Veronmaksajat yksinkertaistaisi työssäkäynnin verovähennykset: Työmatkakulut osaksi tulonhankkimisvähennystä – vähennysten tuplaleikkuri historiaan

04.05.2022  |  Vuosi 2022

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen esittää yksinkertaistavaa ja oikeudenmukaista korjausta työssäkäyvien kansalaisten verovähennyksiin. Tässä mallissa työmatkakulut yhdistettäisiin osaksi yleistä tulonhankkimisvähennystä.

Samalla luovuttaisiin kokonaan työmatkakulujen erillisestä 750 euron omavastuusta, joka sulautuisi jatkossa osaksi tulonhankkimisvähennyksen vakio-osaa.

- Työmatkakulujen ja muiden tulonhankinnan menojen nykyinen eriytetty vähennysjärjestelmä on mutkikas, epäoikeudenmukainen ja synnyttää perusteettomasti väliinputoajia.

- Etä- ja hybridityön yleistyminen on entisestään korostanut nykyisen vähennysjärjestelmän rakenteellisia ongelmia, arvioi Lehtinen.

Lehtisen mielestä kyse on myös työssäkäyvien kansalaisten tasapuolisesta kohtelusta verotuksessa. Suomalaisen tuloverotuksen huolellisesti vaalittu yleinen periaate on verottaa vain tuloa, josta on ensin vähennetty sen hankinnasta aiheutuvat kustannukset.

- On aika yksinkertaistaa järjestelmää saattamalla kaikki työssäkäynnistä aiheutuvat kustannukset lähtökohtaisesti samalle viivalle verotuksessa.

Erillisestä työmatkavähennyksestä voidaan luopua kokonaan, mikäli työmatkakulut huomioidaan muiden tulonhankinnasta aiheutuvien menojen rinnalla, kun yleistä tulonhankkimisvähennystä lasketaan. Pelkästään vähäisten työmatkakulujen perusteella ei siis saisi jatkossakaan vähennystä, mikäli niiden määrä alittaa tulonhankkimisvähennyksen kaikille menevän vakio-osan. Muutos lainsäädäntöön olisi yksinkertainen, sillä vähennysperusteisiin ei tarvitsisi välttämättä tehdä tämän takia muita muutoksia.

- Vähennystä haettaisiin esitäytettyä veroilmoitusta korjattaessa aivan samalla tavalla kuin nykyisinkin.

Työmatkavähennyksen sulauttaminen tulonhankkimisvähennykseen ratkaisisi positiivisella tavalla nykyisistä rinnakkaisista tulonhankinnan vähennyksistä aiheutuvan moninkertaisen leikkurin. Suuri osa työssäkäyvien matkakustannuksista jää nyt kokonaan kompensoimatta vähennyksen tiukkojen rajausten ja 750 euron omavastuun takia. Samalla erikseen myönnettävän tulonhankkimisvähennyksen 750 euron vakio-osa nielee suuren osan työssäkäynnin muista kustannuksista, kuten etätyöläisen työhuonevähennyksestä.

Työmatkakulujen omavastuun ja tulonhankkimiskulujen vakio-osan seurauksena on tuplaleikkuri, joka nielee helposti kaikki työssäkäynnin kustannukset verotuksessa. Etätyön yleistyminen on entisestään korostanut sekä nykyisen työmatkavähennyksen että tulonhankkimisvähennyksen puutteita ja synnyttänyt uusia väliinputoajaryhmiä.

- Puolet ajasta etätöissä työskentelevän työmatkakulut hupenevat helposti työmatkavähennyksen omavastuuseen. Samalla leikattu työhuonevähennys voi upota tulonhankkimisvähennyksen vakio-osaan, havainnollistaa Lehtinen.

- Kansa on siirtymässä laajasti hybridityöhön, mutta vähennysjärjestelmä on jäänyt pahasti ajastaan jälkeen.

Tulonhankkimisesta aiheutuvien kustannusten vähentäminen kaipaa ensi vaalikaudella myös laajempaa peruskorjausta. Veronmaksajien nyt esittämä yksinkertaistus vähennysjärjestelmään on tarkoitettu tämän laajemman korjauksen perustaksi.

Etätyön kaavamaista työhuonevähennystä on syytä jatkossa kehittää ja korottaa. Tämä voidaan toteuttaa Verohallinnon ohjeistusta päivittämällä. Työmatkakulujen osalta on puolestaan mietittävä muun muassa kulujen laissa säädettyä enimmäismäärää, jota vuonna 2022 korotetaan määräaikaisesti 7 000 eurosta 8 400 euroon.

Osa tarvittavista muutoksista voidaan toteuttaa Verohallinnon ohjeistusta korjaamalla, osaan tarvitaan muutoksia myös lainsäädännössä. Olennaista on, että vähennyksistä tulevaisuudessa muodostuu nykyistä toimivampi, tasapuolisempi ja loogisempi kokonaisuus.

- Työelämä uudistuu ja monimuotoistuu, joten tulonhankinnasta aiheutuvien kustannusten vähennysten on muututtava ajan mukana.

- Viimeistään seuraavan hallituksen on korjattava tulonhankinnasta aiheutuvien kulujen vähennykset oikeudenmukaisiksi ja tasapuolisiksi nykymaailmassa, katsoo Lehtinen.

 

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, p. 0400 414 652

Esimerkkejä työssäkäyvien verovähennyksistä (PDF)

 

 

 

 

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.