Veromuutoksia 2021

Hallituksen talousarvioesityksen ja aiempien päätösten johdosta verotukseen on tulossa seuraavanlaisia muutoksia vuonna 2021:

Ansiotulojen verotus

Hallituksen budjettiesityksessä ansiotuloverotukseen tehdään 2,5 prosentin ansiotason nousua vastaavat "indeksitarkistukset", jottei ennustettu yleinen ansiotason nousu nostaisi tuloveroprosenttia.  

Palkansaajan maksutaakka veronluonteisista sosiaalivakuutusmaksuista nousee  hieman. Työttömyysvakuutusmaksu nousee 0,15 prosenttiyksikköä. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ennakoidaan alenevan 0,07 prosenttiyksikköä ja päivärahamaksun nousevan 0,18 prosenttiyksikköä. Työeläkevakuutusmasu pysyy ennallaan.

Kokonaisuudessaan (verot ja veronluonteiset maksut huomioiden) palkkaverotus pysyy suunnilleen tämän vuoden tasolla, palkansaajien verotus on kiristymässä eri palkkatasoilla 0,1–0,2 prosenttiyksikköä.

Myös eläkkeensaajien veroprosentit pysyvät suunnilleen ennallaan.

Esimerkkilaskelma palkansaajan veromuutoksesta 2020-2021 (pdf)

Asuntolainan korkovähennys

Vuonna 2021 asuntovelan koroista vähennyskelpoisia on 10 prosenttia, mikä on 5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2020. Korkovähennysoikeutta leikataan vähitellen, niin että vuonna 2023 vähennysoikeutta ei enää ole. Vuonna 2022 vähennyskelpoista on vielä 5 prosenttia koroista. 

Esimerkkejä asuntolainan korkovähennyksestä 2021 (pdf)

Työsuhde-edut

Työsuhdeautona käytettävien täyssähköautojen verotusarvoa alennetaan 170 euroa kuukaudessa vuosiksi 2021-2025.

Sähköautojen latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä säädetään verovapaaksi eduksi vuosille 2021-2025. Työsuhdesähköauton latauslaite katsottaisiin osaksi työsuhdeauton lisävarusteita.

Työsuhdematkalipun verotusta yksinkertaistettaisiin säätämällä verovapauden ylärajaksi 3 400 euroa sekä poistamalla samalla veronalaisena tulona pidettävä 300-750 euron välinen osa.

Työsuhdepolkupyörä säädetään verovapaaksi eduksi 1 200 euroon asti vuodessa.

Esimerkkejä työsuhde-etujen muutosten vaikutuksita (pdf)

Polttoaineverot

Hallitusohjelmassa sovittu lämmityspolttoaineiden veronkorotus tulee voimaan vuoden alusta, mikä kiristää energiaveroja nettomääräisesti 105 miljoonalla eurolla vuositasolla. Öljylämmitteisen omakotitalon (kulutus 2 200 litraa/v.) lämmityskustannukset kasvavat veronkorotuksen myötä noin 74 euroa vuodessa. Kaukolämmitteisen omakotitalon lämmityskustannukset kasvavat keskimäärin arviolta noin 38 euroa vuodessa.

Parafiinisen dieselin verotuki (5 snt/l) poistuu asteittain vuoteen 2023 mennessä, vuonna 2021 verotuesta leikataan 1 snt/l. Ensi vuonna voimaan tulevan verotuen leikkauksen vaikutus kohdistuu käytännössä fossiiliseen dieseliin.

Esimerkkejä valmisteverojen muutosten vaikutuksista 2021 (pdf)

Alkoholivero

Alkoholijuomien valmisteveroja korotetaan 50 miljoonalla eurolla hallitusohjelman mukaisesti. Mikäli korotus siirtyy hintoihin täysimääräisesti, se nostaa olut-, siideri- ja lonkeron (33 cl) hintaa noin 3 senttiä. "Ykkösoluen" (2,8 til-% alkoholia) hintaa veronkorotus nostaa 15 snt/33 cl. Viinipullon (75 cl) hinta nousisi 22 senttiä ja viinapullon (50 cl) 38 senttiä.

Esimerkkejä valmisteverojen muutosten vaikutuksista 2021 (pdf)

Tupakkavero

Tupakkaveron korotukset jatkuvat vaalikaudella. Veroa korotetaan puolivuosittain myös vuonna 2021. Vuosina 2020-2021 tehdyillä verotason korotuksilla toteutetaan hallitusohjelmaan kirjatusta 200 miljoonan euron tupakkaveron kiristyksestä puolet, eli 100 miljoonaa.  

Vuoden 2021 korotukset tulevat vaikuttamaan tupakka-askin hintaan yhteensä noin 45 senttiä korotuksen mennessä hintoihin täysimääräisesti.

Esimerkkejä valmisteverojen muutosten vaikutuksista 2021 (pdf)

Alv-alaraja

Arvonlisäveron alarajaa nostetaan 10 000 eurosta 15 000 euroon vuoden 2021 alusta alkaen.

Teollisuuden sähkövero

Teollisuuden sähkövero alennetaan EU:n sallimalle minimitasolle 2021. Samalla energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksesta luovutaan vaiheittain neljän vuoden määräajassa siten, että vuodelta 2025 yritykset eivät enää ole oikeutettuja palautukseen.

Tutkimusyhteistyökannustin

Hallitus valmistelee määräaikaisen tutkimusyhteistyökannustimen, jonka yksityiskohdat täsmentyvät lausuntokierroksen jälkeen. 

Urheilurahasto

Urheilurahastoon siirrettävän tulon enimmäismäärää korotetaan 100 000 eurosta 200 000 euroon.

 

Päivitetty 21.10.2020.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.