Yrittäjä

Yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja on henkilö, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa välittömästi omissa nimissään. Liikkeen- tai ammatinharjoittaja ei voi nostaa palkkaa. Elinkeinotoiminnasta syntyvä yritystulo jaetaan verotuksessa pääomatuloksi ja ansiotuloksi. Jako perustuu yrityksen nettovarallisuuteen, jolla yksinkertaistettuna tarkoitetaan yritystoiminnan varojen ja velkojen erotusta.

Henkilöyhtiö, eli avoin tai kommandiittiyhtiö, on erillinen laskentayksikkö, mutta ei vielä erillinen verovelvollinen. Henkilöyhtiön vuotuinen tulo verotetaan kokonaisuudessaan sen yhtiömiehillä heille kuuluvien osuuksien mukaisesti. Yhtiömiehen tulo-osuus jaetaan elinkeinotulon ja maatalouden tulon osalta ansio- ja pääomatuloon.

Osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, joka on täysin erillinen omistajistaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että osakeyhtiö on itse verovelvollinen, eikä sen tuloksella ole suoraa vaikutusta omistajansa verotukseen.

 

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.