Verokatsaus: Eläkkeensaajan verotuksen ja ostovoiman kehitys 2020

21.11.2019  |  Selvitykset

Tässä katsauksessa tarkastellaan seitsemän erituloisen eläkkeensaajan eläkkeiden, tuloverojen sekä ostovoiman kehitystä ensi vuonna. Tarkasteltavat eläkkeiden määrät ovat 785 (takuueläke), 951, 1 246, 1 692, 2 256, 2 820 ja 5 075 euroa kuukaudessa vuonna 2019.

Katsauksessa tarkastellaan eläkkeiden taso- ja indeksikorotuksia, muutoksia ansiotulojen verotuksessa sekä eläkkeensaajan ostovoiman muutosta kuluttajahintojen arvioidun kehityksen mukaisesti vuosina 2019 ja 2020.

Eläkkeet: Pieniin eläkkeisiin parannusta

Eläketulot kasvavat eniten vuodelle 2020 katsauksen kolmella pienimmällä tulotasolla: takuueläke 6,4 prosentilla ja seuraavaksi suurimmat noin 2,9 ja 1,6 prosenttia. Kaksi jäljempänä mainittua eläketulon tasoa koostuvat kansaneläkkeen ja työeläkkeen yhdistelmistä.

Katsauksen neljä suurinta, pelkästä työeläkkeestä koostuvaa kuukausieläkettä kasvaa 1,2 prosenttia. Tämä on seurausta TyEL-indeksin yhtä suuresta korotuksesta ensi vuodelle.

Katsauksessa 1 692 euron kuukausieläke vastaa suunnilleen keskieläkettä Suomessa vuonna 2019. Vuonna 2018 keskieläke Suomessa oli Eläketurvakeskuksen mukaan 1 680 euroa.

Kansaneläkeindeksin (KEL-indeksi) jäädytysten vuoksi täyden kansaneläkkeen määrä on pysynyt samana vuosien 2017-2019 ajan. Käytännössä indeksin jäädytys on leikannut KEL-indeksiin sidottujen etuuksien, kuten kansaneläkkeen, ostovoimaa kuluttajahintojen noustessa.


 

Vuodelle 2020 KEL-indeksin pisteluku kasvaa 1,0 prosenttia, minkä seurauksena täyden kansaneläkkeen määrä nousee noin 6,2 euroa. Kansaneläkkeisiin tehdään ensi vuodelle lisäksi tasokorotus, joka kasvattaa täyden kansaneläkkeen määrää noin 27,8 euroa.

Muutoksien seurauksena täyden kansaneläkkeen määrä kasvaa 628,85 eurosta 662,86 euroon, yhteensä 34 euroa. Takuueläkkeen täysi määrä kasvaa ensi vuodelle 50 eurolla 834,52 euroon. Takuueläke on KEL-indeksiin sidottu etuus, jolloin 50 euron korotuksesta indeksikorotuksen vaikutusta on noin 7,8 euroa.

Verot: Maltillisia muutoksia veroprosenteissa

Eläkkeensaajien veroprosentit alenevat katsauksen kolmanneksi pienimmällä ja keskimmäisellä eläketulon tasoilla 0,3 prosenttiyksikköä. Kolmanneksi korkeimmalla tulotasolla veroprosentti kiristyy 0,1 prosenttiyksikköä. Muilla tulotasoilla veroprosentit pysyvät lähestulkoon ennallaan.

Eläke 2019 (€/kk) Veroaste 2019 (%)
Veroaste 2020 (%)
Veroasteen muutos (%-yks.)
Vaikutus nettotuloon,
(€/v.)
785 € 0,0 0,0 0,0 0
951 € 0,6 0,6 0,0 + 2
1 246 € 10,3 10,0 - 0,3 + 47
1 692 € 19,0 18,7 - 0,3 + 55
2 256 € 24,3 24,5 + 0,1 - 32
2 820 € 27,1 27,2 + 0,1 - 18
5 075 € 36,3 36,3 0,0 - 11

Ansiotulojen verotukseen tehdään ensi vuodelle indeksitarkistus, jolla tavoitellaan, ettei verotus kiristyisi yleisen ansiotason nousun seurauksena. Lisäksi pieni- ja keskituloisten verotusta kevennetään erikseen 200 miljoonalla eurolla.

Veroprosentit on laskettu keskimääräisillä kunnallisveroprosenteilla. Vuoden 2020 keskimääräinen kunnallisveroprosentti (19,97) kiristyy 0,09 prosenttiyksiköllä vuodentakaiseen nähden. Ansiotulojen verotuksessa tapahtuvat muutokset osin keventävät kunnallisverotusta, minkä vuoksi keskimääräisen kunnallisveroprosentin nousu ei välttämättä yksinään riitä kiristämään eläkkeensaajan kunnallista verotusta.

Ostovoima kehittyy kaksijakoisesti

Eläkkeensaajan ostovoima kasvaa eniten katsauksen kolmella pienimmällä tulotasolla. Keskieläkkeen ostovoima paranee myös hieman, muilla ostovoima heikkenee. Ostovoimassa huomioidaan vuoden 2020 eläkkeiden indeksi- ja tasokorotukset, verotus sekä kuluttajahintojen arvioitu kehitys. Katsauksessa kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan ensi vuonna 1,3 prosenttia.

Takuueläkkeen ostovoima kasvaa eniten vuodelle 2020: noin 5,0 prosenttia. Takuueläkettä saavan ostovoima paranee noin 39 eurolla kuussa vuoden 2019 hintatasolla, 471 eurolla koko vuonna.

951 euron kuukausieläkkeen ostovoima kasvaa noin 1,6 prosenttia, 1 246 euron eläkkeellä vastaavasti 0,7 prosenttia. Se vastaa edeltävällä tulotasolla 15 euron lisäystä ostovoimaan kuukaudessa (n. 185 e/v.); jäljemmällä vastaavasti 8 euroa (n. 91 e/v.).

Keskieläkettä vastaavan 1 692 euron kuukausieläkkeen ostovoima kasvaa 0,2 prosenttia, rahassa noin 45 eurolla vuodessa (n. 4 euroa kuukaudessa).

Kolmen suurimman eläketulotason ostovoima heikkenee 0,1-0,2 prosenttia: noin 33-45 vuodessa (n. 3-4 euroa kuukaudessa).

**

Lisätiedot:

Ekonomisti Janne Kalluinen, puh. 09 6188 7327, 044 321 0990

Laskelmien oletukset:

Kunnallisverojen laskennassa käytetty keskimääräisiä kunnallisveroprosentteja (2019: 19,88; 2020: 19,97), kirkollisverojen laskennassa on käytetty kummankin vuoden osalta 2019 keskimääräistä kirkollisveroprosenttia 1,39. Sairaanhoitomaksu vuonna 2019 on 1,61 % ja 2020 vastaavasti 1,65 % verotettavasta eläketulosta. Muut 2020 veroperusteet HE 24/2019:n mukaiset. Veroprosenttien laskennassa otettu huomioon vain viran puolesta myönnettävät vähennykset. Muutokset eläkkeisiin arvioitu HE 43/2019:n ja KEL- & TyEL-indeksien kehityksen mukaan.

Tulosta