Sijoittaminen

Veronalaista pääomatuloa ovat tulot, joita varallisuus kerryttää.

Pääomatuloa ovat muun muassa

  • omaisuuden luovutuksesta saatu voitto
  • tietyt korkotulot
  • vuokratulo
  • voitto-osuus
  • henkivakuutuksen tuotto
  • metsätalouden pääomatulo
  • maa-aineksista saadut tulot ja jaettavan yritystulon pääomatulo-osuus

Listatusta yhtiöstä saadusta osingosta on 85 prosenttia pääomatuloa. 

Vuoden 2016 alusta lähtien pääomatulojen verotus on ollut progressiivista siten, että verokanta on 30 prosenttia ja 30 000 euron ylittävältä osalta 34 prosenttia.

Aiemmat pääomatulon veroprosentit

2015 30 %, 30 000 euron ylittävältä osalta 33 %
2014 30 %, 40 000 euron ylittävältä osalta 32 %
2012–2013 30 %, 50 000 euron ylittävältä osalta 32 %
2005–2011 28 %
2000–2004 29 %
1996–1999 28 %
1993–1995 25 %

Päivitetty 10.1.2020  

Tulosta