Verottimen laskentaoletukset

Laskuri perustuu vuoden 2021 verotukseen ja tilastotietoihin julkisyhteisöjen menoista.

Verotin huomioi paitsi palkkaverosi myös työnantajasi palkkasi perusteella maksamat veronluonteiset sosiaalivakuutusmaksut sekä kulutuksestasi kerättävät arvonlisäverot ja valmisteverot. 

Kuukausipalkka on kerrottu 12,5:llä, jotta lomarahat huomioidaan vuosituloissa.

"Verot ja maksut bruttopalkastasi" sisältää asuinkunnan kunnallisveron, valtion tuloveron, Yle-veron, sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja sairaanhoitomaksun, työttömyysvakuutusmaksun sekä työeläkevakuutusmaksun. Laskelma huomioi automaattisesti palkkatulon perusteella tehtävät vähennykset.

"Arvonlisä- ja valmisteverot" on arvioitu sillä oletuksella, että nettopalkka kulutetaan ennen pitkää. Laskelma perustuu kulutuksesta keskimäärin maksettuihin arvonlisä- ja valmisteveroihin. Siinä ei ole huomioitu muita veroja, kuten esimerkiksi kiinteistöveroa.

"Työnantajasi palkkasidonnaiset maksut" sisältää työnantajan sairausvakuutusmaksun sekä yksityisen sektorin keskimääräisen eläkevakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun .

Laskurissa yhteenlasketut verot ja veronluonteiset maksut on jaettu julkisyhteisöjen menojen (nettomenot) suhteessa tehtävittäin, lähde: Tilastokeskus.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.