin voi hakea muutosta

Jos näyttää siltä, että todelliset vuositulosi eroavat verokorttiin merkitystä arviosta, muuta ennakonpidätysprosenttiasi. Muutos on tarpeen ainakin, jos jäät äitiyslomalle tai työttömäksi.

Jos ennakkopidätysprosenttiasi tarvitsee korottaa, voit pyytää sitä suoraan työnantajaltasi.

Jos prosenttia pitää alentaa, ota yhteyttä verottajaan.

Verokortin muutosta voit hakea monella vaihtoehtoisella tavalla:

  • Soita verottajan palvelunumeroon 029 497 000.
  • Voit muuttaa prosenttia myös osoitteessa www.vero.fi/verokortti. Palveluun kirjautumista varten tarvitset verkkopankkitunnukset tai sirullisen henkilökortin.
  • Täytä ja tulosta verokorttihakemus ja postita se Verohallintoon.
  • Käy verotoimistossa. 

Ennen yhteydenottoa verottajaan kannattaa laskea ja arvioida valmiiksi seuraavat tiedot:

  • Arvioi tulosi koko kalenterivuodelle. Erittele palkkatulot, eläkkeet ja etuudet. (Etuuksia ovat muun muassa työttömyys- ja äitiyspäivärahat sekä kotihoidontuki.)
  • Paljonko olet saanut alkuvuonna palkkaa ja muuta tuloa? Tulotiedot tarvitaan bruttona (eli summasta ei ole vähennetty veroja).
  • Paljonko saamastasi palkasta ja muusta tulosta on peritty veroja euromääräisesti (tieto selviää esimerkiksi työantajalta saamastasi palkkalaskelmasta)?
  • Paljonko saat palkkaa ja muuta tuloa loppuvuonna?
  • Mahdolliset vähennykset (esimerkiksi vähennys kodin ja varsinaisen työpaikkasi välisistä matkakuluista, asuntolainan korot, ammattiyhdistyksen jäsenmaksut tai kotitalousvähennys). Saat vähennyksistä tarvittaessa lisätietoja, kun tilaat verokorttia.

Sivutulojen verokortti satunnaisiin tuloihin

Sivutuloista ei tarvitse maksaa veroa verokortin lisäprosentin mukaan. Vuotuiset kokonaispalkkatulot määräävät lopullisen veroprosentin.

Perusverokortin mukana verottaja on lähettänyt sinulle sivutulon verokortin. Tätä verokorttia voit käyttää satunnaisiin sivutuloihin, esimerkiksi kokouspalkkioihin. Mahdollisen liikaa perityn veron saat takaisin veronpalautuksena.

Päätyönä on yleensä työ, josta saat suurimman osan palkkatuloistasi. Kaikki muut palkkatulot ovat sivutuloja. Sekä päätulolle että sivutuloille on mahdollista saada erilliset verokortit, joissa on yhtä suuret veroprosentit. Sivutuloista ei siis tarvitse maksaa veroja lisäprosentin mukaan.

Työnantajien lukumäärällä ei ole vaikutusta palkkatulojesi oikeaan veroprosenttiin. Kaikilta eri työnantajilta saamaasi palkkaa verotetaan yhtä ankarasti ja palkan vuotuinen yhteismäärä määrää lopullisen veroprosenttisi.

Sivutuloa ei siis veroteta ankarammin sen vuoksi, että se on sivutuloa.

Yleensä päätyönä on työ, josta saat suurimman osan palkkatuloistasi. Jos sinulla ei ole varsinaista päätyötä, voit käyttää kaikille palkkatuloillesi sivutulon verokorttia.

Sivutulon verokortin tuloraja lasketaan kaikkien palkkatulojen perusteella. Kun saat tuloa monelta työantajalta, on sinun itse pidettävä huoli siitä, että arvioitu tuloraja riittää koko vuodelle.

Sivutulon verokorttia ei tarvitse antaa työnantajalle, vaan sen näyttäminen tai kopio verokortista riittää. Kopioita voi ottaa itse tarvittavan määrän.

Sen sijaan päätulon verokortti on aina annettava työnantajalle alkuperäisenä.

(Teksti päivitetty 5.12.2017 kuva: Istockphoto)

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.