Veromuutoksia 2020

Valtion talousarvioesityksen ja aiempien päätösten myötä verotukseen on tulossa seuraavanlaisia muutoksia vuonna 2020:

Ansiotulojen verotus

Hallituksen budjettiesityksessä kohdistetaan pienituloisimpien ansiotuloverotukseen 200 miljoonan euron kevennys, kun perusvähennystä, työtulovähennystä sekä eläketulovähennyksiä korotetaan. Lisäksi ansiotulojen verotukseen tehdään ansiotason nousua vastaavat "indeksitarkistukset", jottei yleinen ansiotason nousu nosta tuloveroprosenttia. Ns. solidaarisuusveron voimassaoloa jatketaan koko vaalikauden.

Palkansaajan maksutaakka veronluonteisista sosiaalivakuutusmaksuista nousee kuitenkin selvästi, mikä juontaa juurensa vuonna 2016 solmitusta kilpailukykysopimuksesta. Maksumuutoksista merkittävimmin verotusta kiristää sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu, jonka arvioidaan nousevan 0,68 prosenttiyksiköllä. Verovähenteisistä palkansaajamaksuista sairausvakuutuksen päivärahamaksun arvioidaan alenevan 0,34 %-yksikköä, työeläkevakuutusmaksut nousevat 0,4 %-yksikköä ja työttömyysvakuutusmaksu alenee 0,25 %-yksikköä.

Kokonaisuudessaan (verot ja veronluonteiset maksut huomioiden) palkkaverotus pysyy matalilla palkkatasoilla suunnilleen edellisvuoden tasolla, mutta jo keskituloisella veroprosentti nousee noin 0,4 prosenttiyksikköä. Suurituloisemmilla nousu on noin 0,5 %-yksikköä.

Eläkkeensaajien veroprosentit pysyvät ensi vuonna suunnilleen ennallaan tai laskevat hieman keskituloisilla ja matalammilla eläketasoilla.

Palkansaajan veroprosentin muutokset 2019-2020 (pdf), päivitetty 7.10.2019 

Verokatsaus: Palkansaajan verotuksen ja ostovoiman kehitys 2020

Verokatsaus: Eläkkeensaajan verotuksen ja ostovoiman kehitys 2020

Kunnallisveroprosentti nousee 53:ssa ja laskee seitsemässä kunnassa. Tarkista kuntasi veroprosentti kartasta.

Asuntolainan korkovähennys

Hallituksen budjettiesityksen mukaan vuonna 2020 asuntovelan koroista vähennyskelpoisia on 15 prosenttia, mikä on 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2019. Korkovähennysoikeutta leikataan vähitellen, niin että vuonna 2023 vähennysoikeutta ei enää ole. Vuonna 2021 vähennyskelpoista on 10 prosenttia ja 2022 vielä 5 prosenttia koroista. 

Esimerkkejä asuntolainan korkovähennyksestä 2020 (pdf)

Kotitalousvähennys

Hallituksen budjettiesitys leikkaa kotitalousvähennystä vuonna 2020. Vähennyksen enimmäismäärä laskee 2 400 eurosta 2 250 euroon ja vähennettävä määrä 50 prosentista 40 prosenttiin työkorvauksesta yritykseltä ostettaessa ja 20 prosentista 15 prosenttiin maksettujen palkkojen osalta.

Esimerkkejä kotitalousvähennyksestä 2020 (pdf)

Polttoaineverot

Hallituksen budjettiesitys nostaa liikennepolttoaineiden valmisteveroja vuositasolla 250 miljoonalla eurolla. Veronkorotus tulee voimaan 1.8.2020. Nettohintojen pysyessä ennallaan ja arvonlisävero huomioiden kiristyksen vaikutus bensiinilitran hintaan on 6,3 senttiä ja diesel-litran hintaan 6,9 senttiä.

Hallitusohjelmassa sovittu lämmityspolttoaineiden veronkorotus tulee voimaan myöhemmin vaalikaudella.

