Verottimen laskentaoletukset

Laskuri perustuu vuoden 2020 tuloverotukseen ja tilastotietoihin julkisyhteisöjen menoista.

Verotin huomioi paitsi palkkaverosi myös työnantajasi palkkasi perusteella maksamat veronluonteiset sosiaalivakuutusmaksut sekä kulutuksestasi kerättävät arvonlisäverot ja valmisteverot. 

Kuukausipalkka on kerrottu 12,5:llä, jotta lomarahat huomioidaan vuosituloissa.

"Verot ja maksut bruttopalkastasi" sisältää asuinkunnan kunnallisveron, valtion tuloveron, Yle-veron, sairausvakuutuksen päivärahamaksun, työttömyysvakuutusmaksun ja työeläkevakuutusmaksun. Laskelma huomioi automaattisesti palkkatulon perusteella tehtävät vähennykset.

"Arvonlisä- ja valmisteverot" on arvioitu sillä oletuksella, että nettopalkka kulutetaan ennen pitkää. Laskelma perustuu kulutuksesta keskimäärin maksettuihin arvonlisä- ja valmisteveroihin. Siinä ei ole huomioitu muita veroja, kuten esimerkiksi kiinteistöveroa.

"Työnantajasi palkkasidonnaiset maksut" sisältää työnantajan sairausvakuutusmaksun sekä yksityisen sektorin keskimääräisen eläkevakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun .

Laskurissa yhteenlasketut verot ja veronluonteiset maksut on jaettu julkisyhteisöjen menojen (nettomenot) suhteessa tehtävittäin, lähde: Tilastokeskus.

Verotin on toteutettu yhteistyössä Ylen datajournalismiyksikön Plus-deskin kanssa.

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.