Osinkojen verotus pörssiyhtiöstä ja listaamattomasta yhtiöstä

Osinkoverotusjärjestelmässä luonnollisen henkilön saamien osinkojen verotus on erilainen sen mukaan, onko osingot saatu julkisesti noteeratusta (pörssiyhtiöstä) vai muusta yhtiöstä (listaamattomasta yhtiöstä).

Osinko pörssiyhtiöstä

Tavallisen osakesäästäjän saama osinko on osittain verovapaata ja osittain verotettavaa pääomatuloa. Yksityishenkilön ja kuolinpesän saamasta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa.

Pääomatulona verotettavasta osingon osasta menee veroa 30 prosenttia. Siltä osin kuin osingon ja muiden verotettavien pääomatulojen yhteismäärä verovuonna on suurempi kuin 30 000 euroa, pääomatulon veroprosentti on 34.

Osingosta menevän veron määrä on siten joko 25,5 tai 28,9 prosenttia. Osingon maksava pörssiyhtiö pidättää ja tilittää verottajalle ennakonpidätyksenä 25,5 prosenttia maksetun osingon kokonaismäärästä.

Osinko muusta kuin pörssiyhtiöstä

Osinko pörssiyhtiöstä on osittain verovapaa.Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadun osingon verokohtelu määräytyy yhtiön osakkeille lasketun matemaattisen arvon perusteella.

Osingosta, joka vastaa enintään 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta, on 25 % veronalaista pääomatuloa. Tällaista osinkoa voi yksi henkilö saada vuodessa enintään 150 000 euroa. Sen ylittävästä osingosta veronalaista pääomatuloa on 85 %.

Osingosta, joka ylittää 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta, on 75 % veronalaista ansiotuloa. Osakkeen matemaattinen arvo on yhtiön nettovarallisuus jaettuna ulkona olevien osakkeiden määrällä. Se lasketaan osingon jakovuotta edellisen vuoden tilinpäätöksestä.

Listaamaton yhtiö pidättää maksamastaan osingosta 7,5 %:n ennakonpidätyksen 150 000 euroon asti ja sen ylittävästä osingosta 28 %.

Ansiotulo-osingosta maksetaan veroa yhdessä muiden ansiotulojen eli esimerkiksi palkan ja eläketulon kanssa kunnallis- ja kirkollisveroprosentin sekä progressiivisen valtionveroasteikon mukaan.

Mahdollisuudet nostaa yhtiöstä pääomatulona verotettavaa osinkoa ovat pienemmät, mikäli verotuksessa tehdään osakaskohtaisia oikaisuja. Eräin edellytyksin yhtiön omistaman asunnon käyttö ja yhtiöltä otettu laina pienentävät osakkaan mahdollisuutta nostaa yhtiöstä pääomatulona verotettavaa osinkoa.

Päivitetty 1.2.2021.
Kirjaudu sisään, niin näet koko artikkelin.
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Alla olevan materiaalin lukeminen edellyttää kirjautumista.

Tulosta

Sijoittajan verokirja


Sijoittajan verokirja

Kuinka verotetaan osinkoa? Miten lasketaan Nordean osakkeen luovutusvoitto? Miten verotetaan eläkevakuutus säästäjän kuoltua? Sijoittajan verokirja verkkokaupassa - Tutustu!

Osingonjakajan verokirja


Osingonjakajan verokirja

Miten osinkoja verotetaan? Milloin niitä kannattaa nostaa? Osingonjakajan verokirja on selkeä apuväline osingonjaon verosuunnitteluun. Osingonjakajan verokirja verkkokaupassa - Tutustu!

Webinaari: Sijoittajan verotus


Järjestimme 26.5. veroilta-webinaarin sijoittajan verotuksesta. Verojuristimme Juha Salmikivi luennoi, aiheina mm. uusi osakesäästötili, säästövakuutusten muutokset sekä osakemyyntien verotus ja tappiot. Katsottavissa jäsentunnuksilla. Katso video 

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.