Vapaaehtoinen eläkevakuutus

Lisäturvaa eläkevuosiin voi kartuttaa hankkimalla vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tai sijoittamalla ps-tilin (pitkäaikaissäästötili) kautta talletuksiin, osakkeisiin tai rahasto-osuuksiin.

Verottaja tukee eläkesäästäjää verovähennyksellä, joka alentaa maksettavia veroja enimmillään 1 700 euroa vuodessa. Maksimivähennyksen saa, jos on vuoden aikana säästänyt ps-tilille ja/tai vapaaehtoiseen eläkevakuutuksen yhteensä 5 000 euroa ja verotettavat pääomatulot ovat yli 30 000 euroa.

Verovähennyksen edellytyksenä on, että eläkesäästöjä ryhdytään nostamaan vasta, kun säästäjä on saavuttanut laissa määrätyn iän. Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen perusteella voi eläkettä alkaa nostaa 63–68-vuotiaana, jos sopimus on tehty ennen vuotta 2013. Sen jälkeen tehdyn sopimuksen mukaisen eläkkeen nostamisen voi aloittaa syntymävuodesta riippuen 68–70-vuotiaana.

Vakuutusmaksujen vähentäminen verotuksessa

Vapaaehtoisessa eläkevakuutuksessa vakuutuksen ottaja maksaa vakuutusmaksuja vakuutusyhtiölle, ja yhtiö palauttaa maksut sekä niille kertyneen tuoton, kun henkilö saavuttaa sopimuksen mukaisen iän.

Vakuutettu voi vähentää vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksuja pääomatuloistaan enintään 5 000 euroa vuodessa. Vähennyksen enimmäismäärä on yhteinen PS-tilille tehtävien säästöjen kanssa.

Jos henkilöllä ei ole pääomatuloja tai pääomatulot eivät riitä maksujen vähentämiseen, 30 prosenttia vähentämättä jääneestä määrästä voidaan vähentää erityisenä alijäämähyvityksenä ansiotulosta menevästä verosta. Alijäämähyvitys vähennetään automaattisesti puolison verotuksessa, ellei vakuutetulla itsellään ole riittävästi ansiotuloista määrättyjä veroja.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut vähennetään aina vakuutetun verotuksessa

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut vähennetään aina vakuutetun verotuksessa riippumatta siitä, kumpi puolisoista on maksut maksanut. Aviopuolisojen ohella puolisoiksi lasketaan avopuolisot, jos heillä on tai on ollut yhteinen lapsi tai he ovat olleet aikaisemmin keskenään naimisissa.

18.9.2009 ja sen jälkeen tehtyyn eläkevakuutukseen liitetyn henkivakuutuksen vakuutusmaksut ovat vähennettävissä pääomatuloista samalla tavalla kuin eläkevakuutuksen vakuutusmaksut.

Jos työnantaja on maksanut vakuutetulle ottamastaan yksilöllisestä vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta vakuutusmaksuja vuoden aikana, on vakuutetun vähennysoikeus itse ottamastaan vakuutuksesta enintään 2 500 euroa kyseisenä vuonna. Tämä rajoitus koskee myös Yrittäjien eläkelain mukaan vakuutettuja.

Maksettavan eläkkeen verotus

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen perusteella maksettava eläke verotetaan ansio- tai pääomatulona sen mukaan, miten vastaava vakuutusmaksu on vähennetty.

Ennen 6.5.2004 otetusta vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta verotetaan ansiotulona se osa eläkkeestä, joka vastaa vuonna 2005 ja sitä ennen maksettuja vakuutusmaksuja ja niiden tuottoa. Vuoden 2006 alun jälkeen maksettujen maksujen ja niiden tuoton perusteella maksettava eläke verotetaan puolestaan pääomatulona.

5.5.2004 jälkeen otetun eläkevakuutuksen perusteella maksettava eläke verotetaan nostettaessa kokonaan pääomatulona.

Eläkesäästöjen nostaminen

Vakuutuksenottaja voi siirtää vuonna 2010 tai sen jälkeen tehdyn eläkevakuutuksen
toiseen vakuutusyhtiöön tai hän voi vaihtaa eläkevakuutuksen PS-tiliin.

Myös vanhan eläkevakuutuksen voi siirtää toiseen yhtiöön ilman veroseuraamuksia, mutta vakuutusyhtiön ei ole pakko suostua siirtoon.

Eläkevakuutussopimuksiin sisältyy yleensä ehto, jonka nojalla vakuutuksen ottajalla on oikeus nostaa säästöpääoma kerralla, jos

  • vakuutuksen ottaja on ollut työttömänä vähintään vuoden
  • vakuutuksen ottaja jää pysyvästi työkyvyttömäksi
  • vakuutuksen ottajalle tulee avioero
  • vakuutuksen ottajan puoliso kuolee.

Vakuutusyhtiö pidättää kertasuorituksessa ennakonpidätyksen sen mukaan, onko vakuutuksen takaisinostoarvo verotettava ansiotulona vai pääomatulona.

Vanhojen, ennen 18.9.2009 otettujen vakuutusten säästöt voi nostaa kahden vuoden aikana laissa määrätyn eläkeiän saavuttamisen jälkeen. Eläkettä on nostettava vähintään puolivuosittain. Nostot on jaettava vähintään kahden vuoden ajalle.

Uusien, 18.9.2009 ja sen jälkeen tehtyjen sopimusten perusteella maksettava eläke on nostettava vähintään 10 vuoden kuluessa. Uuden sopimuksen perusteella eläkettä on nostettava tasaisesti koko nostoajan.

Verotus kuolemantapauksissa

18.9.2009 ja sen jälkeen tehtyyn vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen liitetyn henkivakuutuksen kuolemantapauskorvaus verotetaan kuolinhetken mukaisen arvon mukaan edunsaajan, kuolinpesän tai testamentinsaajan pääomatulona. Pääomatulon veroprosentti on 30 pääomatulojen 30 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 34.

Loppuosa korvauksesta verotetaan perintöverotuksessa perintönä. Perintövero on noin 7–19 prosenttia, jos perilliset ovat säästäjän lapsia.

Jos vapaaehtoinen eläkevakuutus on tehty ennen 18.9.2009, siihen liitetyn henkivakuutuksen kuolintapauskorvausta ei veroteta pääomatulona. Näiden sopimusten perusteella maksetut kuolintapauskorvaukset ovat kuitenkin perintöverotettavaa varallisuutta.

Päivitetty 1.2.2021.

Kirjaudu sisään, niin näet koko artikkelin.
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Alla olevan materiaalin lukeminen edellyttää kirjautumista.

Tulosta

Sijoittajan verokirja


Sijoittajan verokirja

Kuinka verotetaan osinkoa? Miten lasketaan Nordean osakkeen luovutusvoitto? Miten verotetaan eläkevakuutus säästäjän kuoltua? Sijoittajan verokirja verkkokaupassa - Tutustu!

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.