Esimerkkejä veromuutosten vaikutuksista 2020 (pdf)

Virvoitusjuomavero

Hallituksen budjettiesitys kiristää virvoitusjuomien valmisteveroja 25 miljoonalla eurolla. Veronkiristys nostaa mm. 1,5 litran virvoitusjuomapullon hintaa arviolta noin 0,09€ ja 1,5 litran light-virvoitusjuomapullon hintaa noin 0,02€.

Esimerkkejä veromuutosten vaikutuksista 2020 (pdf)

Tupakkavero

Tupakkaveron korotukset jatkuvat uudella vaalikaudella. Veroa korotetaan puolivuosittain vuonna 2020 ja 2021. Näillä verotason korotuksilla toteutetaan hallitusohjelmaan kirjatusta 200 miljoonan euron tupakkaveron kiristyksestä puolet, eli 100 miljoonaa.  

Vuoden 2020 korotukset tulevat vaikuttamaan kahdeksan euron tupakka-askin hintaan yhteensä noin 45 senttiä korotuksen mennessä hintoihin täysimääräisesti.

Esimerkkejä veromuutosten vaikutuksista 2020 (pdf)

Muuttokustannukset

Hallituksen budjettiesitykseen liittyen työnantajan maksamien muuttokustannusten veronalaista osuutta huojennetaan säätämällä puolet niistä verovapaaksi.

Ulkomaiset avainhenkilöt

Hallituksen budjettiesitykseen liittyen ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettu laki säädetään pysyväksi ja lähdeveroprosentti alennetaan 35 prosentista 32 prosenttiin. 

Yritysverotus

Hallitus selvittää ja valmistelee hallituksen esityksen määräaikaisista kaksinkertaisista poistoista kone- ja laiteinvestointeihin kannustamiseksi neljän vuoden ajaksi. Tämä merkitsisi yritysten kannalta lykättyä verotusta. Hallituksen tavoitteena on uudistuksen voimaantulo vuonna 2020.

Hallitus selvittää pikaisella aikataululla mahdollisuutta antaa esitys määräaikaisesta tutkimusyhteistyökannustimesta, jonka tavoitteena on kannustaa aineettomiin investointeihin. Yrityksille voitaisiin myöntää esimerkiksi 50 %:n ylimääräinen verovähennys yritysten sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimus- ja innovaatiohankkeiden rahoitusmenoista neljän vuoden ajan. Tavoitteena on uudistuksen voimaantulo vuonna 2020.

Kasvuyritysten henkilöstön palkitseminen

Osaamisen vahvistamiseksi hallitus toteuttaa listaamattomien kasvuyritysten henkilöstön palkitsemista koskevan lainsäädäntöuudistuksen 1.7.2020 alkaen.

Osakesäästötili

Edellisellä vaalikaudella hyväksytty piensijoittajan osakesäästötili tulee käyttöön vuodenvaihteessa 2020. Osakesäästötilille siirrettäviä rahavaroja voi sijoittaa listattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tilille kertyneistä tuotoista (muun muassa osingot ja osakkeiden arvonnousut) luetaan verotettavaksi pääomatuloksi varoja nostettaessa tuoton suhteellinen osuus tilillä olevista varoista. Tilille tehtäville sijoituksilla on 50 000 euron yläraja.

Kapitalisaatiosopimusten sekä säästö- ja sijoitusvakuutusten verokohtelu kiristyy siten, että varoja nostettaessa verotettavaksi pääomatuloksi luetaan tuoton suhteellinen osuus tilillä olevista varoista. 

Taloustaidon uutinen osakesäästötilin hyväksymisestä eduskunnassa (14.3.2019)

Tulolähdejako

Edellisellä vaalikaudella hyväksyttiin laki, jonka mukaan verotettava tulos lasketaan jatkossa yleensä kokonaan elinkeinoverolain mukaan vuodesta 2020 alkaen.  

Veronmaksajien uutinen aiheesta: Tulolähdejako poistuu – yhteisöjen verotus yksinkertaistu (29.11.2018).

Lisätietoa yritysjäsenille: Tulolähdejako muuttuu, tappioiden vähentäminen helpottuu (27.3.2019)


Päivitetty 7.10.2019.

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.