Verokatsaus: Palkkaverotus uhkaa kiristyä 2021

05.08.2020  |  Selvitykset

Katsaus on päivitetty 25.8.2020 Työllisyysrahaston hallituksen esittämän työttömyysvakuutusmaksutason myötä.

Palkansaajan verotukseen kohdistuu ensi vuonna kiristyspaine veronluonteisten sosiaalivakuutusmaksujen ennakoitujen korotusten seurauksena.

Tässä esitetyissä laskelmissa tarkastellaan miten ennustetut palkansaajamaksujen muutokset vaikuttavat veroprosentteihin neljällä esimerkkipalkkatasolla.

Työllisyysrahaston hallitus 25.8.2020 esittää työttömyysvakuutusmaksun kokonaismaksutasoon 0,32 prosenttiyksikön korotusta vuodelle 2021. Esityksen lähtökohtana on, että valtio osallistuu lomautuspäivärahojen rahoittamiseen vuonna 2021. Valtio osallistuu lomautuspäivärahojen rahoittamiseen peruspäivärahan suuruisella osuudella tänä vuonna. Vuoden 2021 osalta päätöksiä ei vielä ole.   

Esitetty maksutason muutos on selvästi pienempi kuin Työllisyysrahaston 5.5.2020 tekemä alustava arvio vuoden 2021 korotuspaineesta. Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksu nousisi nyt esityksen mukaan 0,15 prosenttiyksikköä 1,40 prosenttiin. Tätä maksutasoa on käytetty näissä laskelmissa oletuksena, vaikkei poliittista päätöstä valtion osallistumisesta lomautuspäivärahojen rahoittamiseen ole tehty ensi vuodelle.

Palkansaajan työeläkevakuutusmaksun oletetaan pysyvän ennallaan ensi vuonna. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ennustetaan alenevan 0,07 prosenttiyksikköä ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun ennustetaan nousevan 0,18 prosenttiyksikköä. (Lähde: Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2021 talousarvioksi 13.8.2020)

Näiden muutosten vaikutuksesta palkansaajan tuloveroprosentti on nousemassa eri tulotasoilla 0,1-0,2 prosenttiyksikköä. 

Laskelmassa oletetaan tuloveroperusteisiin tehtävän ansiotason nousua vastaavat indeksitarkistukset hallitusohjelmaan mukaisesti. Kunnallisveroprosenttien on oletettu pysyvän ennallaan vuoden 2020 tasolla.

 


Laskelmassa käytetyt palkansaajan veronluonteiset maksut 2020-2021**
- Lähde: VM budjettiehdotus 13.8.2020, Työllisyysrahasto 25.8.2020

  2020 2021**
Työeläkevakuutusmaksu, ilman korotusosaa 7,15 % 7,15 %
Työttömyysvakuutusmaksu 1,25 % 1,40 %
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 1,18 % 1,36 %
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 0,68 % 0,61 %Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.