Sijoittaminen

Pääomatuloista maksetaan vuonna 2017 ja 2016 pääomatuloveroa 30 prosenttia, 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 prosenttia.  

Pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokratulot ja myyntivoitot.  

Tulosta