Sijoittaminen

Pääomatuloista maksetaan vuonna 2018 ja 2017 pääomatuloveroa 30 prosenttia, 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 prosenttia.  

Pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokratulot ja myyntivoitot.  

Tulosta